Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Slavte s firmou EPLAN: EPLAN Fluid Compact zdarma k EPLAN Electric P8 Professional

Společnost EPLAN Software & Services, dodavatel systémů CAE, přidává při příležitosti třicetiletého výročí svého založení ke každému prodanému softwaru EPLAN Electric P8 Professional zdarma licenci softwaru pro projektování tekutinových mechanismů EPLAN Fluid Compact. Tato ojedinělá nabídka platí pouze do konce roku 2014.

 
Konstruování elektrotechnických, mechanických a tekutinových soustav nezadržitelně splývá v jeden kompaktní celek. Konstruktéři vyžadují, aby konstrukční prostředí pro všechny oborové systémy byla vzájemně propojena, tzn. aby umožňovala transparentní a jednoduché předávání dat mezi jednotlivými obory a byla ovládána stejným způsobem. Důležitá je také podpora vícejazyčných verzí a mezinárodních norem. Produkty, které Eplan nabízí, tyto požadavky
bezezbytku splňují.
 
Eplan Electric P8 je software pro konstruování a projektování elektrotechnických zařízení. Umožňuje konstruovat zařízení, tvořit dokumentaci a řídit etapy vývoje. Podporuje konstruování ve všech fázích, od počátečních grafických náčrtků zařízení, přes detailní návrh schémat zapojení až po práci s informacemi v průběhu vypracovávání projektu.
 
Eplan Fluid je specializovaný software pro podporu konstruování a projektování tekutinových (fluidních) soustav – hydraulických nebo pneumatických mechanismů a chladicích a mazacích soustav. Plně podporuje normy pro konstruování tekutinových mechanismů včetně normy ČSN ISO 1219 Hydraulika a pneumatika – Grafické značky a obvodová schémata. V porovnání s většinou systémů založených převážně na CAD poskytuje Eplan Fluid možnost využívat při konstruování řídicích pneumatických a hydraulických mechanismů logické funkce, které zkracují dobu vývoje zařízení.
 
Oba systémy – Eplan Electric P8 i Eplan Fluid – zaručují dokonalou dokumentaci projektu, a to i ve vícejazyčných verzích. Oba systémy jsou navíc ovládány stejným způsobem a dokážou spolu vzájemně transparentně spolupracovat. Propojení dat mezi Eplan Electric P8 a Eplan Fluid je zcela automatické a díky prostředí Eplan Platform je může plně sdílet tým konstruktérů elektrotechnické i tekutinové části zařízení. Tím se nejen spoří čas při vývoji produktu, ale také je minimalizována chybovost a kromě toho lze pořizovat přehlednou a konzistentní konstrukční dokumentaci.
 
Společnost Eplan Software & Service nyní v České republice po omezenou dobu (od . 15. 7. do 31. 12. 2014) nabízí licenci softwaru Eplan Fluid Compact ke každé zakoupené licenci Eplan Electric P8 Professional zdarma. Smyslem této ojedinělé propagační akce, pořádané v rámci třicátého výročí založení společnosti, je podpora konkurenceschopnosti českých výrobců a konstruktérů, možnost poskytnout jim špičkové nástroje pro podporu konstruování a projektování, které zrychlí a zefektivní proces vývoje a zjednoduší mezinárodní spolupráci.
 

Obr. 1. Eplan Electric P8a Eplan Fluid umožňují spolupráci konstruktérů elektrotechnických obvodů a tekutinových mechanismů