Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Skupina Eaton rozšiřuje své působení v České republice

Skupina Eaton Corporation myslí své obchodní aktivity v České republice skutečně vážně, a proto začátkem roku 2012 společně se svými partnery, agenturou CzechInvest a Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT) oznámila otevření nového globálního Inovačního centra v Roztokách u Prahy. Skupina Eaton Corporation již také plně začlenila koncern Moeller do svých struktur a sjednotila označení výrobků logem Eaton.

Nové globální Inovační centrum Eaton v Roztokách u Prahy

Nové Inovační centrum Eaton sídlí ve Vědeckotechnickém parku Roztoky (obr. 1). Je prvním globálním inovačním centrem společnosti Eaton v Evropě a celkově pátým v celosvětové síti pokročilých inovačních center, z nichž dvě se nacházejí v USA a po jednom v Indii a Číně.

Cílem Inovačního centra Eaton je vývoj v oblastech energeticky účinných napájecích systémů, elektrifikace dopravy, dopravních prostředků a leteckých zařízení. V úzké spolupráci se svými partnery z ČVUT plánuje Eaton zaměstnat v prvním roce až padesát vysoce kvalifikovaných inženýrů a tento počet zvýšit na přibližně 300 zaměstnanců v příštích čtyřech až pěti letech.

Evropské Inovační centrum bude pro lokální zákazníky, jako jsou Škoda Auto, VW Group, E. ON, HP či České dráhy, vyvíjet nové systémy pro správu napájení, která učiní elektrický, hydraulický a mechanický pohon úspornější, efektivnější a bezpečnější. 

Proč právě Česká republika?

Mezi klíčovými důvody k výstavbě Inovačního centra Eaton v Roztokách u Prahy byli těsná blízkost Prahy k mnoha zákazníkům společnosti Eaton v tomto regionu, špičkoví techničtí odborníci na Českém vysokém učení technickém a silná podpora a zapojení českých úřadů. Nové zařízení bude rovněž stavět na dosavadní působnosti společnosti Eaton v České republice. Od roku 1993 zde Eaton Elektrotechnika (dříve Moeller Elektrotechnika) dodává přístroje pro domovní a průmyslové elektroinstalace, přístroje pro distribuci elektrické energie a záložní zdroje. Zaměstnává více než 1 100 pracovníků různých profesí a patří mezi významné zaměstnavatele v oboru. Důležitou roli v rámci skupiny plní také distribuční a skladové centrum BDC v Pohořelicích u Brna, které zajišťuje dodávky celého sortimentu produktů značek Eaton a Moeller zákazníkům v České republice a v zemích střední a východní Evropy. V neposlední řadě na území České republiky působí v rámci skupiny Eaton výrobní závod v Chomutově, který se zabývá výrobou klimatizačních jednotek a posilovačů řízení pro evropské výrobce automobilů.

Eaton s novým logem na přístrojích

Úplné začlenění koncernu Moeller do skupiny Eaton Corporation míří do finále. Závod Eaton Elektrotechnika v Suchdole nad Lužnicí, který již osmnáct let vyrábí jisticí přístroje a rozváděče pro celý koncern, začal v druhé polovině roku 2011 označovat všechny vyráběné produkty logem Eaton. Tím byl ukončen postupný přechod na nové logo a skupina Eaton tak definitivně sjednotila značení výrobků logem Eaton. Název Moeller se nadále používá výhradně pro označení produktové řady v textové podobě Moeller Series na typovém štítku a na etiketě obalu. Z pohledu koncového zákazníka je nové logo Eaton vyznačené na produktech a jejich obalech jedinou změnou, která nemá žádný vliv na konkrétní název výrobků, objednací číslo zboží, platnost certifikátů, ani se nijak nedotýká technické dokumentace výrobků.

Logo Moeller je nahrazováno logem Eaton nejen na samotných přístrojích, ale i na jejich balení. Změna označení produktů je posledním krokem v integraci značky Moeller do skupiny Eaton, která začala v roce 2009 přejmenováním firmy Moeller Elektrotechnika na Eaton Elektrotechnika. Tato změna vyplývá z globální strategie skupiny Eaton Corporation, jejímž cílem je jednotný přístup k trhům a jejich zákazníkům po celém světě.

Více informací je k dispozici na www.eaton.cz.

Ing. Lucie Kuhnová, Eaton Elektrotechnika, s. r. o.

Obr. 1. Inovační centrum Eaton v Roztokách u Prahy

Obr. 2. Pražská obchodní kancelář Eaton Elektrotechnika

Obr. 3. Nové jednotné označení produktů Eaton