Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Sitraffic Guide dynamicky navádí řidiče na volná parkoviště

Divize Mobility společnosti Siemens nabízí naváděcí systém nového typu Sitraffic Guide, vyznačující se dynamickým naváděním automobilů na parkoviště. Byl vyvinut nejen k tomu, aby naváděl řidiče po městě na volná parkovací místa, ale současně tak, aby byl použitelný jako integrální součást systému pro řízení pouliční dopravy. Jednou z předností, kterou tento integrovaný přístup vyniká v porovnání se samostatnými systémy navádění aut na parkoviště, je možnost realizovat různé strategie řízení dopravy ve městě. Systém Sitraffic Guide zajišťuje lepší využití disponibilních parkovacích prostor, čímž pomáhá zmenšit intenzitu pouliční dopravy a její dopady na životní prostředí, a v konečném výsledku tak zpříjemňuje pobyt ve městě.
 

Základní řídicí algoritmy

 
Až 40 % dopravního provozu ve středu města jde na vrub vozidel hledajících místo k zaparkování. V době dopravních špiček může tento podíl ještě podstatně vzrůstat a může vést k ucpání městských ulic. Jestliže je však na strategických místech ve městě k dispozici informace o volných parkovacích místech, počet vozidel hledajících místo k parkování výrazně klesá. Proměnné parkovací ukazatele umístěné v zorném poli řidiče informují o okamžitém vytížení jednotlivých parkovacích prostor a vedou řidiče nejkratší možnou cestou k cíli, kde svůj vůz zaparkuje (obr. 1).
 
Systém Sitraffic Guide nabízí uživateli – městské správě – několik různých algoritmů řízení dopravy, co se týče vozidel hledajících místo k parkování. Jeden z algoritmů může vycházet z momentálního obsazení všech parkovacích zařízení a zobrazuje na parkovacích ukazatelích počet volných míst právě zbývajících v každém jednom z mnohapodlažních parkovacích domů. Systém přitom může také provádět předpovědní výpočty a uvádět na ukazatelích pravděpodobné obsazení toho kterého parkoviště v závislosti na době, kterou k němu řidič od daného ukazatele pravděpodobně ještě pojede, a historických statistikách míry obsazení parkovacího zařízení během dne.
 
Jiná možná strategie je sdružit jednotlivá parkovací zařízení do jedné parkovací zóny jako celku. V takovém případě jsou na strategicky výhodných místech na hranici vnitřního města umístěny zvláštní parkovací ukazatele informující o aktuálním celkovém počtu volných parkovacích míst společně v několika mnohapodlažních parkovištích logicky náležejících do jedné parkovací zóny.
 
V případě nouze lze použít algoritmus pracující s náhradími údaji, kdy parkovací ukazatele zobrazují počty volných míst získané analýzou historických časových řad údajů o obsazení parkovacího zařízení, které jsou současně automaticky zpřesňovány podle skutečnosti. Tento způsob řízení se použije např. při přerušení spojení s jedním či několika mnohopodlažními parkovišti.
 

Součást systému celkového řízení dopravy

 
Systémy k navádění řidičů na volná parkovací místa byly dosud většinou provozovány jako samostatné, od okolí izolované soustavy. Obce však nyní požadují jejich začlenění do systému celkového řízení dopravy. Systém Sitraffic Guide je z tohoto pohledu snadno integrovatelnou komponentou skupiny systémů Sitraffic od divize Siemens Mobility a lze ho krok po kroku rozšiřovat až na úroveň systému pro úplné řízení dopravy ve městě. Aby bylo možné harmonizovaně realizovat různé strategie řízení městské dopravy, lze k systému Sitraffic Guide připojit nejrůznější přídavné moduly, jako např. výpočetní centrum pro řízení dopravy, systém pro řízení provozu na silnicích dálničního typu, systém automatické detekce dopravních nehod či sledování provozu s použitím videozařízení. Navádění řidičů na parkoviště s volnými místy se tak stává součástí holistického procesu optimalizace pouliční dopravy.
 
Systém Sitraffic Guide má grafické uživatelské rozhraní. Operátor tedy může stále pohodlně sledovat celkovou situaci a míru využití jednotlivých parkovišť a také v případě potřeby zasáhnout z centra manuálně. Takto lze např. rezervovat určitý počet parkovacích míst v určité lokalitě nebo vkládat do algoritmu řízení parkovacích ukazatelů aktuální údaje o provozní době či celkové disponibilní kapacitě jednotlivých parkovišť zapojených do systému. Nad tím vším jsou navíc k dispozici nástroje pro vyhodnocování statistických ukazatelů a tvorbu zpráv o provozu a stavu systému. Pro komunikaci s okolím je v systému Sitraffic Guide podporováno standardizované systémové rozhraní OCPI (Open Content Provider Interface), umožňující předávat údaje o zaplnění parkovišť webovému serveru či automaticky vkládat údaje o zaplnění parkovacích zařízení nacházejících se vně daného řídicího systému.
 

Nabídka flexibilní a rozšířitelné struktury

 
Do systému pro navádění řidičů na volná parkovací místa Sitraffic Guide lze začlenit parkovací ukazatele různého druhu a provedení. Spolu s čistě numerickými mohou být používány také displeje textové i plně grafické. Díky jeho modulární struktuře lze systém Sitraffic Guide snadno zkonfigurovat podle specifických požadavků uživatelů. Se systémem pro navádění vozidel na parkoviště dodávaným divizí Siemens Mobility mohou obce začít s malým nebo středním scénářem centrální správy parkovacích míst a systém později rozšířit třeba až na úroveň meziregionální soustavy dynamicky informující o obsazení jednotlivých parkovacích zařízení či zón.
[–: Integrated instead of standalone – The new Sitraffic Guide parking guidance system from Siemens as a component of a traffic management control center. Siemens AG, Mobility Division, 17. června 2009.]
(sk)
 

Obr. 1. Systém Sitraffic Guide nejen navádí řidiče na volná parkovací místa, ale může být i integrální součástí systému pro řízení pouliční dopravy (Foto: Siemens Mobility