Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Široký výběr převodníků komunikačních linek „od Papoucha“

Stroje i lidé spolu komunikují různě. Tak jako existují různé jazyky, kterými hovoří lidé, tak také existují i mezi zařízeními nejrůznější komunikační linky a protokoly. Některé jsou standardizované, některé se vyvinuly živelně, někdy jde o firemní standardy. Stejně jako ve světě lidí jsou potřební tlumočníci a překladatelé, i ve světě strojů jsou potřebné konvertory komunikačních linek a protokolů. Velké množství různých převodníků dodává jejich tradiční výrobce, firma Papouch, s. r. o. (viz inzerát). Následující text je stručným přehledem možností těchto konvertorů podle typu rozhraní a požadované funkce.
 

Konvertory pro RS-232, RS-485, RS-422

 
Pro linky RS-232, RS-485 a RS-422, používané v průmyslové automatizaci již mnoho let, dodává firma Papouch převodníky UC485 (obr. 1). Díky širokým možnostem nastavení vyhovují velkému množství úloh. Je-li třeba změnit i protokol, je možné použít datový procesor ProconV nebo víceportový Triton. Někdy je potřebné linku jen galvanicky oddělit – potom jsou k dispozici oddělovače UC232 (pro RS-232) a CQ485 (pro RS-485/422). Je-li třeba linku prodloužit, lze použít sadu LD232 nebo pro bezdrátový přenos moduly Z-linx.
 

Konvertory pro USB

 
Na přenosných i stolních počítačích se již dávno vytratilo rozhraní RS-232 a nahradilo je rozhraní USB. Ne tak v automatizační a měřicí technice. Levným převodníkem USB na RS-232 je typ SL232. Stejnou funkci zastane SB232, ale navíc je v odolném provedení do průmyslového prostředí a s galvanickým oddělením. Je-li potřebná linka RS-485, lze použít SB485 nebo několikaportový SB8485.
 
Používá-li se rozhraní USB pro připojení k určitému většímu zařízení, je velmi vhodné je galvanicky oddělit. K tomu je určen
USB izolátor UH401 nebo galvanicky oddělený USB hub.
 
Pro prodloužení omezeného dosahu USB je k dispozici zařízení SX-3000 (prodloužení po síti LAN) nebo M2 (prodloužení po optickém kabelu).
 

Konvertory pro Ethernet a optický kabel

 
Obliba Ethernetu pro přenos dat stále roste. Je skoro všudypřítomný, a tak je jeho použití ke komunikaci mezi zařízeními velmi vhodné. Pro převod linek RS-232, RS-485 a RS-422 jsou určeny malé a snadno použitelné převodníky Gnome. Jejich funkce je zcela transparentní, přenášená data nejsou nijak ovlivněna.
 
Je-li třeba data při konverzi také zpracovávat (to je poměrně běžné, neboť klasické sériové linky a Ethernet se velmi liší), je možné použít datové procesory EproconV. Speciální verzí datového konvertoru je převodník TCP2RTU, který převádí protokol Modbus TCP na Modbus RTU.
 
K prodloužení dosahu sítě LAN jsou k dispozici převodníky řady EIS a EIR.
 

Konvertory pro Wi-Fi

 
K dispozici jsou převodníky WiGnome, které se chovají podobně jako Gnome, ale používají standard Wi-Fi. K dispozici jsou
vždy se dvěma porty RS-232 nebo RS-485.
 

Konvertory pro M-Bus, Modbus, CAN, Wiegand

 
Sběrnice M-Bus, Modbus, CAN a Wiegand sice nejsou tak univerzální jako předcházející, ale ve specifických oborech jsou široce používané.
 
Linka M-Bus bývá často jako komunikační rozhraní na měřičích energií (plynoměrech, elektroměrech, měřičích tepla). Z těchto přístrojů je k přenosu dat nejvíce vhodný Ethernet s připojením na internet. Ke konverzi lze použít převodník PiiGAB, dodávaný ve třech variantách podle počtu měřičů.
 
Modbus RTU a Modbus TCP jsou rozšířené protokoly přenášené mnoha způsoby. Pro jejich přenos lze použít transparentní
převodníky (Gnome485, UC485) nebo mezi sebou konvertovat jeho varianty převodníkem TCP2RTU.
 
Rovněž sběrnice CAN je specifická, ale široce využívaná ve vozidlech. Aby ji bylo možné připojit k počítači a v něm např. analyzovat přenášená data, je dodáván převodník USB2CAN.
 
Wiegand je protokol, který se používá při přenosu dat z bezkontaktních karet a různých klávesnic. Aby tato zařízení bylo možné připojit do jiných sběrnic, jsou vyráběny převodníky Wie232, Wie485 a WieETH. První dva převádějí protokol Wiegand na sériové linky, WieETH přímo na Ethernet.
 

Závěrem

 
Uvedené příklady ukazují jen malou část převodníků linek. Běžně jsou dodávány i jiné převodníky, které pracují s daty podle konkrétního zadání. Podrobný přehled a výběr podle komunikační linky a rozhraní najdou zájemci na stránkách www.papouch.com. Všechny převodníky je možné zapůjčit k vyzkoušení a technici dodavatele jsou připraveni poradit s jejich použitím.
 
Ing. Pavel Poucha, Papouch, s. r. o.
 
Obr. 1. Převodník UC485 (RS-232–RS-232/485)