Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Směr vývoje ergonomie: multidotykové ovládání

V oboru spotřební elektroniky změnily dotykové displeje schopné detekovat několik současných dotyků nejen ergonomii zařízení, ale i zvyklosti uživatelů. Společnost B&R představila na veletrhu SPS/IPC/Drives 2011 zařízení umožňující vkládat povely multidotykově v průmyslových podmínkách.

Polohovací zařízení, jako je např. myš, jsou u počítačů pro domácí a kancelářské použití běžná už po desítky let. Do oblasti průmyslové automatizace však zatím výrazněji nepronikla. V průmyslovém prostředí lze nicméně trvale pozorovat velký zájem o používání monitorů s dotykovými displeji. Nabízená zařízení využívají různé principy činnosti umožňující vyhovět požadavkům plynoucích z nejrůznějších pracovních prostředí a způsobů použití. Za dobu své existence prošla dlouhým vývojem. Dotykové displeje prorazily dokonce i v odvětvích se zvýšenými požadavky na hygienu, např. v potravinářství a farmacii.

„Monitory s dotykovými displeji nikdy zcela nenahradí zařízení s fyzickými tlačítky,“ myslí si Raimund Ruf, vedoucí divize HMI ve společnosti B&R. „Díky své univerzálnosti budou nicméně pronikat do dalších a dalších oborů. Současně jsme svědky stále většího důrazu kladeného na ergonomii uspořádání jak hardwaru ovládacích panelů, tak i samotného uživatelského rozhraní na displeji.“

Multidotyková technika, která výrazně zlepšuje pohodlí obsluhy, nyní nabízí potenciál k další velké inovaci v oblasti ovládání strojů a strojních zařízení.

Ergonomie při práci dvěma prsty

Multidotykové techniky známé z inteligentních telefonů vycházejí ze stejných analogových rezistivních nebo kapacitních principů PCT (Projected Capacitive Touch), jaké jsou využívány ke snímání jednotlivých dotyků. Pouze jsou navíc přidány „multidotykové“ funkce. Výsledkem jsou zařízení, která na rozdíl od tradičních dotykových monitorů rozpoznají a vyhodnotí polohu několika dotykových kontaktů současně. Běžní uživatelé a pracovníci v kancelářích zřejmě nejčastěji využívají přibližování a oddalování zobrazení na displeji při použití gest dvěma prsty.

„Multidotyková gesta nabízejí v průmyslovém prostředí velmi zajímavé možnosti,“ říká Raimund Ruf. „Odmítat tuto techniku jako pouhý trik k upoutání zákazníků by byla velká chyba. Má totiž potenciál podstatně vylepšit ergonomii obsluhy.“

Přednosti snadného přibližování a oddalování obrazu bezpochyby ocení i uživatelé vizualizačních systémů. Jako odborník v oblasti HMI má však Raimund Ruf za to, že tato technika bude využívána především při uvádění technologických zařízení do provozu a při údržbě. Je přesvědčen, že multidotyková technika umožní zjednodušit obsluhu a současně zvýšit provozní bezpečnost zařízení. „Jako jeden ze scénářů se nabízí situace, kdy operátor jednou rukou otevírá nabídku a druhou nastavuje hodnoty parametrů,“ vysvětluje. „Tím odpadá jinak nezbytné přecházení tam a zpět mezi jednotlivými podnabídkami a ovládání stroje se stává celkově přehlednějším.“

Rychlejší a bezpečnější

Operátorské panely s multidotykovými displeji umožňují zavádět nové principy řízení vycházející ze zjednodušených rozhraní podporujících intuitivní způsoby práce. Odstraní-li se složité vrstvy hierarchických menu, může se operátor rychleji dostat k potřebnému místu. Umožňují to např. posouvatelné panely s tlačítky. Snazší je také práce se seznamy – obsluha si je může jednoduše rolovat po obrazovce bez soubojů s úzkými posuvníky. Tyto způsoby, spolu s např. listováním stránek posuvem prstu, by v porovnání s dosavadní sekvenční obsluhou prostřednictvím jednodotykových displejů měly obsluze umožnit pracovat mnohem intuitivněji a rychleji. Zkrátit by se měla také doba potřebná na zaškolení obsluhy stroje. Stejně důležité jako rychlejší ovládání je i zvýšení provozní bezpečnosti strojů. Jestliže se např. přidá druhé tlačítko, které je nutné současně stisknout druhou rukou, lze zabránit nehodám způsobeným neúmyslným zadáním povelu. „Přestože multidotyková technika není rovnocennou náhradou bezpečného ovládání zařízení současně oběma rukama, může zabránit náhodnému spuštění kritických provozních operací,“ vysvětluje Raimund Ruf.

Automation Panel s multidotykovým displejem

Společnost B&R představila svou aktuální nabídku v oblasti multidotykové techniky pro průmysl na veletrhu SPS/IPC/Drives v Norimberku v listopadu 2011. Zastupuje ji operátorský panel řady Automation Panel s 21,5" multi­dotykovým displejem s rozlišením Full HD určený k montáži na rameno. Multidotykový displej využívá princip PCT a má celou přední stranu pokrytou pevným sklem. Panel tedy lze nejen snadno čistit, ale také operátorům nabízí vynikající dotykové vlastnosti (obr. 1).

„O nabízené řešení se zajímá mnoho klasických strojírenských firem i výrobci systémů SCADA, kteří shledávají, že multidotyková technika by mohla být přínosná také při řízení spojitých technologických procesů,“ vysvětluje Raimund Ruf a dodává: „Stále jsem pevně přesvědčen o tom, že multidotykové ovládání vyvolá významné změny v ergo­nomii průmyslových zařízení.“

 Smart Display Link

Technika Smart Display Link (SDL) byla společností B&R představena v roce 2004 současně s počítačem APC620 s procesorem Pen­tium M. Dodnes je variabilním standardem pro připojování automatizačních panelů. Všechny potřebné datové kanály, včetně dat pro zobrazení a dotykovou obrazovku, jsou při po­užití SDL vedeny jediným kabelem. Techniku SDL lze použít i u panelů s multidotykovými displeji, což jim zajišťuje kompatibilitu s již existujícími automatizačními počítači. Současně je podporován také režim dvou nezávislých zobrazení umožňující s jediným počítačem APC810 používat dva multidotykové displeje (obr. 2). Jde o velmi efektivní řešení situace, kdy je stroj z důvodu jeho uspořádání třeba obsluhovat s použitím několika operátorských panelů.

(B+R automatizace, spol. s r. o.)

Obr. 1. B&R Automation Panel pro jednoduché a intuitivní multidotykové ovládání

Obr. 2. Technika Smart Display Link (SDL) v systému se dvěma multidotykovými operátorskými panely