Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Skupina Robotics + Automation sdružení VDMA představí na veletrhu Automatica demonstrátor OPC UA

Skupina Robotics + Automation společnosti VDMA vytváří základ pro vzájemnou komunikaci v chytrých továrnách s využitím OPC UA (viz https://youtu.be/odDQ83bzoWE). Společně s členskými společnostmi a pracovními podskupinami Machine Vision, Integrated Assembly Solutions a Robotics, které dohromady tvoří skupinu Robotics + Automation, vytváří nezávislé informační modely, které strojům v budoucnu umožní mluvit „stejnou řečí“.

Sdružení spolu se svými partnery chce předvést potenciál nového komunikačního přístupu na konkrétních a srozumitelných příkladech. V hale B4, stánek 332, na veletrhu Automatica v Mnichově (19. až 22. června) budou představeny dvě případové studie.

První bude řízení založené na znalostech. Linka pro montáž prstových točítek (fidget spinner) je složena z dílů a systémů od více než dvaceti výrobců. Integrace je dosaženo popisem funkce přístrojů založeným na znalostech.

Druhou ukázkou je condition monitoring. Několik výrobců robotů ukáže, jak může být systém pro dohled nad stavem zařízení (condition monitoring) s využitím cloudu implementován nezávisle na výrobci a typu robotu. Všechna relevantní data jsou srozumitelně zobrazena na obrazovce aplikace.

Ve stánku budou mít návštěvníci také možnost hovořit s odborníky a vyslechnout si technické prezentace.        

(Bk)