Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Škola měření teploty a vlhkosti 2015

Český metrologický institut (ČMI) pořádá ve dnech 31. března až 2. dubna 2015 v Mikulově čtvrtý ročník neperiodického setkání uživatelů měřidel teploty a vlhkosti s názvem Škola měření teploty a vlhkosti 2015. Seminář je určen všem, kteří pracují s průmyslovou měřicí a automatizační technikou, tedy koncovým uživatelům, projektantům, výrobcům, dodavatelům a také pracovníkům kalibračních laboratoří a podnikovým metrologům. Agenda semináře je rozdělena na část věnovanou kalibracím (31. 3. až 1. 4. ) a část věnovanou používání měřidel teploty a vlhkosti v technické praxi (1. až 2. 4. 2015). Účastníci na závěr obdrží potvrzení o absolvování semináře, kterým lze doložit získané poznatky z hlediska požadavků normy ČSN EN ISO 9001. Po ukončení semináře je možné složit zkoušky k získání personálního osvědčení způsobilosti pro určitou vymezenou oblast měření teploty. Podrobné informace na www.cmi.cz (Odborné akce), popř. rstrnad@cmi.cz, tel.: +420 266 020 121, mobil: +420 739 343 457.

(rs)