Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Skříňový měnič Sinamics G120P Cabinet

Společnost Siemens nabízí skříňové měniče Sinamics G120P Cabinet přizpůsobené k pohonu čerpadel, ventilátorů a kompresorů. Výkonové spektrum měničů Sinamics G120P je tak rozšířeno do 200 kW. V souladu se strategií ucelených pohonných systémů IDS (Integrated Drive Systems) společnosti Siemens jsou tyto měniče optimalizovány k použití

s motory Simotics pro velká a střídavá zatížení. Například výstupní proudy měničů odpovídají jmenovitým napájecím proudům motorů a motory naproti tomu jmenovitým pulzním frekvencím měničů. Protože obě komponenty společně tvoří ucelený pohonný systém, optimálně je využito elektrické napětí a hluk vydávaný motorem je menší o 4 dB. Účinnost pohonného systému jako celku je téměř 98 %.
 
Provozní režim Eco-Modus umožňuje při chodu s částečným zatížením zmenšit proudy do motoru. Profil zařízení Profienergy na bázi komunikačního protokolu Profinet zase poskytuje možnost odpojovat momentálně nepotřebné spotřebiče.
 
Jednou z funkcí umožňujících hospodárně provozovat čerpadla je u měničů Sinamics G120P Cabinet funkce PID regulátoru, který řídí otáčky čerpadla v závislosti na hodnotách proměnných, např. teploty, tlaku, průtoku atd. Podle povelů z PID regulátoru lze také zapínat a vypínat čerpadla v soustavě se zpětnovazebním řízením průtoku.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.cz/pohony