Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Simatic ET 200AL – distribuované periferie s krytím IP65/67

Nová řada distribuovaných periferií Simatic ET 200AL doplňuje a rozšiřuje nabídku společnosti Siemens v oboru decentrálních stanic I/O umísťovaných mimo řídicí rozváděč. Jde o stanici I/O primárně určenou pro zákazníky z oblasti výroby strojů a strojních zařízení vyžadujících odolné distribuované periferie. Za výhodnou cenu přináší přístroje s vysokým stupněm krytí a flexibilními možnostmi připojení a montáže.

 
Společnost Siemens rozšířila svou nabídku distribuovaných I/O jednotek Simatic ET 200 o novou distribuovanou modulární stanici I/O s označením Simatic ET 200AL. Moduly nové řady se vyznačují vysokým stupněm krytí IP65/67, velmi kompaktní konstrukcí, malými požadavky na prostor a malou hmotností.
 

Variabilní možnosti montáže i do omezeného prostoru

Moduly řady ET 200AL jsou speciálně navrženy k distribuovanému použití při úlohách s omezenými prostorovými možnostmi či potřebou montáže na pohybující se komponenty. Nové přístroje se instalují přímo do provozního prostředí na stroj nebo montážní linku, např. na vozíky vlečných řetězů, kde se k nim v omezeném prostoru prostřednictvím konektorových spojení M8 připojují snímače a akční členy. Moduly řady Simatic ET 200AL lze díky montážním otvorům umístěným v ose snadno variabilně upevnit na standardní hliníkové profily. Možnosti montáže nejsou nijak omezeny a z nástrojů je k ní potřebný pouze šroubovák.
 

Moduly určené do náročných provozních podmínek

Řada ET 200AL se skládá z odolných modulů přístrojů určených k použití při teplotě okolí od –25 do +55 °C. Přístroje mají plastová pouzdra a jsou zkonstruovány mj. s ohledem na použití na pohybujících se komponentách strojů, linek a zařízení tak, aby odolávaly lineárním zrychlením o velikosti až 5, popř. až 10 g.
 
Při šířce modulů 30 nebo 45 mm a až 32 modulech tvořících jednu stanici představují I/O stanice Simatic ET 200AL strukturu s velkou hustotou zástavby I/O, která je s výhodou využitelná v mnoha různých úlohách.
 
Sestavy modulů řady ET 200AL lze snadno a rychle nakonfigurovat a uvést do provozu v inženýrském prostředí TIA Portal V13 a integrovat do automatizační sítě spolu s ostatními jednotkami I/O, jako např. Simatic ET 200SP, či řídicími jednotkami skupiny Simatic při použití komunikačních sběrnic Profibus, Profinet nebo IO-Link. Prostřednictvím souborů typu gsd/gsdml lze stanice integrovat do řídicího systému také v oblíbeném vývojovém prostředí Step7 v5.5. Nové přístroje se rovněž velmi snadno propojují, a to díky shodnému barevnému značení navzájem příslušejících kabelů a typů rozhraní a možnosti přichytit kabelové spony přímo na modul.
 

Moduly rozhraní pro Profinet a Profibus a připojení k ET 200SP

K připojení I/O modulů řady ET 200AL ke sběrnicím Profinet a Profibus jsou určeny tzv. moduly rozhraní. K modulu rozhraní lze připojit až dvě sběrné větve, každou s až šestnácti moduly I/O. Vzdálenosti mezi jednotlivými moduly I/O pak mohou být až 10 m. Dále lze, je-li to vhodné, použít integrační modul umožňující začlenit skupinu I/O modulů ET 200AL do stanice ET 200SP. K tomuto integračnímu modulu je možné připojit jednu sběrnou větev s až šestnácti I/O moduly ET 200AL.
 
Moduly I/O řady ET 200AL jsou elektronicky jištěny proti zkratu ve vedení a po přerušení napájení nebo výměně modulu se automaticky znovu spouštějí. V přístrojích nové řady Simatic ET 200AL je podporována funkce Profienergy, umožňující koordinovaně vyřadit z činnosti momentálně nevyužívané jednotlivé spotřebiče i celé výrobní jednotky. Prostřednictvím výstupů I/O modulů ET 200AL lze po skupinách bezpečně vypnout akční členy.
 

Moduly I/O a připojení ventilových terminálů

V současné době společnost Siemens dodává v řadě ET 200AL spolu s moduly rozhraní dva typy digitálních modulů I/O, analogový vstupní modul a modul pro systém IO-Link.
 
Konkrétně jde o modul s osmi digitálními vstupy (8× DI), kombinovaný osmikanálový digitální modul se čtyřmi konfigurovatelnými vstupy/výstupy (4× DIO) a čtyřmi pevnými digitálními výstupy (4× DO), analogový modul 4× AI s rozlišením 16 bitů k měření elektrického napětí, proudu a odporu obecně i odporových čidel teploty při dvoudrátovém až čtyřdrátovém zapojení. Modul pro systém IO-Link lze s výhodou použít k připojení např. ventilových terminálů i senzorů různých typů.
 
V další etapě budou uvedeny na trh také moduly I/O v provedení 16× DI a moduly s volitelně kombinovanými kanály typu 16× DIO.
 
Fyzické provedení přístrojů řady ET 200AL, modulů rozhraní i modulů I/O, je patrné z obr. 1 a obr. 2.
 

Návrh stanic ET 200AL v nástroji TIA Selection Tool

K návrhu I/O stanice ET 200AL, vytipování komponent a kabeláže a tvorbu podkladů pro systémy CAx je nejvýhodnější použít zdarma dostupný softwarový nástroj TIA Selection Tool. Ten kontroluje správnost volby použitých komponent, příslušenství apod. a pomůže při exportu rozpisky dílů do nákupního košíku internetového obchodu. Je vhodné podotknout, že nástroj TIA Selection Tool je velmi univerzální a je určen k navrhování jak stanic decentrálních periferií, tak i sestav řídicích jednotek skupiny Simatic (PLC S7-300/400, S7-1200 i S7-1500 včetně jejich bezpečnostních variant), operátorských panelů (HMI), průmyslových PC a síťových komponent, takže lze jednoduše navrhnout kompletní automatizační sestavu. Nástroj TIA Selection Tool je zdarma k dispozici on-line nebo ke stažení na stránkách společnosti Siemens v části technická podpora.
 

Závěr

Stanice ET 200AL je moderní řešení pro zařízení vyžadující distribuované periferie umístěné mimo rozváděč. Uživatel za výhodnou cenu získá kvalitní stanici I/O vyznačující se širokou variabilitou, snadnou instalací a velkou odolností v provozu. Další informace o distribuovaných periferiích ET 200AL lze nalézt na www.siemens.com/et200al.
Vojtěch Kubáň,
Siemens, s. r. o.
 
Obr. 1. Čelní pohled na vybrané přístroje řady Simatic ET 200AL ze současné nabídky: zleva digitální I/O modul DIO 8X24VDC/0.5A, analogový modul AI 4XU/I/RTD, modul pro systém IO-Link a moduly rozhraní IM 157-1 PN (pro Profinet) a IM 157-1 DP (pro Profibus-DP)
Obr. 2. Simatic ET 200AL: modul digitálních vstupů DIO 8X24VDC/0.5A