Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Sledování stavu zařízení prostřednictvím průmyslových sběrnic

číslo 12/2005

Sledování stavu zařízení prostřednictvím průmyslových sběrnic

Nový speciální modul pro měření vibrací umožňuje sledovat stav zařízení pomocí rozšířeného distribuovaného systému Wago-I//O-System 750.

Obr. 1.

Měření vibrací je používáno pro sledování opotřebení strojů a prevenci před nečekanými závadami. Firma Prüftechnik Condition Monitoring GmbH se specializuje na měření vibrací již delší dobu. Senzory od této firmy mohou být přímo připojeny do nově vyvinutého modulu Wago-I/O-System 750. Vibrace stroje, měřené pomocí senzoru s piezokrystalem, jsou zaznamenávány a analyzovány přímo v I/O modulu. Jestliže vibrace překročí daný limit, jak je specifikováno např. v ČSN ISO 10816-3 (Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech, část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kW a jmenovitými otáčkami mezi 120 mina 15 000 minpři měření in-situ), modul generuje odpovídající signál. Touto cestou mohou být ochráněny stroje před neplánovanými odstávkami, a tudíž může být zabráněno vzniku značných finančních ztrát velmi jednoduchou integrací zmíněného senzoru vibrací do standardních řídicích systémů.

WAGO Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, e-mail: ondrej.dolejs@wago.com, http://www.wago.cz