Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Snímač tlaku PM111 – digitální manometr, spínač i převodník

Snímač tlaku PM111 – digitální manometr, spínač i převodník

Snímač tlaku PM111 je určen k měření přetlaku, podtlaku a absolutního tlaku plynných a kapalných látek. Jeho základním stavebním prvkem je kvalitní piezorezistivní čidlo v zapouzdření z korozivzdorné oceli. V závislosti na použitém typu čidla lze přístroj dodat pro rozsahy měření od 0 až 6 kPa do 0 až 70 MPa. Signál čidla je digitalizován šestnáctibitovým převodníkem a zpracován v mikroprocesoru, který zajišťuje korekci nelinearity a teplotní kompenzaci. Přesnost snímače tlaku je 0,5 % z rozsahu, po dohodě může být snímač kompenzován a kalibrován na přesnost 0,25 % nebo 0,10 % z rozsahu při dlouhodobé stabilitě 0,15 % za rok. Při měření tlaků v dolní části měřicího rozsahu lze využít možnost korekce nulového bodu (funkce tára), což vede k podstatnému zpřesnění měření. Přístroje s nejvyšší přesností se osazují 24bitovým převodníkem. Elektronický systém je koncipován tak, že přístroj může naplňovat tři základní funkce: přímé zobrazení měřeného tlaku, dálkový přenos signálu a mezní spínaní.

Obr. 1.

Obr. 1. Snímač tlaku PM111 s displejem LED

Digitální manometr

K zobrazení naměřené hodnoty je určen displej, který je dodáván ve dvou variantách podle přání zákazníka. Výrazný a velmi dobře čitelný je čtyřmístný displej z červeně svítících LED s výškou znaků 14,5 mm (obr. 1). Alternativou je osmimístný displej LCD s podsvícením, které může nebo nemusí být aktivováno (obr. 2). Podsvícení je standardně zelenožluté, ale mohou být dodány též přístroje s modrým, červeným nebo žlutým podsvícením. Obsluha může volit, v jakých fyzikálních jednotkách se bude zobrazovat měřený tlak, jakož i počet desetinných míst. Na nevyužitých pozicích se zobrazují fyzikální jednotky; z toho vyplývá, že při požadavku na vyšší počet zobrazených míst se jednotky zobrazí jen při nízkých hodnotách měřeného tlaku. Varianta s displejem LCD je vhodnější pro přístroje s vyšší přesností. V kombinaci s napájením z vestavěného akumulátoru a ve spojení s klešťovou kalibrační pumpou je možné tyto přístroje použít jako přenosné etalony tlaku (obr. 3).

Obr. 2.

Obr. 2. Snímač tlaku PM111 s displejem LCD; vlevo výrobek BHV senzory (Praha), vpravo výrobek Meret (Bratislava)

Snímač tlaku

Naměřená hodnota tlaku se převádí na analogový výstupní signál 4 až 20 mA v třívodičovém zapojení. Přístroj může být dodán ve variantách se signály 0 až 20 mA, 0 až 10 V aj. Rozsah zobrazovaného tlaku i výstupního signálu, včetně korekce nulového bodu (tárování), lze nastavit pomocí tlačítek na panelu, stejně jako tlumení. Na přání může být přístroj vybaven výstupem na sériovou linku RS-232 nebo RS-485.

Mezní spínání

Pomocí tlačítek na čelním panelu lze nastavit až čtyři mezní hodnoty, při kterých spínají čtyři mechanická relé (zatížitelnost kontaktů je do 5 A při 250 V AC). Dosažení spínacího bodu je indikováno rozsvícením výrazné diody LED v pravé části displeje. Tlačítka umožňují nastavit také úroveň jednotlivých spínacích bodů včetně hystereze, inverzní (tedy rozpínací) funkci a rovněž potlačení rychlé reakce. K dispozici je i funkce zapamatování minimální a maximální naměřené hodnoty.

Snímač je napájen napětím 18 až 36 V DC. Alternativou je napájení z vestavěného akumulátoru, který bez dobíjení umožní minimálně 24 hodin provozu.

Obr. 3.

Obr. 3. Snímač tlaku PM111 s napájením z vestavěného akumulátoru ve spojení s ruční kalibrační pumpou

Vnější rozměry přístroje a způsob připojení odpovídají běžnému manometru o jmenovité velikosti 100 mm. Součásti ve styku s měřeným médiem jsou z korozivzdorné oceli AISI 316L, AISI 316Ti a pryže Viton®. Pouzdro přístroje je z korozivzdorné oceli AISI304, čelní panel z polykarbonátu. Krytí přístroje je IP65.

Vývoj výrobku

Uvedený přístroj je společným výrobkem firem Meret v. o. s. z Bratislavy a BHV senzory s. r. o. z Prahy. Obě firmy se podílely na jeho vývoji a nyní sestavují výrobky ze shodných komponent. Rozdílný je tak v podstatě jen vzhled čelního panelu (obr. 2), což je dáno rozličným pojetím designu v obou firmách a částečně také zaměřením na rozdílnou skupinu zákazníků. Další odlišností slovenské verze výrobku je umístění připojovacích konektorů zezadu. Firma BHV senzory přístroj původně uvedla na trh pod označeném PS111, ale pro snížení nákladů na certifikaci se obě firmy dohodly, že v budoucnosti budou používat shodné typové označení PM111.

Firma BHV senzory vyrábí přístroje PM111 také v kombinaci s membránovými oddělovači v široké škále typů, včetně speciálních provedení s membránami z tantalu, ze slitiny Hastelloy nebo z korozivzdorné oceli s povlakem PTFE. V současné době je vyvíjena nová varianta přístroje, jež je určena pro německý trh, a připravuje se certifikace provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Digitální tlakoměr PM111 je na Slovensku schválen jako stanovené měřidlo. V roce 2006 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Nitře získal cenu EMA a letos je přihlášen do soutěže o Zlatý Amper 2007.

Jan Vaculík, BHV senzory s. r. o.

BHV senzory s. r. o.
Suchdolská 4
160 00 Praha 6-Sedlec
tel.: 220 920 253
fax: 220 922 036
e-mail: bhvsenzory@bhvsenzory.cz
http://www.bhvsenzory.cz