Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Škola měření v průmyslu 2023

Český metrologický institut (ČMI, www.cmi.cz) při příležitosti 30 let své existence zorganizoval ve svém hlavním sídle v Praze-Chodově ve dnech 27. a 28. června 2023 první ročník školení Škola měření v průmyslu. Akce navázala na tradici škol měření teploty a vlhkosti ČMI s cílem přiblížit tentokrát základy měření různých technických veličin. Mezi celkem asi 60 účastníky, v tom jedenácti z pořádající organizace, byli zastoupeni odborníci na průmyslovou měřicí a automatizační techniku nejrůznějších kategorií: koncoví uživatelé z průmyslu i projektových organizací, výrobci, dodavatelé a také podnikoví metrologové. Součástí akce byla stolní výstavka vybrané přístrojové techniky.

Předneseno bylo ve dvou dnech celkem 23 odborných přednášek a prezentací dodavatelů na témata:

  • legislativa v průmyslové metrologii,
  • optimalizace nákladů v průmyslové metrologii,
  • principy měření průtoku, tlaku, teploty, vybraných chemických a elektrických veličin a řešení nejčastějších problémů,
  • přístrojová technika pro měření a kalibraci vybraných průmyslových veličin,
  • smart měřidla a digitální komunikace,
  • digitální kalibrační certifikát prakticky,
  • digitalizace průmyslové metrologie.

Aktuálnímu trendu digitalizace v metrologii včetně problematiky akceptace digitálních kalibračních certifikátů byla pro jeho význam věnována i samostatně uspořádaná panelová diskuse odborníků u kulatého stolu.

Účastníci akce obdrželi na závěr potvrzení o absolvování kurzu dokládající získané poznatky z hlediska požadavků normy ČSN EN ISO 9001. Další podrobnosti lze nalézt na webu ČMI. Zájemci o prezentace z vybraných přednášek mohou kontaktovat pořadatele na adrese lknazovicka@cmi.cz.    

       (sk)