Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Sineax CAM – komfortní měření

Letošní rok je pro společnost GMC-měřicí technika v mnohém zlomový. Od ledna vedle průmyslové měřicí a regulační techniky uvádí na trh další stěžejní výrobky mateřské firmy GMC-I Gossen-Metrawatt a Camille Bauer, a to přenosné revizní a zkušební přístroje. Po dlouhém období, kdy byly potřeby trhu v oborech průmyslové a přenosné měřicí techniky pokrývány v České republice i na Slovensku různými subjekty, bude nyní dodávky zajišťovat firma GMC-měřicí technika.
 

Novinky v nabídce

Ve srovnání s minulým rokem rozšířila společnost GMC-měřicí technika sortiment o novou řadu precizních multimetrů, včetně provedení Outdoor pro měření ve ztížených podmínkách. V nabídce se nově objevila také obsáhlá skupina přístrojů pro měření kvality elektrické energie řad Mavowatt, PQ-Box a PQI-D, a přístroj pro předvídání kolapsu sítě CPR-D z produkce firmy a.eberle a další.
 

Sineax CAM

Nová, výkonná univerzální měřicí jednotka Sineax CAM je moderním nástupcem převodníků silnoproudých veličin. Vzhledem ke své modulární koncepci je možné ji přizpůsobit různorodým požadavkům uživatelů. Na přání zákazníků byl nyní vyvinut nový vstupní digitální modul pro stejnosměrné napětí 125 V. Tato úroveň napětí se velmi často používá v systémech přenosu energie, protože se tak dosahuje větších odstupů od rušivých vlivů. Modul je v tříkanálovém provedení a v přístroji Sineax CAM může být použit na stejné pozici jako modul HV.
 
Jednotka Sineax CAM pro měření silnoproudých veličin je navržena tak, aby během jedné periody sítě zpracovala celkový obraz situace v síti a předala ho dál. Pro možnost tyto údaje vyžádat z řídicího systému dříve, než budou opět přepsány, je nutné rozhraní s velkou přenosovou rychlostí. Proto je vyvíjena také varianta s Modbus/TCP. Tuto verzi, založenou na přenosu po Ethernetu, je možné vzhledem ke struktuře jejího protokolu mnohem lépe ovládat než tutéž implementaci normy IEC 61850, jež je založena na hardwaru.
 
Právě nyní a v blízké budoucnosti budou ve velké šíři modernizovány energetické přenosové sítě. Komunikace založená na protokolu IEC 61850 spojuje výhody Ethernetu s velkým výkonem a bezpečností, což v současné době je rozhodující v rozvodných zařízeních. Převážná část primární technologie však zůstává z nákladových důvodů původní. Princip činnosti přístroje CAM stejně jako u ochran na bázi IEC61850, spočívá v nasazení stávajících konvenčních měničů, čímž se potenciál použití v budoucnosti velmi zvyšuje.
 
Ing. Vladimír Ševčík,
 
Obr. 1. Univerzální jednotka Sineax CAM pro měření silnoproudých veličin