SinaproMES – platforma pro monitorování výroby

Co je SinaproMES? Možná trochu jednodušší bude říct, co SinaproMES není. SinaproMES není jednoúčelový aplikační software speciálně vyvinutý pro specifického zákazníka a zároveň to není žádný univerzální softwarový balíček, který stačí koupit a nainstalovat. SinaproMES je výrobně informační platforma pro sledování výrobního procesu, tedy jinými slovy stavebnice, ze které je možné velmi snadno a rychle postavit vše, co zrovna teď bude uživatel potřebovat.

SinaproMES je výsledek patnáctiletého vývoje a velmi úzké spolupráce jeho tvůrců s mnoha různými výrobními podniky. K jeho realizaci byly využity velmi hluboké znalosti a zkušenosti s mnoha typy výrobních procesů. Spojení praktických zkušeností s výrobou a používání nejnovějších metod a nástrojů informatiky umožnilo vytvořit do značné míry univerzální platformu pro všechny typy výrobních podniků.

Struktura a design platformy SinaproMES

SinaproMES je aplikační software vhodný pro monitorování výroby všech typů výrobků, od jednoduchých, které se vyrábějí na jednom typu stroje, až po složité, které postupně procházejí mnoha různými výrobními operacemi. SinaproMES je také vhodný pro monitorování procesní výroby (výroba s převahou kontinuálních nebo dávkových procesů; např. chemický či farmaceutický průmysl). Jde o několikaúrovňovou, modulární platformu, která využívá mj. Microsoft SQL Server 2008 R2, .NET 4.0, MVC3, HTML 5, CSS3, JQuery, JQueryUI nebo JQueryMobile.

SinaproMES pomáhá uživatelům zajistit:

–   kvalitnější správu výrobních procesů,

–   kontrolu spotřeby vstupních materiálů a zdrojů v reálném čase,

–   efektivní plánování spotřeby vstupních materiálů, výrobních zdrojů a energií.

Návratnost investice do systému SinaproMES je jeden až dva roky.

Architektura a funkce SinaproMES

SinaproMES má velmi flexibilní datový model a několikaúrovňovou, rozšiřitelnou architekturu, která nijak neomezuje rychlost zpracování dat a stabilitu systému. Jádro systému bylo navrženo na základě hlubokých znalostí výrobního průmyslu, zahrnujících značnou část „podnikatelské logiky“, jež je společná všem výrobním firmám. Má uživatelsky příjemné a intuitivní rozhraní, využitelné na různých zařízeních s různými operačními systémy (počítače, chytré mobilní telefony, operátorské panely atd.) Obsahuje modul pro komunikaci s mnoha ekonomickými informačními systémy (ERP) a modul pro sběr dat z různých řídicích systémů. Další užitečné moduly jsou modul pro záznam poruch (obr. 1) a modul pro řízení dávkové výroby. Předem připravený systém výrobních hlášení – reportů – umožňuje upravovat jejich formu, obsah a plán vytváření podle požadavků zákazníků. Jednoduchý modul plánování soft-planning svým přehledným grafickým rozhraním pomáhá s plánováním zakázek a jejich rozplánováním na jednotlivé výrobní zdroje (obr. 2).

SinaproMES získává údaje o zakázkách, včetně údajů o změně jejich stavu, z ekonomického systému řízení podniku (ERP). Umožňuje import a synchronizaci získaných výrobních dat s klíčovými kódy z ERP (stroje, dávky, pracovníci, materiál apod.), kontrolu skladových zásob pro naplánovanou výrobu a zápis dat zpět do ERP (použité vstupní materiály, obalový materiál, čas a doba výroby, odpracované hodiny apod.). Novou zakázku lze zadat také na pracovišti přímo u stroje či technologické linky. Pro každou zakázku se automaticky sbírají tyto údaje:

–   aktivita obsluhy,

–   práce stroje (technologické linky),

–   čas a doba realizace výrobních úkonů,

–   technologické parametry výroby (čas, takt stroje, rychlosti, teploty, tlaky atd.),

–   počet výrobků (vyrobené množství),

–   spotřebované zdroje,

–   prostoje.

Automaticky jsou zaznamenávány také údaje o automatické kontrole strojů a technologických operací ve výrobním procesu (vážení, kontrola kvality, zakládání materiálu do stroje, seřizování apod.). Důležitou součástí je rovněž správa obráběcích nástrojů, lisovacích forem a všech dalších zdrojů s omezenou životností.

Výrobní hlášení (reporty) mohou podle požadavků zákazníka obsahovat např. tyto údaje:

–   zakázky, na kterých se právě pracuje (zakázka, operace, fáze, krok; obr. 3),

–   doba potřebná k realizaci jednotlivých fází a kroků,

–   spotřebované výrobní suroviny,

–   technologické parametry jednotlivých strojů a výrobních linek,

–   aktuální stav výroby od úrovně celého podniku až k jednotlivým výrobním zdrojům s aktuálními informacemi o výrobě (aktuálně zpracovávané zakázky, předpokládaná produkce, vyrobená množství).

Generovat lze také průvodní listy pro jednotlivé výrobky, zahrnující všechny výrobní a kvalitativní údaje (nastavení strojů, technologické parametry, podíl jednotlivých pracovníků apod.).

Historie, současnost a budoucnost

SinaproMES byl vyvinut společností Kolektor Sinabit, která je členem konsorcia Kolektor Group. Skupina Kolektor je největším slovinským dodavatelem automatizačních a výrobně informačních systémů. Více než sedmdesát inženýrů (stálých zaměstnanců) s rozsáhlými znalostmi v oblastech informační techniky a průmyslové automatizace je připraveno kdykoliv poradit a pomoci všem zájemcům o SinaproMES.

 Ondřej Janík, Kolektor

 KOLEKTOR – kancelář Brno

Ondřej Janík

obchodně-technický zástupce pro MES

tel.: +420 774 663 721

e-mail: ondrej.janik@kolektorindutec.com 

www.kolektor.com 

Obr. 1. Záznam poruch a odstávek

Obr. 2. Modul soft-planning pro rozplánování zakázky na jednotlivé výrobní zdroje

 Výrobně informační platforma SinaproMES pomáhá všem výrobním společnostem, které se rozhodly do svých informačních systémů zahrnout i data automaticky získaná z výrobního procesu. Dali jsme si záležet na tom, aby byl celý systém modulární a umožnoval postupné přidávání nových funkcí. Je tedy možné začít s velmi jednoduchým a levným systémem automatického sběru dat z výroby a postupně jej rozšiřovat o další potřebné funkce, jako je např. propojení výrobních dat se zakázkami, zavedení jednoduchého, grafického plánování výroby či propojení se skladovým hospodářstvím. Všechny prvky modulárního systému SinaproMES je možné instalovat nezávisle na dalších a každý z nich lze propojit s jakýmikoliv dalšími prvky informačního systému u zákazníka. Postupným zavádění MES dokážeme zajistit lepší efektivitu a produktivitu výroby, vyšší kvalitu, nižší náklady a bezproblémovou kontinuitu všech výrobních a organizačních procesů ve firmě.“

Uroš Krička, IT Manager, Kolektor Sinabit d. o. o.