Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Skutečná decentralizace s Cube67

číslo 3/2005

Skutečná decentralizace s Cube67

Decentralizace zjednodušuje projektování, snižuje náklady na instalaci, zkracuje dobu uvádění do provozu, vede ke zjednodušenému vyhledávání poruch a minimalizuje odstávky stroje a rovněž náklady na servis a údržbu. Flexibilní I/O systém Cube67 firmy Murrelektronik je klíčem k decentralizaci.

Architektura a funkce Cube67

Vyjdeme-li ze sběrnicového uzlu (na obr. 1 nahoře), rozděluje se úroveň I/O (vstupů a výstupů) prostřednictvím modulů propojených hybridním kabelem pro napájení a komunikaci (na obr. 1 znázorněným zeleně) a umístěných přímo ve stroji, a to decentrálně a nezávisle na řízení. Kompaktní a robustní konstrukce zcela zalitých modulů Cube67 dovoluje jejich použití v bezprostřední blízkosti technologického procesu. Proto jsou potřebná pouze krátká vedení I/O ke snímačům a akčním členům. Vedení délky několika metrů v tlustých kabelových kanálech patří minulosti; kabely jsou nyní vyměněny „rychlostí blesku„.

Obr. 1.

Obr. 1. Systém decentralizovaných vstupů a výstupů Cube67

Sběrnicový uzel zajišťuje připojení k průmyslové sběrnici. Kompletní instalace stroje je tedy nezávislá na použitém komunikačním systému a může být provedena univerzálně pro všechny varianty stroje s rozdílnými řídicími, a tudíž i komunikačními systémy. Z toho vyplývají možnosti úspory nákladů, protože odpadá samostatné projektování a dokumentování systému. Vedle protokolů standardních průmyslových provozních sběrnic bylo na veletrhu SPS/IPC/Drives 2004 (23. až 25. listopadu 2004 v Norimberku) poprvé představeno ethernetové připojení, které je dokladem inovační schopnosti firmy Murrelektronik a její otevřenosti moderní technice a trendům.

Uživatelům jsou k dispozici vstupy a výstupy pro digitální, analogové a sériové signály, pro signály ze snímačů teploty a záznamníků provozu, pro připojení ventilových terminálů, pohonů nebo obslužných panelů. Multifunkční vstupy a výstupy s libovolně nastavitelnými parametry digitálních kanálů, ať jde o vstup, výstup nebo diagnostický vstup, to vše vede k velké flexibilitě. Samostatné moduly pro vstupy a výstupy již nejsou zapotřebí. Jsou minimalizovány varianty, náklady na skladování se snižují a změny konfigurací např. při přestavbě zařízení jsou bez problémů.

Chyby rozpoznat, nikoliv hledat – s rozsáhlou diagnostikou systému jsou poruchy rychle nalezeny a mohou být odstraněny. Doby odstávky strojů a uvádění do provozu jsou takto zkráceny.

IMVM – integrovaná správa variant stroje

Každá varianta stroje a každé volitelné doplnění běžně vyžaduje novou konfiguraci hardwaru jeho řídicího systému, a tím také samostatnou verzi řídicího softwaru. S integrovaným nástrojem pro správu variant stroje (Integrated Machine-Variant Management, IMVM) lze jednotlivé varianty konfigurovat virtuálně – v reálném stroji se systém automaticky adaptuje na skutečnou konfiguraci. Nákladné úpravy a správa softwaru pro každou variantu stroje se stávají zbytečnými. Rozmanitost softwaru je zredukována na jednu verzi pro každou typovou skupinu strojů. Volitelné dovybavení se aktivuje jednoduše stisknutím tlačítka.

Systém Cube67 dostal cenu Automation Award 2004

Již počtvrté bylo na odborném veletrhu SPS/IPC/Drives 2004 porotou, složenou ze zástupců Sdružení německých konstruktérů strojů a zařízení (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, VDMA), Ústředního svazu elektrotechnického průmyslu (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie, ZVEI), a redakcí odborného časopisu Elektro Automation nominováno deset inovací v oblasti automatizační techniky na cenu Automation Award 2004.

Z deseti nominovaných kandidátů více než 1 600 návštěvníků během výstavy svými hlasy rozhodlo o umístění uchazečů o cenu. Jako jasný favorit s 29,1% podílem hlasů byl zvolen vítězem sběrnicový systém decentralizovaných I/O Cube67, představený firmou Murrelektronik.

Přesvědčující byla poprvé představená kombinace modulů s krytím IP67 a IP20 a rovněž názorně demonstrovaná správa variant strojů IMVM. Systém přitom klade důraz na jednoduchou instalaci a uvádění do provozu s jasným stanovením cíle: zkrácení doby montáže. Plně konfigurovatelné vstupy a výstupy a stejně tak obsáhlý diagnostický balíček nejenom redukují počet komponent, nýbrž i účinně působí proti drahým odstávkám. Společně s malými rozměry a vysokým stupněm krytí, který je zaručen celkovým zalitím modulů, hovoří všechny tyto argumenty pro to, že jde o řešení dobře vyhovující použití v oblasti konstrukce strojů a zařízení. Vedle standardních protokolů provozních sběrnic bylo rovněž představeno ethernetové připojení.

Kam pro další informace

Další informace si mohou zájemci vyžádat na adrese uvedené v inzerátu na str. 25. Systém Cube67 je možné vidět také ve stánku firmy Murrelektronik na veletrhu Amper 2005 (3 B 17).

Dipl.-Ing. Vladimir Schnurpfeil,
Murrelektronik CZ, spol. s r. o.

Murrelektronik CZ, spol. s r. o.
Průmyslová 762
333 01 Stod
tel.: 377 233 912
fax: 377 233 929
e-mail: murrelektronik@murrelektronik.cz
http://www.murrelektronik.cz