Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Skupina Czech Coal podala závazné nabídky na Počerady a Chvaletice

V návaznosti na výzvu společnosti ČEZ (www.cez.cz) z počátku srpna 2012 k předložení nabídek na koupi elektráren Počerady a Chvaletice podala skupina Czech Coal (www.czechcoal.cz) 31. srpna 2012 prostřednictvím společnosti Vršanská uhelná, a. s., své nabídky na koupi obou elektráren. Skupina deklarovala svou připravenost k co nejrychlejšímu vypořádání transakce.

„Jsme přesvědčeni o tom, že jsme pro společnost ČEZ i konečného spotřebitele v České republice z několika důvodů ideálním partnerem. Máme potenciál ve střednědobém horizontu vytvořit reálné konkurenční prostředí na trhu výroby a dodávek elektřiny v České republice, a tím i tlak na snížení ceny elektřiny,“ komentoval podání nabídek předseda představenstva společnosti Vršanská uhelná Tomáš Fohler.

Místopředseda představenstva Czech Coal Luboš Pavlas k tomu dodává: „Touto akvizicí bychom vytvořili nového hráče na trhu s elektřinou, který je nezávislý na prodávajícím a ostatních výrobcích elektřiny. Navíc disponujeme dostatečným množstvím vhodného paliva pro optimální provoz obou elektráren. Na trhu s uhlím přitom transakce nic nemění, protože elektrárna Počerady uhlí z lomu Vršany skupiny Czech Coal již desítky let spaluje, a jestliže budeme postupně dodávat palivo i do elektrárny Chvaletice, uvolníme tím uhlí, které této elektrárně dosud dodávala společnost Severočeské doly, a. s., pro jiné zájemce.“

Společnost Vršanská uhelná nabídla konkurenceschopnou kupní cenu, jejíž výši ani další součásti své nabídky však nesmí bez souhlasu společnosti ČEZ zveřejnit.

Investice skupiny Czech Coal do koupě a následné rekonstrukce, modernizace a ekologizace elektráren Počerady a Chvaletice představuje jednu z největších investic v historii České republiky. Znamená vytvoření zakázek a pracovních příležitostí pro české firmy jak v regionu, tak i mimo něj v časovém výhledu desítek let. Skupina Czech Coal plánuje provoz elektráren po celou dobu životnosti dolu Vršany, tedy za rok 2055.     

(ed)