Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Sledování balíkových i kusových zásilek kamerovým systémem ve firmě Geis

Nestává se mi často, že bych jezdil na reportáže v noci. V případě firmy Geis Parcel CZ to ale jinak nešlo: přes den totiž do jejich centrálního třídicího centra v Modleticích pouze najíždějí dodávky, které nakládají a vykládají zásilky pro pražský region. Uvnitř budovy ale začne provoz až v noci: po osmé hodině večer se spustí třídění zásilek na nové třídicí lince s kapacitou až 16 tisíc balíků za hodinu. Třídicí centrum běží podle potřeby celou noc, jeho provoz končí až ve čtyři ráno. 

Geis Parcel CZ je součástí německé rodinné firmy Geis, zabývající se kompletními logistickými a přepravními službami. Na našem území působí Geis od roku 1991. Firma Geis CZ se specializuje na přepravu palet, celovozových zásilek a skladovou logistiku, zatímco Geis Parcel CZ přepravuje balíkové zásilky do 50 kg. Kromě balíkových zásilek z firmy do firmy (B2B) jsou významnou částí jejích zákazníků e-shopy. Pro ně Geis Parcel CZ zajišťuje dodávku zásilek až k zákazníkovi, popř. do výdejního místa (B2C). Navíc jim pomáhá i s návrhem obalů, s balením nebo skladováním.

Co se stane se zásilkami, které Geis Parcel CZ přijme k přepravě? Nejprve jsou svezeny do lokální pobočky, a nejsou-li určeny zákazníkům z oblasti, kterou pobočka pokrývá, jsou naloženy na kamion, odvezeny do modletického třídicího centra, tam jsou přes noc roztříděny, opět naloženy na kamion a druhý den jsou odvezeny do příslušné lokální pobočky, kde jsou přeloženy do dodávky a přepraveny k zákazníkovi.

Třídicí centrum balíkových zásilek v Modleticích, které bylo otevřeno v listopadu 2017, je vybaveno dvoupodlažním třídicím dopravníkem od firmy VanRiet. Na něj dopravuje zásilky šestnáct teleskopických dopravníků, z nichž zásilky pokračují přes optické skenovací uzly (obr. 1) na dva hlavní automatické třídiče. Optické skenovací uzly skenují zásilky z pěti stran a s velkou spolehlivostí a rychlostí na nich vyhledávají a čtou čárové kódy. Dva botičkové sortéry, umístěné ve dvou podlažích, balíky roztřídí do 42 cílových směrů (obr. 2).

Zásilky, které nesplňují normy pro automatické třídění, jdou na válečkovou dráhu a třídí se ručně. Jsou to zejména zásilky nestandardních rozměrů. Na podzim a na jaře to bývají např. pneumatiky pro osobní automobily. Ručně se také třídí zásilky s nevhodným obalem nebo s poškozeným obalem či značením.

Právě pro sledování, kde a jak byl obal poškozen, je v třídicím středisku nainstalovaný kamerový systém ParcelVIS. Jde o kamerový systém od firmy DIVIS, který zpracovává obrazy snímané 171 kamerami uvnitř objektu (obr. 3) a 30 venkovními kamerami. Obrazové informace jsou spojovány s manuálními a automatickými skeny čárových kódů. K tomu firma Divis navrhla a realizovala rozhraní mezi třídicí linkou VanRiet a systémem ParcelVIS.

Všechny údaje, tj. obrazové informace s přiřazenými čísly zásilek, jsou ukládány do databáze. Zjistí-li se poškození obalu nebo zákazník zásilku reklamuje, je možné zpětně zjistit, kde a jak k poškození došlo. Často jde o chybné balení: zákazníci používají nevhodné kartonové obaly – buď obaly, které jsou určené jako prodejní obal, a ne jako obal zásilky (obal zásilky bývá ze silnější lepenky a často mívá v hranách kartonové výztuhy), nebo v rámci úspor obal používají opakovaně až do jeho zničení. V tom případě se dokonce může stát, že na kartonu zůstane starý čárový kód a balík se dostane do tzv. Not Readu, tedy neidentifikovatelných zásilek, kde je opratřen správným čárovým kódem. To je ale spíše výjimečné, častěji se stává, že zákazníci balíky převážou např. vázací páskou. Jestliže však není dostatečně těsná nebo karton dostatečně tuhý, páska se snadno zachytí v mechanismu dopravníku a způsobí poškození zásilky.

Systém ParcelVIS současně umožňuje zjistit slabší místa v práci obsluhy a např. ji nově proškolit.

K tomu, aby mohl kamerový systém správně fungovat, potřebuje důkladné osvětlení. Použita jsou svítidla s LED, kterými jsou kromě třídicí linky osazeny i vykládkové a nakládkové brány a celá ložná plocha vozidel. Svítidla jsou kombinovaná s kamerami, takže každá zásilka může být sledována od první až po poslední manipulaci.

Pro německou firmu Divis to byla první zakázka od skupiny Geis, která v České republice doposud spolupracovala s jiným výrobcem. Podle Aleše Vykydala, provozního ředitele společnosti Geis Parcel CZ, byly hlavními argumenty, proč byla vybrána právě firma Divis, zkušenosti firmy z oboru, referenční projekty a schopnost pružně reagovat na požadavky zákazníka. Jedním z argumentů, proč byla vybrána právě tato firma, bylo i to, že dokázala do stejné databáze začlenit také existující kamerový systém z překladiště kusových a paletových zásilek Geis CZ. Zde je 116 kamer, které jsou určeny především pro rychlou lokalizaci zásilek při nakládce kamionů a pro prevenci proti neoprávněné manipulaci se zásilkami. 

Petr Bartošík

O firmě DIVIS

DIVIS, sídlící v Bordersholmu, je rodinná společnost s 56 zaměstnanci a zhruba 400 zákazníky v osmnácti evropských zemích, vlastněná a řízená majiteli. Firma vyvíjí a realizuje kamerové systémy pro spedice, kurýrní a expresní balíkové služby a poskytovatele logis­tických služeb.

Systém ParcelVIS je určen ke sledování zásilek na pásových třídicích dopravnících a byl speciálně vyvinut pro poskytovatele balíkových služeb. CargoVIS byl koncipován pro paletizované zboží v logistice kusových zásilek. K dalším produktům patří DamageVIS pro jednoduchou dokumentaci škod na zásilkách, ProfileVIS pro analýzu a optimalizaci logistických procesů a StoreVIS pro vizualizaci kompletovacích procesů a procesů vratných zásilek.

Obr. 1. Optické skenovací uzly pro čtení čárových kódů na pohybujících se zásilkách jsou výrobkem firmy Sick

Obr. 2. Botičkový sorter třídí balíky na dopravníky podle dopravních směrů

Obr. 3. Kamera systému ParcelVIS