Aktuální vydání

celé číslo

12

2019

Automatizace v energetice a pro efektivní využívání energie

Bezpečnost strojů a zařízení, bezpečnostní PLC moduly

celé číslo

Simulace ve velkém stylu

Společnosti Endress+Hauser a Rockwell Automation otevřely své první společné zkušební středisko pro Evropu.

 

Výrobce techniky pro řízení spojitých technologických procesů má mnoho možností, jak ověřovat a validovat své nové produkty. Ovšem jen zřídkakdy jsou tyto zkoušky prováděny již od počáteční fáze vývoje produktu v podmínkách odpovídajících reálnému provozu a na vlastním zařízení výrobce. Společnosti Rockwell Automation, jako odborník na automatizační systémy používané při průmyslové výrobě, a Endress+Hauser, specializovaná na měřicí techniku pro průmysl, v polovině září letošního roku slavnostně otevřely své první společné zařízení pro zkoušky a validaci svých produktů v Evropě.

 

Hlavní částí zkušebního zařízení, nacházejícího se v závodě společnosti Endress+Hauser v Maulburgu, Německo, jsou tři velké nádrže se jmenovitou kapacitou od 2 000 do 26 000 l oleje. Na nádržích je nainstalováno více než dvacet měřicích přístrojů značky Endress+Hauser využívajících různé měřicí principy. Všechny tyto přístroje jsou připojeny k místnímu řídicímu systému PlantPAx™ od společnosti Rockwell Automation. V daném uspořádání tak mohou všichni pracovníci ve zkušebním středisku získat jedním pohledem konkrétní informace a diagnostické údaje o stavu a chování jak obsahu nádrží, tak i samotných měřicích přístrojů.

 

Pro účely školení zákazníků a validace produktů

Původní myšlenka společného vystrojení simulovaného skladu pohonných hmot měřicí a řídicí technikou vzešla z prostředí školicích středisek pro obor řízení spojitých technologických procesů, tzv. Process Training Units, vybudovaných v posledních několika letech společností Endress+Hauser s podporou ze strany společnosti Rockwell Automation. Na celkem deseti pracovištích, nacházejících se v USA, Kolumbii, Číně a Kanadě, tak mohou obchodní zástupci a specialisté na jednotlivé produkty z obou společností pořádat pro své zákazníky školení o měřicích principech a přístrojích a o jejich použití v praxi. V osnovách nabízených kurzů jsou zahrnuty např. teorie a praxe instalace přístrojů, simulace chování přístrojů ve skutečných provozních podmínkách, diagnostické nástroje a jejich použití, porovnání různých měřicích metod apod.

 

První společné zkušební středisko pro Evropu, vybudované v Maulburgu nákladem několika set tisíc eur, posouvá dosavadní koncept školicích středisek o skok dále a stanovuje v tomto oboru zcela nové standardy. Zejména tím, že se nachází přímo uprostřed závodu společnosti Endress+Hauser na výrobu přístrojů pro určování polohy hladiny a měření tlaku a zaměřuje se především na validaci produktů. Šance na komerční úspěch nových produktů výrazně roste, jsou-li od samého počátku vyvíjeny podle potřeb zákazníků, tj. s ohledem na způsob jejich skutečného použití a skutečné provozní podmínky v praxi. V tomto procesu má zásadní význam kvalita výzkumu, vývoje a také zkušebnictví. „Všechny naše produkty musí projít zkouškami ve validačním středisku a musí prokazatelně přinášet našim zákazníkům trvalou přidanou hodnotu. Zkoušky, jimž jsou přitom vystavovány, jsou mimořádně tvrdé,“ zdůrazňuje Gerd Gritsch, vedoucí útvaru řízení jakosti ve společnosti Endress+Hauser v Maulburgu.

 

Spojené síly odborníků v oboru automatizace

Impulzem k uzavření strategického společenství mezi společnostmi Rockwell Automation a Endress+Hauser, trvajícímu nyní již déle než deset let, byla u obou společností konstatovaná potřeba zvětšit užitnou přidanou hodnotu produktů dodávaných zákazníkům. Tehdejší generální ředitelé Keith Nosbusch a Klaus Endress se rukoudáním zavázali spojit síly svých společností ve prospěch zákazníků a vytvořit měřicí a řídicí systémy, které budou spolu navzájem naprosto dokonale komunikovat. Zkušební středisko v Maulburgu v rámci uvedeného strategického spojenectví poskytuje vedle podpory výzkumných a vývojových činností a školení vlastních zaměstnanců i zákazníků ve validačním centru také prostor pro názornou výuku studentů. Vloni školeními na zkušebním zařízení tvořeném soustavou nádrží a automatizačním systémem prošlo 2 600 externích pracovníků. Nyní k nim přibudou další frekventanti z řad pracovníků společnosti Rockwell Automation.

(Endress+Hauser GmbH+Co. KG)

 

Obr. 1. Za společným cílem: Frank Kulaszewicz, Senior Vice President divize Architecture and Software ve společnosti Rockwell Automation, a Michael Ziesemer, místopředseda dozorčí rady společnosti Endress+Hauser, slavnostně otevírají nové společné zkušební středisko v Maulburgu, Německo