Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Smart Automation Austria 2014

Veletrh řídicí, měřicí a zkušební techniky Smart Automation Austria 2014 se uskutečnil ve dnech od 6. do 10. května 2014 ve Vídni. Souběžně s ním probíhal v areálu výstaviště Messe Wien veletrh výrobní techniky Intertool 2014, který zahrnoval také veletrh svařovací techniky Schweissen. Na těchto odborných veletrzích se představilo celkem 488 vystavovatelů z jedenácti zemí a jejich nabídku si přijelo prohlédnout 20 617 návštěvníků z řad odborné veřejnosti. Veletrhy byly doplněny zajímavým doprovodným programem. Pod názvem Prozesskette.at se v hale B představila aliance šesti podniků, které využívají jednotný tok dat v navazujících postupech od konstrukce prostřednictvím softwaru CAD/CAM, přes upínání, obrábění až po měření a kontrolu kvality.

 
V Technologickém parku v halách A a C byla pro odborné návštěvníky připravena přehlídka rakouských a mezinárodních podniků, výzkumných a zkušebních institucí v oblasti automatizace a robotiky. Cílem této společné prezentace regionálních poskytovatelů služeb bylo navzájem se inspirovat tak, aby byli do budoucna schopni zpracovávat velké projekty, zvládat společně komplexní úkoly a být připraveni reagovat na nové směry technického vývoje.
 
Již první den veletrhu se v Kongresovém středisku Messe Wien konal první ročník kongresu 3D Printing Forum. Jednodenní konference o různých výrobních postupech 3D tisku se zúčastnilo 170 posluchačů, kteří se také dověděli, co 3D tisk znamená pro designéry a jaké nové obchodní modely tato metoda výroby umožňuje.
 
Příští rok se uskuteční veletrh Smart Automation Linz (19. až 21. května 2015) ve Středisku designu v Linci (Design Center Linz). Tento veletrh tím vstupuje do obročního střídavého rytmu se Smart Automation Austria ve Vídni. Další informace jsou k dispozici na www.intertool.at, www.smart-automation.at/de/wien/ a na www.facebook.com/industriemessen a na twitteru pod @messe_at.

(ev)