Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Síť Ethernet v průmyslových podmínkách

číslo 4/2003

Síť Ethernet v průmyslových podmínkách

Sítě na základě standardu průmyslového Ethernetu (Industrial Ethernet) se v průmyslových řídicích systémech uplatňují stále častěji. V některých případech již nahrazují i klasické průmyslové sběrnice. Důvodem je především cena. Hromadně vyráběné prostředky pro realizaci ethernetových sítí jsou levné. Síť Ethernet instalovaná v prostředí průmyslové výroby se v principu neliší od sítě, která je známa z kanceláře. Buduje se dnes výhradně podle doporučení IEEE 802 z kabelů s kroucenými páry (twisted pair – TP) nebo s optickým vlákny. Její výstavba se tedy neobejde bez základních stavebních prvků: rozbočovačů (hub), přepínačů (switch) a popř. převodníků mezi metalickým vedením a vláknovou optikou (media convertor). Pro použití v průmyslových provozech musí být tyto prvky přizpůsobeny jejich prostředí. Znamená to především způsob montáže obvyklý v sestavách řídicích systémů (na lištu DIN) a odpovídající napájecí napětí, nejčastěji 24 V DC.

Obr. 1.

Moduly řady ADAM-6000 uvedeným podmínkám plně vyhovují. Jejich provedení vychází z osvědčené řady ADAM-4000, která je na trhu již téměř deset let a jejíž moduly pracují ve stovkách aplikací i v ČR.

Standardní řešení místní sítě vyžívající průmyslový Ethernet ukazuje obr. 1. Síť je přivedena optickým kabelem. Po konverzi média je vedena do přepínačů směrujících datové pakety do jednotlivých segmentů sítě. Pod nimi je úroveň rozbočovačů, které větví signál k jednotlivým stanicím. Všechny tyto úrovně síťové hierarchie lze sestavit z modulů řady ADAM-6000. Pro výstavbu ethernetových sítí v průmyslu jsou k dispozici moduly:

 • rozbočovač se čtyřmi rozhraními (porty) ADAM-6510,
 • přepínač s pěti rozhraními ADAM-6520,
 • přepínač s pěti rozhraními a konvertorem pro vláknovou optiku ADAM-6521.

Všechny tyto moduly se montují na lištu DIN, mají stejnosměrné napájení 10 až 30 V DC, rozsah pracovních teplot od –10 do +65 °C a vestavěné přepěťové ochrany na síťových vstupech.

Obr. 2.

ADAM-6510

Modul ADAM-6510 (obr. 2) je rozbočovač linky Ethernet vedené kabelem s kroucenými páry. Je vhodný pro jednoduché a málo zatížené sítě, neboť distribuuje všechny pakety na všechny odbočky. Umožňuje rozbočení na čtyři linky. Vícenásobného rozbočení lze dosáhnout kaskádním řazením rozbočovačů, které je usnadněno vstupem Uplink. Nedoporučuje se však instalovat více než tři úrovně kaskády.

Základní vlastnosti modulu ADAM-6510 jsou:

 • kompatibilita s IEEE 802.3,
 • síť 10/100Base-TX,
 • rozhraní: čtyřikrát 10/100 Mb/s,
 • konektory RJ-45,
 • indikace LED: napájení/kolize, Partition/Link (Uplink, Port 1 až 4).

ADAM-6520

Modul ADAM-6520 je ethernetový přepínač zajišťující inteligentní směrování paketů a tak odlehčující provozu na síti. Přepínač se doporučuje vždy instalovat na vyšších úrovních rozbočení, tedy tam, kde nejde o již poslední rozbočení ke koncovým stanicím. Přepínače lze bez problémů řadit do kaskády. U rozlehlejších sítí je vhodné se vyvarovat paralelních cest a uzavřených smyček.

Základní údaje o modulu ADAM-6520:

 • kompatibilita s IEEE 802.3, IEEE 802.3u,
 • síť 10/100Base-TX,
 • rozhraní: pětkrát 10/100 Mb/s,
 • konektory RJ-45,
 • indikace LED: napájení, rychlost 100 Mb/s.

ADAM-6521

Ethernetový přepínač ADAM-6521 obsahuje také převodník na vláknovou optiku. Nejčastěji se používá jako vstupní bod pro připojení místní metalické sítě k optické lince. Má tyto vlastnosti:

  kompatibilita s IEEE 802.3, IEEE 802.3u, síť 10/100Base-TX, 100Base-FX, rozhraní: čtyřikrát 10/100 Mb/s (RJ-45), jedenkrát 100 Mb/s (optické vlákno), konektory: čtyři RJ-45, jeden SC (optický konektor), optické rozhraní MMF (Multi Mode Fiber), 1 300 nm, optická vlákna 50/125 nebo 62,5/125, indikace LED: napájení, rychlost 100 Mb/s.

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
info@fccps.cz
www.fccps.cz

400 11 Ústí nad Labem, SNP 8, tel.: 472 774 173, fax: 472 772 115
603 00 Brno, Vinařská 1a, tel.: 543 215 654, fax: 543 215 655
182 00 Praha 8, U Slovanky 3, tel.: 266 052 098, fax: 286 890 252

Inzerce zpět