Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Sledujte svůj řídicí systém prostřednictvím webové aplikace My Control System společnosti ABB

Společnost ABB instaluje průmyslové řídicí systémy již několik desetiletí a vybudovala tak rozsáhlou uživatelskou základnu v širokém spektru odvětví po celém světě. Kromě technické složitosti řídicího systému, která odpovídá konkrétnímu výrobnímu procesu, se uživatelé často musí potýkat také s jeho neméně obtížnou správou a náročnou podporou. Řídicí systém většinou vyžaduje softwarové licence, aktualizace ochrany proti malwaru, nástroje pro vlastní diagnostiku a údržbu, školicí moduly, protokoly monitorování bezpečnosti a další náležitosti. Aby uživatel získal ucelený přehled, byl až dosud nucen hledat informace na mnoha různých místech. Nová webová aplikace My Control System společnosti ABB teď ale uživatelům poskytuje jednoduchý a pohodlný nástroj, s jehož pomocí mohou sledovat mnoho informací o svém systému na jednom místě.

 
Společnost ABB svým zákazníkům nabízí podporu po celý životní cyklus zařízení, a to i tehdy, změní-li se požadavky na jeho provoz. Zákazníci mají k dispozici ucelené spektrum služeb, od preventivní údržby přes vzdálené monitorování až po pomoc při zvyšování výkonu zařízení. Tato podpora zvyšuje produktivitu závodu, snižuje výrobní náklady a prodlužuje životnost instalovaných zařízení.
 

Program Automation Sentinel společnosti ABB

Automation Sentinel je program pro správu a podporu řídicích systémů ABB po celou dobu životního cyklu. Uživatelé mohou pomocí tohoto programu udržovat svůj řídicí systém v aktualizovaném stavu a pružně ho přizpůsobovat novým požadavkům.
 
Program nabízí základní podporu pro zachování funkčnosti a maximalizaci doby životního cyklu řídicích systémů ABB.
 
Nová verze tohoto programu přináší rozšíření v podobě nových užitečných služeb, mezi které patří i nedávno spuštěná webová aplikace My Control System.
 

My Control System

My Control System je zabezpečená webová aplikace, která uživateli poskytuje podrobné informace o řídicím systému ABB, jejž uživatel ve svém závodě využívá, a také o dostupných službách. Uživatel, který se na internetové stránce www.abb.com přihlásí pomocí hesla do zabezpečené sekce, jednoduše získá přístup k podrobným informacím o svém systému. Tyto údaje může zobrazit v libovolném prohlížeči na téměř každém zařízení, jako je PC, tablet nebo chytrý telefon.
 
My Control System má podobu řídicího panelu a obsahuje důležité informace o systému a softwarových licencích, tedy o obsahu, datu platnosti, nástrojích a stažených licenčních klíčích. Ke každému z těchto údajů se uživatel dostane několika kliknutími. Pro větší pohodlí je na úvodní stránce uveden kontakt na místní servis ABB (obr. 1). S použitím aplikace My Control System si uživatelé budou moci stahovat dokumentaci a softwarové aktualizace pro své řídicí systémy, sledovat on-line školicí videozáznamy, procházet protokoly měření výkonnosti systému a rovněž získají přístup ke všem bezpečnostním protokolům, výstrahám a dokumentům, které s příslušným systémem souvisejí. Jednou z hlavních výhod aplikace My Control System je rychlá identifikace problémů prostřednictvím přístupu k řídicímu panelu v reálném čase.
 

Zabezpečení informací

Malware dnes cílí také přímo na řídicí systémy, a proto je zabezpečení informací i v procesním průmyslu důležitější než kdykoliv předtím. Mnoho vlád navíc v současné době připravuje legislativu, která má regulovat obranný postoj státních i soukromých podniků při kybernetických útocích. V programu My Control System má uživatel k dispozici protokol o stavu instalovaného softwaru, a může tudíž přijmout opatření, která posílí zabezpečení systému.
 

Služby Benchmark a Fingerprint

My Control System disponuje i dalšími nástroji, které uživateli pomohou s provozem a údržbou řídicího systému ABB. Zdravotní stav řídicího systému si lze zkontrolovat ve zprávě Benchmark, která nabízí i možnosti optimalizace. Zpráva Fingerprint zase informuje o stavu nejdůležitějších ukazatelů výkonnosti (KPI), pokud jde o návratnost investic (ROI) do řídicího systému, a navrhuje kroky, které by měl zákazník podniknout, aby překlenul výkyvy ve výkonu.
 

Školení

My Control System pomáhá zákazníkům ABB optimalizovat údržbu instalovaných řídicích systémů, ale také asistuje při plánování školení pro operátory řídicích systémů. Web Coach je řada tréninkových modulů týkajících se údržby různých řídicích systémů ABB, doplněná živými diskusemi, jejichž cílem je poskytnout uživatelům nákladově efektivní a snadno dostupné školení i cenný zdroj technických informací.
 
Pokročilí uživatelé se mohou zúčastnit četných webových seminářů Web Tech Talks. Tyto semináře moderují odborníci na produkty ABB a pojednávají o aktuálních technických tématech a problémech. Uživatelé řídicích systémů tak mohou držet krok s nejnovějším technickým vývojem a s trendy v oboru řídicích systémů ABB a získávat důležité rady pro praxi. Termíny seminářů Web Coach, Web Tech Talk a dalších školení on-line, které ABB nabízí, jsou dostupné v programu My Control System.
 

Samoobslužná podpora

S programem My Control System uživatelé získávají přístup k předem vytříděným informacím určeným speciálně pro jejich řídicí systém; mohou tak snížit celkové náklady na podporu a zároveň omezit nutnou telefonickou podporu nebo servis po pracovní době. Hledání informací už nemusí věnovat tolik času a úsilí. My Control System má připraveny odpovědi na často kladené dotazy, a informace tedy není třeba složitě hledat. Uživatelé si mohou také stáhnout servisní balíčky a aktualizace, které lze okamžitě instalovat, což zkracuje dobu dodání softwaru. Prostřednictvím portálu My Control System budou mít přístup k aktuálním informacím též obchodní a servisní zástupci společnosti ABB, kteří touto cestou budou moci lépe sledovat řídicí systém zákazníka. Servisní technici tak dokážou aktivněji reagovat na potřeby zákazníků a optimalizovat proces poskytování podpory.
 

Funkce My Control System

Všem zákazníkům využívajícím řídicí systémy ABB jsou dostupné tyto funkce:
 • úvodní stránka,
 • stránka s podrobnostmi o systému,
 • bezpečnostní protokoly a výstrahy pro jednotlivé produkty,
 • přehled o školeních,
 • kontaktní údaje lokálního servisu ABB,
 • kontaktní údaje správce zákazníkova systému,
 • přehled softwaru a licencí,
 • jazyková lokalizace.
Pouze zákazníkům s licencí programu Automation Sentinel jsou dostupné tyto doplňkové funkce:
 • dokumentace k produktům zákazníka (uživatelské manuály, hlášení o validaci bezpečnostních aktualizací společnosti Microsoft, protokoly o certifikaci hardwaru System 800xA),
 • přehled o softwaru (stažený software, přístup k záplatám, servisním balíčkům, novým verzím softwaru),
 • protokol Benchmark: kontrola výkonnosti a zdravotního stavu řídicího systému a validace softwaru,
 • protokol Fingerprint: pokročilá diagnostika výkonnosti řídicího systému, která umožňuje rychle vyrovnat výkyvy ve výkonu,
 • semináře Web Coach a Web Tech Talks.

Rozsah aplikace My Control System

Vývoj aplikace My Control System začal v červnu 2011. Práce na programu postupovaly rychle a nyní je k dispozici všem uživatelům řídicích systémů ABB. Software se dočkal nadšených reakcí: aplikace My Control System byla v roce 2012 s úspěchem představena také na Hannover Messe a na výstavě Automation and Power World v Houstonu v Texasu.
 
Díky My Control System mají zákazníci i společnost ABB přehled o zakoupených (nebo nezakoupených) softwarových licencích a servisních produktech pro řídicí systémy a informace o jejich platnosti, a to i pro rozsáhlé instalace. My Control System je navíc výborný zdroj technických informací, osvědčených postupů a odborných znalostí. My Control System sbližuje zákazníka s ABB a ABB se zákazníkem, což vede k dlouhodobé a vzájemně výhodné obchodní spolupráci.
 
Další informace o produktech a službách viz www.abb.cz/controlsystems.
(ABB s. r. o.)
 

Obr. 1. My Control System – úvodní strana