Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

SMC Industrial Automation CZ – jistota v automatizaci

číslo 8/2006

SMC Industrial Automation CZ – jistota v automatizaci

Firma SMC Industrial Automation CZ s. r. o. patří mezi přední dodavatele pneumatických prvků pro průmyslovou automatizaci. Mezi charakteristické znaky firmy patří neustálá snaha o hledání nových technických řešení a jejich zavádění do každodenní praxe. Ve stánku firmy na MSV 2006 najdou zájemci nejenom standardní pneumatické prvky, běžně používané pro průmyslovou automatizaci, ale i nejžhavější novinky vyvíjené v souladu s požadavky zákazníků.

Obr. 1.

Obr. 1. Šroubení z korozivzdorné oceli KFG

V letošním roce firma představuje např. regulátory tlaku a regulátory tlaku s filtrem ACG, ARG a AWG s manometrem vestavěným v točítku, novou velikost elektro-pneumatického převodníku ITV1000, kompaktní válce s vedením řady CQM, kompaktní válce odpovídající normě ISO 21287 řady C55, pneumatické válce řady C95 s průměry do 250 mm, třípolohový kyvný pohon řady MSZ, novinky v oblasti sériové komunikace, řadu nástrčných spojek KQG a šroubení KGG (obr. 1) a válců CJ5 a CG5 z korozivzdorné oceli, inovační provedení elektrických pohonů řady E, MY2, LZ, LJ1, LG1, LTF (obr. 2), včetně nového regulátoru polohy LC8 (obr. 3), snímače tlaku ISE70 a ISE75, miniaturní průtokoměr PFM, ionizátor IZS a další produkty.

Dalším produktem, který bude představen na MSV 2006, je rozšířený softwarový nástroj pro návrh pneumatických obvodů – SMC PneuDraw® 2.0. Je to velmi sofistikovaný a pro konstruktéry užitečný nástroj, jenž je určen pro tvorbu pneumatických schémat složených z prvků SMC bez nutnosti použití dalšího systému CAD. Firma SMC tento software dodává zdarma na svém CD-ROM – katalogu SMC Best in Automation. Uživatelské rozhraní je příjemné a intuitivní, takže ani při prvním spuštění programu na uživatele nečekají žádná nepříjemná překvapení. K dispozici je vedle kreslicí plochy a standardního menu už jen lišta při levém okraji, obsahující čtyři záložky. První z nich je záložka „symboly„, v níž je rozsáhlá databáze značek pro pneumatické obvody. Tato databáze svým rozsahem od jednotek úpravy vzduchu, přes pneumatické pohony, snímače tlaku a polohy až k mnoha typům šroubení slibuje bezproblémové kreslení i velmi specializovaných schémat. Obr. 2. Do druhé záložky „oblíbené“ si uživatel může uložit nejpoužívanější symboly tak, aby si zjednodušil jejich vyhledávání. V pořadí třetí záložka „šablony„ obsahuje několik nejpoužívanějších zapojení pneumatických prvků, jako např. dvojčinný válec s 5/2 ventilem nebo dvouruční ovládání. Poslední v řadě je záložka „vyhledávání“, s jejíž pomocí se uživatel rychle dostane k symbolu daného prvku, zná-li jeho objednací kód nebo název. Samozřejmostí je export výkresu do formátu DXF. Program Pneudraw 2.0 se dodává na instalačním CD-ROM spolu s katalogem pneumatických prvků včetně výukové části a konfigurátorů jednotek úpravy vzduchu a ventilových bloků.

Velmi zajímavé je propojení programu Pneudraw s elektronickým katalogem prvků SMC. V katalogu si do „nákupního košíku„ uživatel může vybrat vhodné prvky a ty potom jednoduše importovat přímo na kreslicí plochu Pneudraw v podobě pneumatických značek. Další praktickou vlastností je hlídání kompatibility spojovaných prvků (velikosti závitů, průměry nástrčných spojek apod.). To může ušetřit spoustu starostí při samotné realizaci projektu. Všechny prvky na kreslicí ploše obvykle mají volitelné příslušenství a stačí jen několik málo kliknutí myší k tomu, aby byl např. pneumatický válec osazen vhodnými snímači polohy či upevňovacími přírubami. K dispozici je také kusovník s objednacími kódy a počty kusů všech prvků ve schématu. Sympatická je i ta vlastnost programu Pneudraw, která umožňuje k symbolům přiřadit objednací kódy prvků třetích stran.

Obr. 3.

Obr. 2. Elektrický přímočarý pohon LTF
Obr. 3. Regulátory polohy LC8 jsou vhodné pro elektrické přímočaré pohony řad LJ1, LG1, LTF

Nově je do programu zařazena část pro tvorbu sekvenčního diagramu, který graficky znázorňuje návaznosti všech prvků schématu (válců, ventilů, snímačů polohy) tak, jak by pracovaly ve skutečném zapojení. Jednotlivá okna – schéma, rozpiska, objednací kódy a sekvenční diagram – jsou vzájemně provázána a změny v jakékoliv části se projeví i ve všech návazných sekcích.

Se zmíněnými i dalšími produkty dodávanými firmou SMC Industrial Automation CZ zájemce ochotně seznámí tým zkušených odborníků s dlouholetou praxí v oblasti automatizace a automatizační techniky na MSV 2006 v Brně či v průběhu každodenní komunikace se zákazníky.

Ing. Aleš Hrdlička,
SMC Industrial Automation CZ

SMC Industrial Automation CZ, s. r. o.
Hudcova 78a
612 00 Brno
tel.: 541 424 611
fax: 541 218 034
e-mail: office@smc.cz
http://www.smc.cz