SIPLACE na veletrhu Productronica

Mezinárodního veletrhu techniky pro výrobu elektronických komponent a systémů Productronica, který se konal 15. až 18. listopadu 2011 v Mnichově, se zúčastnila také společnost ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG – poprvé po odchodu ze společnosti Siemens a akvizici koncernem ASM Group pod novým názvem. Stánek s názvem SIPLACE Challenge Arena (obr. 1) zaznamenal velký zájem návštěvníků. Společnost zde na živých ukázkách a videospotech prezentovala, jak se dokáže vypořádat s požadavky svých zákazníků, zejména při uvádění nových výrobků na trh a při změnách jejich konstrukce, technologických postupů a objemu výroby. ASM nabízí těmto zákazníkům vysoce flexibilní osazovací automaty Siplace SX doplněné softwarem Siplace Pro, Siplace Setup Center a Siplace Smart GUI. V centru zájmu byla nová zařízení pro třídění LED podle jejich svítivosti, nová mobilní zařízení určená pro nanášení lepidla na desky plošných spojů Siplace Glue Feeder, která jako doplněk k osazovacímu stroji dokážou nahradit celou pracovní stanici určenou pro tuto výrobní operaci, a rovněž Siplace Smart Pin Support, tj. zařízení, které umisťuje na velké desky plošných spojů podpůrné sloupky. Nový software Siplace Random Setup umožňuje na volné pozice osazovacího automatu předem připravit zásobníky se součástkami, a výrazně tak urychluje změny ve výrobě. Novinkou je také Siplace Performance Monitoring, nástroj, která sleduje průběh výroby a počítá výkonnostní ukazatele (KPI) nejen pro celý závod, ale i pro danou linku nebo osazovací stroj. Údaje se zobrazují na velkoplošných monitorech přímo v provozu, a obsluha má tudíž přehled o aktuálním stavu výroby, jeho porovnání s plánem, dosahované efektivitě, prostojích, počtu neshodných výrobků a dalších důležitých ukazatelích (obr. 2).

Mnozí návštěvníci také využili pozvání společnosti k exkurzi do výrobních prostor firmy v jejím závodě v Mnichově.

Vývoj na trhu

Koncem roku 2011 zveřejnila společnost ASM Assembly Systems svůj odhad vývoje trhu s osazovacími linkami desek plošných spojů. Odhad vznikl na základě analýzy dat z mnoha externích zdrojů. Trh v této oblasti techniky podle něj stabilně roste. V Číně sice v uplynulých čtyřech měsících výrazně poklesl počet nových objednávek, ale přesto Čína zůstává nejvýznamnějším odbytištěm osazovacích strojů a linek. Hospodářská situace v Číně však vyžaduje zvýšenou pozornost. Pokles odbytu v Číně vyrovnal růst v jiných regionech, zejména v Severní i Jižní Americe (meziročně o 40 %). Evropský trh zůstává stabilní. Přechodný nárůst poptávky byl zaznamenán v Thajsku a okolních zemích, kde jsou obnovovány výrobní závody zničené záplavami. Trh s osazovacími automaty a linkami na výrobu elektroniky se po překotném růstu stabilizoval a v roce 2011 celosvětově vzrostl přibližně o 20 %; stabilní růst očekávají analytici společnosti ASM Assembly Systems, nenastanou-li neočekávané události, i v nejbližším období.

[Tiskové zprávy ASM Assembly Systems, listopad a prosinec 2011.]

(Bk)

Obr. 1. SIPLACE Challenge Arena, stánek společnosti ASM Assembly Systems, na veletrhu Productronica 2011

Obr. 2. Přehled o výrobě dané linky za směnu vytvořený v nástroji Siplace Performance Monitoring T