Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Sledování spotřeby energie podle Machine-Struxure

V současném tvrdém konkurenčním boji se pro výrobce strojů a strojního zařízení stává energetická efektivita důležitým obchodním argumentem. Snesou jejich stroje srovnání s těmi, které uživatelům nabízí konkurence? Nelze opomenout skutečnost, že pořizovací cena stroje obvykle tvoří jen 2 až 3 % celkových nákladů, zbytek „padne“ na spotřebu energie (a její cena stále roste). Potenciální zákazníci se proto stále častěji ptají, kolik energie daný stroj spotřebuje, a chtějí si tento údaj ověřit měřením.

 
Naštěstí dnes již existují řešení, která umožňují vyrábět stroje energeticky účinné. Příkladem je koncepce MachineStruxure od Schneider Electric. Využívá k tomu výhody flexibilního hardwaru (PLC, pohony, bezpečnostní komponenty, měřicí přístroje), robustního a integrovaného softwaru SoMachine a aplikačních funkčních bloků. Celé řešení stojí na architektuře TVDA (Tested, Validated, and Documented Architectures).
 
Je očekáváno schválení legislativního rámce, který bude ukládat výrobcům strojů a strojního zařízení klasifikovat energetickou náročnost svých výrobků. Proč si tedy již nyní nezadat energetickou analýzu vyráběných nebo vyvíjených strojů? Zvláště když jejich energetickou bilanci vypracují odborníci z ČVUT v Praze a specialisté společnosti Schneider Electric.
 
Schneider Electric CZ, s. r. o., Zákaznické centrum, tel.: 382 766 333, www.schneider-electric.cz