Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Šifrovaný přenos údajů z malých zdrojů elektřiny

V moderních přenosových a distribučních sítích je jednou ze základních povinností operátora zajistit stabilitu sítě. Aby mohl dispečink stabilitu sítě ovlivňovat, musí znát aktuální výkon jednotlivých zdrojů v síti. Teprve potom může podle potřeby jejich výkon regulovat. Jestliže však dostává nesprávné nebo zmanipulované údaje o výkonu zdrojů, je regulace více než problematická.

 
Pro zabránění úmyslné manipulaci s údaji o dodávaném výkonu požaduje operátor, aby komunikace mezi řídicí jednotkou zdroje a dispečinkem byla zašifrovaná. Údaje je nutné šifrovat přímo v řídicí jednotce. Společnost Wago proto uvádí na trh řešení, které odstraňuje nezabezpečenou komunikaci mezi řídicí jednotkou a směrovačem (router) VPN: jednotku WAGO PFC200 Telecontroller s operačním systémem Linux, která umožňuje implementovat šifrovací metody SSL/SSH. Implementovány jsou i další funkce, např. Dual-LAN. PFC navíc umožňuje, kromě šifrování, také přenos dat nezávislý na protokolu. Je tak možné propojit rozvodny využívající např. protokoly IEC 60870/61850, Modbus TCP/RTU nebo Profibus.
 
Wago nabízí PFC200 operátorům přenosových soustav nebo provozovatelům virtuálních elektráren jako kompletní jednotku: v rozváděči je naistalována řídicí jednotka s operačním systémem Linux, vstupními a výstupními moduly, relé, zdrojem a svorkami na liště.
 

WAGO-Elektro spol. s r. o., tel.: 261 090 142, e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz