Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Sklízecí mlátička Fendt Ideal 9T sklízí díky automatizaci s minimálními ztrátami

Při stále větším tlaku na efektivitu a výnosy pomáhají zemědělcům moderní stroje a automatizační technika. Tento článek představuje možnosti řízení a optimalizace sklizně pomocí sklízecí mlátičky Fendt Ideal 9T.

 

Fendt IDEAL je sklízecí mlátička, která dokáže téměř zázraky. Pracuje s vysokou kvalitou a naprostou spolehlivostí, s nejnovějšími senzory a inteligentní sítí.

Stroj Fendt Ideal byl vyvinut v globálním středisku AGCO Centere of Excellence. Nespočet farmářů a dodavatelů zemědělských strojů z celého světa byl dotázán, jaké požadavky mají na ideální sklízecí mlátičku. Tyto požadavky spolu se zkušenostmi konstruktérů přispěly k návrhu unikátního stroje, který byl následně testován v různých regionech za nejdrsnějších provozních podmínek.

Systém IDEALHarvest umožňuje sledovat průběh sklizně a nastavovat optimalizační funkce.

Sklízecí mlátička Ideal 9T od německé firmy Fendt je vybavena systémem IDEALHarvest. V elevátoru se nachází kamera pořizující snímky zrn a systém následně podle nich navrhuje optimální nastavení mlátičky. Není-li obsluha stroje spokojená se ztrátami na sítech nebo jsou zrna v zásobníku nevyčištěná či poškozená, systém je schopen tento stav napravit otevřením či zavřením sít, snížením otáček rotoru a zvýšením nebo snížením otáček ventilátoru. Mezi třemi základními strategiemi výmlatu, tj. minimalizací ztrát, minimalizací poškození zrn nebo maximalizací čistoty zrna, je možné plynule přecházet, a to i za provozu. Systém IDEALHarvest také zobrazuje v reálném čase toky zrna ve stroji, objem sklizeného zrna a ztráty. Na elevátoru jsou současně umístěny snímače výnosu a snímače vlhkosti. Data lze přenášet na dálku vedoucímu sklizně, který má současně možnost hlasové komunikace s kombajnérem. Data odpovídající standardu VarioDoc je možné následně analyzovat a využívat např. při zpracování agronomických doporučení s mapami pro setí, výživu a ochranu rostlin.

 

Zásobníky zrna

Sklízecí mlátičky Fendt Ideal jsou dodávány s možností vybrat si ze dvou verzí zásobníku zrna: Streamer 210 s objemem 17 100 l a rychlostí vyprazdňování 210 l/s nebo Strea­mer 140 s 12 500 l a 140 l/s. Velký objem a rychlost vykládky korespondují s celkovým výkonem stroje Fendt Ideal. Klíčem k velké rychlosti vykládky je velký průměr vykládacího šneku, 480 mm. Celý zásobník je možné vyprázdnit za 81 s. Je-li prioritou kvalita zrna, je možné snížit otáčky šneku a zásobník vyprazdňovat nižší rychlostí.

 

Automatické navádění

Tento stroj je také vybaven asistentem, který jej na souvrati automaticky otočí na základě předem vypočítaných a zadaných postupů otáčení. Automatický naváděcí systém Fendt VarioGuide umožňuje volbu mezi přijímači NovAtel nebo Trimble. Oba nabízejí širokou škálu korekčních signálů s přesností až ±2 cm. NovAtel využívá korekční signály SBAS, TerraStar-L & C a RTK, přijímač Trimble signály SBAS, RangePoint RTX, CenterPoint RTX a RTK. Když stroj za terénní překážkou ztratí signál RTK, VarioGuide bude díky systému Trimble-xFill nebo NovAtel RTK Assist nadále spolehlivě fungovat až 20 min.

 

Mlácení zrna a zpracování slámy a plev

Charakteristikou sklízecí mlátičky Fendt Ideal 9T jsou dlouhé rotory, které poskytují dostatek času na vymlácení plodiny bez poškození zrna. Mláticí koš má rozteč 13 mm a je natolik univerzální, že je s ním možné sklízet rozličné plodiny. Pro sklizeň kukuřice lze změnit otáčky rotoru prostřednictvím jednoduché převodovky a páky. Je též možné zaměnit mláticí koš za verzi s roztečí 25 mm. Pro sklizeň na svažitých pozemcích je ústrojí vybaveno dvěma spádovými deskami pod rotory. Přední deska centruje materiál z mláticí části na přední část vynášení. Zadní spádová deska centruje materiál z části separace na zadní část vynášecí desky.

Sklízecí mlátička je vybavena drtičem slámy s hydraulicky poháněnými deflektory zajišťujícími rovnoměrnější rozhoz posklizňových zbytků. Drtiče se nastavují pohodlně z kabiny stroje. Stejně tak se v kabině přepíná režim z drcení na řádkování slámy. Mlátička má také metač plev nastavitelný do tří poloh. Plevy lze rozmetat po celé šířce záběru adaptéru, nasměrovat je do drtiče nebo ukládat do řádku.

 

Podvozek a řízení pohybu

Fendt Ideal 9T využívá polopásový podvozek. Přední kola jsou nahrazena pásovými jednotkami TrakRide. K dispozici je volitelně uspořádání IDEALDrive bez řídicího sloupku. Místo volantu se sklízecí mlátička řídí joystickem na levé loketní opěrce. Levá ruka potom řídí směr a pravá rychlost. To znamená, že kombajnér má skvělý výhled dopředu. Kromě snadného řízení umožňuje IDEALDrive velmi ergonomicky ovládat různé funkce; joystick obsahuje tlačítka pro směrová světla, přepínač potkávacích a dálkových světel, klakson a systém navádění stopy. Celou loketní opěrku je možné otočit dozadu, takže kombajnér snáze usedne na své místo.

Dává-li však zákazník přednost provedení s volantem, lze dodat i variantu s řídicím sloupkem.

Kabina je pro zvýšení komfortu obsluhy vybavena klimatizací.

 

Výkonný motor

Stroj je osazen motorem o výkonu 475 kW. Obsluha si může na terminálu nastavit automatické naklopení lopatek ventilátoru. V nastavených intervalech se pak čistí motorová část od plev a jiných nečistot. Obsluha tedy nemusí v tomto prostoru nic vyfoukávat. I přesto je mlátička vybavena vzduchovým kompresorem a dvěma koncovkami pro připojení hadice.

 

Další informace

Sklízení mlátičky od firmy Fendt (https://www.fendt.com/int/agricultural-machinery/combines/fendt-ideal) na český trh dodává společnost Agromex (https://agromex.cz).

[Tisková zpráva společnosti Agromex, srpen 2023.]

(Foto: Fendt)

(Bk)

 

Obr. 1. Sklízecí mlátička Fendt Ideal patří k nejvýkonnějším na trhu

Obr. 2. Pohled na kabinu – varianta bez řídicího sloupku umožňuje výborný výhled z vozidla