Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Simatic WinCC flexible – vizualizace od mikropanelu až po PC

číslo 6/2004

Simatic WinCC flexible – vizualizace od mikropanelu až po PC

Společnost Siemens, divize Automatizace a pohony, přichází na trh s novým softwarem pro ovládání a vizualizaci – Simatic WinCC flexible. Tento software v sobě v jednotlivých stupních slučuje dva současné produkty skupiny Simatic – ProTool a WinCC. Firma Siemens tak vychází vstříc svým zákazníkům a dává jim k dispozici jeden nástroj, s nímž lze nejen konfigurovat malý ovládací panel, ale i vytvořit vizualizaci na PC. Výhodou nové základny je využití znalostí programování v ProTool/WinCC. Uživatel tak má možnost využít moderní vývojové nástroje a navíc může jednoduše zkonvertovat již existující projekty do nového vývojového prostředí. Nový software bude uveden na trh ve dvou krocích.

V prvním kroku Simatic WinCC flexible V1.0 nahradí všechny tých operátorských panelVe druhém kroku, který je plánován na rok 2005, Simatic WinCC flexible nahradí výkonnou variantu systému SCADA Simatic WinCC, technologického vizualizačního systému pro řěšení úloh s jedním i několika uživateli, asoučasnou základnou pro integraci IT-&-Business.

WinCC flexible V1.0

Simatic WinCC flexible je ideální software pro operátorská rozhraní (Human-Machine Interface – HMI) všude, kde operátoři musí sledovat a řídit technologické procesy. Nezáleží na tom, zda se jedná o nespojitou výrobu nebo automatizaci spojitých procesů. Není také omezen na určité odvětví průmyslu. Je to univerzální otevřený inženýrský software, jenž je určen pro ovládací panely souboru Simatic HMI a monitorovací zařízení – od nejmenších mikropanelů po PC (pod operačním systémem Windows 2000/XP).

Jako moderní software pro vytváření operátorských rozhraní umožňuje dále zefektivnit projektování řídicích systémů strojů, technologických linek apod. Spojuje přednosti otevřeného a rozšiřitelného systému SCADA WinCC s jednoduchostí a pružností vývojového nástroje softwaru ProTool. Obsahuje moderní techniku i metody a nabízí i zcela nové způsoby servisních zásahů a diagnostiku prostřednictvím internetu.

Otevřený a jednoduše rozšiřitelný

Inženýrský software Simatic WinCC flexible je otevřený a může být kdykoliv rozšířen, např. pro zajištění větší flexibility nebo pro přizpůsobení konkrétnímu odvětví či specifickému výrobnímu prostředí. Uživatel má k dispozici skriptový jazyk VBScript, který mu pomůže integrovat do řešení ovládací prvky ActiveX, a WinCC flexible/OPC-Server pro standardní výměnu dat podle specifikace OPC DA (také pro multipanely). Schopnost komunikace v sítích využívajících protokol TPC/IP skýtá téměř neomezené možnosti zpracování dat.

Simatic WinCC flexible je vytvořen na základě nejnovějších softwarových nástrojů (např. Microsoft.NET). Vedle jednoduchého uživatelského rozhraní jsou k dispozici:

 • připravené objekty a opakovaně použitelné „obrazové bloky„,
 • tzv. inteligentní nástroje pro grafické projektování a realizaci algoritmů zpracování velkých objemů dat,
 • podpora několikajazyčných projektů.

Vlastní projekt systému řízení lze přizpůsobit libovolnému technickému prostředku řady Simatic HMI pouze změnou měřítka, bez potřeby konverze projektu.

Obr. 1.

Součást TIA

Koncept plně integrované automatizace (Totally Integrated Automation – TIA) lze s velkou výhodou použít při projektování, programování, ukládání dat a komunikaci. Simatic WinCC flexible jako součást tohoto konceptu spoří provozní náklady, mj. díky integrované systémové a provozní diagnostice. Simatic WinCC flexible lze také začleňovat do různých inženýrských nástrojů (Simatic Step7, Simatic iMap a Simotion Scout).

Varianty Simatic WinCC flexible V1.0

Souhrnné označení Simatic WinCC flexible V1.0 skrývá úplnou řadu inženýrských nástrojů, které napomáhají vytvářet aplikační programy pro nové panely OP77B a TP170micro, všechny operátorské panely (pod operačním systémem Windows CE), multipanely i pro PC. Jednotlivé nástroje jsou cenově a výkonově odstupňovány tak, že si každý uživatel může vybrat optimální řešení podle vlastních požadavků. V řadě Simatic WinCC flexible je zajištěna vzestupná kompatibilita. V prvním stupni Simatic WinCC flexible, nahrazujícím software ProTool, jsou k dispozici varianty:

 • WinCC flexible Micro pro mikropanely TP 170micro (viz str. 43),

 • WinCC flexible Compact pro mikropanely TP 170micro, panely řady 70 (OP77B) a panely řady 170 (OP/TP 170, mobilní panel 170),

 • WinCC flexible Standard shodná s WinCC flexible Compact a navíc pro panely řady 270 (OP/TP 270) a multipanely řad 270/370 (MP270B, MP370),

 • WinCC flexible Advanced shodná s WinCC flexible Standard a navíc pro Panel PC a standardní PC (obr. 1).

Obr. 2.

Simatic WinCC flexible V1.0 Runtime

Pro použití na PC je k dispozici Simatic WinCC flexible V1.0 Runtime v odstupňování podle počtu proměnných monitorovaných řídicím systémem (tzv. tags, kterých může být 128, 512 nebo 2 048). Vedle nich jsou pro další zvýšení výkonnosti systému k dispozici vnitřní proměnné a konstantní meze proměnných (až 4 000 položek) – viz obr. 2.

Nestačí-li na realizaci úlohy současná licence, lze ji změnit využitím tzv. rozšiřující licence (powerpack). Obdobně se postupuje při rozšiřování funkcí vývojového prostředí. Například verzi WinCC flexible Standard pro projektování funkcí panelů a multipanelů je možné rozšířit na plnou verzi WinCC flexible Advance pro tvorbu programů pro PC.

Nové operátorské panely a monitorovací zařízení určené výhradně pro Simatic WinCC flexible

Současně s novým softwarem Simatic WinCC flexible přicházejí na trh i nové produkty v oblasti hardwaru. Na veletrhu Amper 2004 byly představeny tyto operátorské panely řady Simatic:

 • TP 170micro, nástupce oblíbeného TP070, vylepšený novými funkcemi, včetně komunikace PPI-multimaster, systému správy alarmů, zabezpečení hesly a možnosti pracovat on-line s pěti jazyky,

 • OP77B (obr. 3) vytvořený na základě velmi úspěšného textového operátorského panelu OP7: je osazen novým 4,5" grafickým displejem a současnými rozhraními (např. USB, MMC – Multi Media Card, Profibus-DP, MPI),

 • MP 270B 6", dotykový multipanel s 5,7" TFT displejem (256 barev), malými požadavky na prostor a nabízející široké spektrum rozhraní (zahrnující např. Ethernet, MPI, Profibus-DP, USB a pozici pro kartu PC/CF); možnost modulárního rozšiřování.

Obr. 3.

Nový trend v automatizaci a HMI

Při použití nadstavby WinCC flexible/Sm@rtAcc mohou panely, multipanely (řady 270/370) a PC s WinCC flexible Runtime číst a zapisovat jednotlivé monitorované proměnné (tags) navzájem mezi sebou. Moderní řešení komunikace založené na protokolu TPC/IP dovoluje realizovat:

 • distribuované operátorské stanice pro ovládání velkých a rozsáhlých technologických celků,
 • lokální operátorské stanice s celopodnikovým přístupem k aktuálním datům z výroby,
 • malé velíny s možností centrální archivace, analýzy a dalšího zpracování dat z výroby též prostřednictvím webu,
 • přístup k aktuálním datům z výroby z nadřazených systémů (systémy SCADA a MES, „kancelářský„ software).

Servis a diagnostika prostřednictvím webového rozhraní

Prostřednictvím nadstavby WinCC flexible/SM@rtService je možné přes internet na dálku ovládat, diagnostikovat a udržovat operátorské stanice (panely/multipanely řady 270/370 a PC s WinCC flexible Runtime) umístěné ve výrobním provozu. Použít lze:

 • ovládání místních operátorských stanic na dálku prostřednictvím intranetu či internetu,
 • diagnostiku operátorských stanic s použitím připravených diagnostických funkcí,
 • událostmi řízené zasílání e-mailů a textových zpráv pracovníkům servisu,
 • servis a údržbu na dálku (úprava projektu systému řízení, aktualizace receptur),
 • webový server v operátorském panelu s možností správy vlastních HTML stránek.

Flexibilní použití

Připojení k řídicímu systému řady Simatic S7 prostřednictvím rozhraní PPI, MPI, Profibus-DP a průmyslového Ethernetu, ovladače pro řídicí systémy předních světových výrobců a komunikace prostřednictvím rozhraní OPC (nezávislém na výrobci) zaručují, že je vždy k dispozici vhodné spojení pro velké množství automatizačních úloh. Projekt systému řízení je možné vytvořit až ve 32 jazykových verzích, z nichž mezi pěti lze přepínat on-line pouhým stiskem tlačítka. Koncepce servisu prostřednictvím webového rozhraní je přínosná především pro ty výrobce strojů a zařízení, kteří své výrobky exportují do celého světa. Formou WinCC flexible Options lze realizovat individuální funkční nebo oborové rozšíření softwaru. Pro všechny uživatele jsou trvale zajištěny celosvětový servis a technická podpora firmy Siemens.

Václav Kolbaba,
Siemens s. r. o.

Siemens s. r. o. divize Automatizace a pohony
Evropská 33a
160 00 Praha 6
tel.: 233 032 411
http://www.siemens.cz

Inzerce zpět