Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Siemens získal kontrakt na dodávku turbín do Kataru

číslo 1/2005

Siemens získal kontrakt na dodávku turbín do Kataru

Siemens Industrial Turbomachinery, s. r. o., dceřiná společnost plně vlastněná koncernem Siemens, která sídlí v Brně, získala v silné mezinárodní konkurenci kontrakt na dodávku tří parních turbín o výkonu 32 MW pro Dolphin Energy Ltd. v Kataru. Tyto tři protitlakové turbogenerátory typu SST-400 budou dodány pro Dolphin Gas Project. Jedná se projekt největšího energetického zařízení na Blízkém východě, jehož cílem je zajištění dlouhodobých dodávek čistého zemního plynu z Kataru do Spojených arabských emirátů. Celý projekt zahrnuje těžbu khuffského mokrého zemního plynu z plošin 80 km od pobřeží, přepravu tohoto plynu do pobřežních zařízení v katarském Ras Laffanu a zpracování vytěženého plynu v továrně, kde se zemní plyn bude rafinovat a dále odtud transportovat plynovodem do Spojených arabských emirátů. V lednu 2004 podepsal Dolphin Energy Ltd. kontrakt s japonskou firmou JGC Corporation na celkovou dodávku zařízení pro zpracování a kompresi plynu. Podstatnou částí dodávky je také šest kompresorových stanic poháněných spalovacími turbínami, které budou dodány a uvedeny do provozu firmou Rolls Royce. Spaliny z těchto turbín budou využity pro výrobu páry k pohonu parních turbín Siemens.

Technickou zajímavostí dodávaných turbín je použití vzduchových chladičů pro chlazení mazacího oleje i generátoru. Pára z protitlaku je určena pro technologické potřeby závodu v Ras Laffanu.

Společnost Siemens získala kontrakt díky krátkému dodacímu termínu a velké účinnosti turbín. Termín dodávky je čtrnáct měsíců od podpisu smlouvy. Uvedení celého zařízení do provozu (včetně brněnských turbín) je stanoveno na konec roku 2006.

Tento kontrakt není ojedinělý. Další zakázky Siemens Industrial Turbomachinery, s. r. o., směřují do Austrálie, Indie, Ruska, USA, Kanady, Jižní Koreje, Turecka, Polska a na Nový Zéland.

(js)