Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Sigfox uvádí první „IoT network-as-a-service“ a přináší IoT k miliardám dosud nepřipojených zařízení

Dne 26. září 2017 byla na Sigfox World IoT Expo v Praze představena sada nových služeb, které umožní připojit k internetu miliardy dosud nepřipojených zařízení.

Tento vývoj byl umožněn využitím technologie SDR (Software Defined Radio), která dovoluje všechny složité komunikační a výpočetní úlohy realizovat nikoliv hardwarově v samotném zařízení, ale softwarově v cloudu. Tak lze také kontinuálně zlepšovat a doplňovat funkce sítě jednoduchým upgradem softwaru. 

Připojení i nejmenších a nejlevnějších zařízení

Sigfox Admiral Ivory je zjednodušená komunikační služba, díky níž lze s využitím jednoduchého polovodičového čipu podobného tomu z televizního ovladače přidat jakémukoliv bezdrátovému zařízení krátkého dosahu schopnost komunikovat v síti IoT, a to za méně než 0,20 dolaru. Admiral Ivory tak umožňuje připojit do IoT i velmi malá a levná zařízení. Je proto uskutečnitelné, technicky i ekonomicky, např. sledování poštovních balíčků a dopisů. Obrovské možnosti využití jsou tedy v oblasti balení, logistiky nebo maloobchodu.

Sigfox Admiral Ivory tedy doplňuje již dříve uvedenou službu Sigfox Admiral Blue, která umožňuje prostřednictvím zařízení za méně než dva dolary posílat malé objemy dat na velké vzdálenosti při velmi malé spotřebě elektřiny. 

Celosvětová využitelnost

Většina aplikací IoT je provozována lokálně. Výrobci exportující své produkty ovšem hledají řešení, které by jim umožnilo komunikovat kdekoliv na světě. Pro ně je určena služba Sigfox Monarch. Ta umožňuje zařízení rozeznat dostupnou síť a přizpůsobit se místním komunikačním standardům. Technika Sigfox pracuje v bez­licenčních pásmech na frekvencích od 862 do 928 MHz. Práce v těchto pásmech dovoluje zařízením posílat data do cloudu při velmi malé spotřebě energie a s nízkými náklady. Sigfox Monarch je unikátní svou funkcí, s jejíž pomocí je možné zvolit správnou rádiovou frekvenci bez použití přídavného hardwaru, jako GPS nebo WiFi.

Sigfox Monarch je služba vhodná také pro mezinárodní sledování zboží, zásilek nebo spotřebního zboží. Usnadní se tak např. hledání ztracených zavazadel v letecké dopravě. 

Zjišťování polohy

Nové služby také rozšiřují možnosti zjišťování geografické polohy v sítích Sigfox. Služba Atlas (dříve Sigfox Geolocation) je nejlevnější geolokační funkce na světě. K určení polohy zařízení využívá analýzu rádiového signálu. Na rozdíl od GPS se tím nezvyšuje spotřeba elektřiny zařízením a není třeba žádný dodatečný hardware kromě již integrovaného čipu Sigfox. 

Sigfox pro další rozvoj IoT

Ludovic Le Moan, výkonný ředitel společnosti Sigfox, na tiskové konferenci v Praze řekl: „Každá z těchto služeb radikálně snižuje náklady a odstraňuje překážky bránící výrobcům vstoupit na trh IoT. Výhodami pro výrobce jsou zkrácení doby uvedení na trh, snížení výrobních nákladů a schopnost výrobky lépe uživatelsky přizpůsobit.“ 

Jak se zapojit

Kromě nových služeb představila společnost Sigfox také zjednodušené možnosti, jak se zapojit do komunity vývojářů využívajících jejich síť. Pod názvem Sigfox Sunrise je zahrnuta partnerská síť Sigfox Partner Network jako místo pro sdílení zkušeností a nabídku hardwaru, vývojových sad, platforem a hotových řešení (https://partners.sigfox.com), portál Sigfox Build, podporující výrobce zařízení v každé fázi vývojového projektu, od prvotního návrhu po certifikaci (https://build.sigfox.com), a Sigfox Buy, nová služba umožňující partnerům, vývojářům, univerzitám a dalším zájemcům rychle a výhodně zakoupit zařízení s komunikací Sigfox a připojit je do sítě IoT (https://buy.sigfox.com).

Petr Bartošík

Certifikace pro Sigfox

Společnost Sigfox, založená v roce 2009 v Labčge, malém městě nedaleko Toulouse ve Francii, má v současnosti ambice stát se přední světovou firmou v oblasti komunikačních služeb pro IoT (internet věcí). Řešení firmy Sigfox vytvořená na základě vlastní sítě LPWA (Low Power Wide Area) jsou momentálně využívána v 36 zemích (včetně České republiky) s celostátním pokrytím v sedmnácti z nich. Celkové pokrytí je 2,6 milionu kilometrů čtverečních a v pokryté oblasti žije 660 milionů obyvatel.

K tomu, aby bylo miliardám zařízení umožněno komunikovat, nestačí jen na území rozmístit základnové stanice, ale je též třeba správě implementovat vestavěné komunikační moduly do připojených objektů. Proto společnost Sigfox požaduje, aby všechna zařízení připojená do její sítě měla certifikát Sigfox Ready. To, že každé zařízení musí odpovídat specifikacím rádiové sítě Sigfox (z hlediska příjmu i vysílání), zaručí, že komunikační moduly implementované v zařízeních jednotlivých partnerů budou mít dostatečný výkon a umožní síti dosáhnout vysoké kvality služby QoS (Quality of Service).

Certifikační program Sigfox dovoluje partnerům integrovat do jejich zařízení komunikační moduly Sigfox tím, že jim poskytne příslušné knihovny s implementací protokolu. Rovněž poskytuje možnost vyhodnocovat parametry celkového vyzářeného výkonu a QoS.

Společnost Emitech Group je jako kvalifikovaný Sigfox Partner autorizována provádět certifikaci Sigfox Ready™. V principu jde o měření, která vyhodnocují parametry vyzařovaného výkonu koncového zařízení. Výsledky jsou použity ke klasifikaci každého komunikujícího zařízení a stanovují efektivní vyzářený výkon zařízení.

Je také třeba poznamenat, že Emitech nabízí i zajištění všech požadovaných procedur pro udělení značky CE, která je předpokladem pro uvedení produktu na trh v zemích Evropského hospodářského prostoru. Služby zahrnují též zohlednění dalších procedur vyžadovaných mimoevropskými zeměmi při uvedení výrobku na trh nebo individuální přizpůsobení zkoušek specifickému typu kvalifikace.

Požadavek na certifikaci Sigfox Ready již nyní nemusí směřovat nejprve do firmy Sigfox, ale je možné se obrátit přímo na Emitech (sigfox@emitech.fr nebo www.emitech.fr/sigfox). V České republice působí jako operátor sítě Sigfox firma SimpleCell Networks, ale ta sama certifikační služby nezajišťuje.

(ed)

Obr. 1. Na Sigfox World IoT Expo v Praze odbornou veřejnost s novými službami seznámil Ludovic Le Moan, výkonný ředitel společnosti Sigfox

Obr. 2. Společnost Emitech zajišťuje certifikaci zařízení pro síť Sigfox