Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Siemens se představí na veletrhu Amper 2010

Společnost Siemens se zúčastní osmnáctého ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper, který se na Pražském výstavišti v Letňanech uskuteční 13. až 16. dubna 2010. Siemens představí své produkty, systémy a služby pro průmysl a energetiku v hale 2, sektoru B, ve stánku číslo 8.
 

Průmyslové automatizační systémy

 
Prezentace řídicích systémů řady Simatic bude letos zaměřena na inovovaná CPU řady S7-300. Jde o CPU 315(F)2PN/DP a 317(F)2PN/DP, která mají integrován dvouportový přepínač (switch) a rozšířenou funkční výbavu. Přestože jsou užší než předchozí modely (40 mm místo původních 80 mm), mají v porovnání s nimi výrazně větší kapacitu pracovní paměti i celkovou výkonnost. Rozhraní Profinet s dvouportovým přepínačem umožňuje snadno a úsporně vytvářet sítě s liniovou topologií. S použitím těchto nových jednotek lze docílit rychlejšího programového cyklu: např. doba potřebná k provedení bitové instrukce je pouhých 25 ns. Mezi přidanými funkcemi webového serveru, které uživateli umožňují systém snadno a pohodlně diagnostikovat, je např. automatická aktualizace stránek a rozšíření diagnostického bufferu o zobrazení až 499 záznamů.
 
Vedle novinek z oblasti řídicích systémů Simatic S7 budou prezentovány také novinky ze skupiny produktů Simatic ET200, tedy nové distribuované periferní jednotky pro připojení na komunikační sítě Profibus i průmyslový Ethernet (Profinet). K dispozici budou informace o stanicích Simatic ET200 určených pro montáž do rozváděčů (IP20) i mimo ně (IP65/67), k vidění budou i distribuované periferie určené do prostředí s nebezpečím výbuchu atd. Za pozornost stojí např. řada periferií Simatic ET200eco PN (obr. 1). Jde o malé a odolné bloky vzdálených I/O se stupněm krytí IP65/66/67 komunikující po síti Ethernet (protokol Profinet). Právě v řadě ET 200eco PN přibylo mnoho modulů, včetně těch s volně konfigurovatelnými digitálními kanály. Kromě modulu IM 154-6 PN IWLAN, který umožňuje přímé připojení stanice vzdálených I/O do bezdrátové komunikační sítě, byla rozšířena i nabídka pro modulární stanice vzdálených I/O ET 200pro. Součástí prezentace budou i nové šestnáctikanálové digitální vstupní moduly. Stanice ET 200pro se stupněm krytí IP65/66/67 a možností integrovat motorové vývody se tak s výhodou uplatní na pohyblivých částech strojů.
 
Mnoho inovací se objevuje také v oblasti průmyslových počítačů Simatic PC – expozice představí nová průmyslová PC, včetně nástupce dobře známého Microbox PC, který má typové označení IPC 427C. Zajímavé jsou i vestavné PC systémy Simatic S7-mEC, které lze rozšířit o vstupně-výstupní karty systému Simatic S7-300 a v kombinaci se softwarovým PLC Simatic WinAC RTX představují výkonný řídicí systém. Součástí aktuální nabídky je softwarový PLC WinAC RTX 2009, a to i ve variantě pro bezpečnostní řízení.
 
Zájemci obdrží také informace o nejnovější verzi systému Simatic PCS 7 V7.1 pro řízení procesů, který si za dobu své více než desetileté existence vydobyl pevné místo v různých odvětvích průmyslu. Nejpodstatnější změny systém zaznamenal na inženýrské i operátorské stanici. Jeho součástí je zcela přepracovaná knihovna procesních objektů (APL), s jejíž pomocí uživatel tvoří celý projekt. Celá knihovna je nyní mnohem flexibilnější a umožňuje měnit chování jednotlivých bloků podle požadavku technologie. Součástí standardní instalace jsou dále i bloky pokročilého řízení (APC), např. pro realizaci Smithova prediktivního regulátoru pro procesy s velkým dopravním zpožděním, regulátoru s přepínáním sad PID parametrů a selektorového, resp. prediktivního regulátoru pro řízení více proměnných. Kromě softwarových změn je v aktuální verzi systému i nový hardware pro operátorské a inženýrské stanice a také inovované automatizační stanice a moduly I/O.
 
Hlavní novinkou v oboru malých řídicích systémů je nástupce úspěšné řady Simatic S7-200, který má typové označení Simatic S7-1200 (obr. 2), a software Step 7 Basic. Simatic S7-1200 je nový modulární PLC určený k řešení menších automatizačních úloh při požadavcích na malé rozměry a nízkou cenu. Při vývoji přístroje i softwaru byl kladen zvláštní důraz na bezproblémovou integraci a co nejdokonalejší vzájemnou součinnost automatu, systému operátorského rozhraní i programového vybavení. Hlavními přednostmi nového systému jsou integrované rozhraní Profinet, které je určeno pro komunikaci se softwarem Step7 Basic, ostatními PLC a ovládacími panely řady Simatic HMI Basic, více paměti pro uživatelský program, integrované analogové vstupy a velmi snadné rozšíření.
 
Co se týče vizualizačních systémů, bude v expozici kladen důraz na průmyslová panelová PC. Výkonné panelové PC IPC577C ve spojení s vizualizačním softwarem WinCC nebo WinCC flexible umožňuje sledovat a ovládat řízenou technologii. Panelový počítač HMI IPC477C PRO zastupuje kategorii zařízení s krytím IP65 ze všech stran.
 
Nedílnou součástí veletržní prezentace budou informace o novinkách v oblasti ovládacích panelů. Na trh byla totiž uvedena úplně nová řada tzv. panelů Basic, které představují cenově velmi výhodné řešení pro méně náročné vizualizační úlohy. V oblasti vizualizačního softwaru je důraz kladen na vzdálenou správu ovládacích panelů pomocí nadstavby WinCC flexible Sm@rtService a Sm@rtAccess.
 

Senzorika a průmyslová komunikace

 
Společnost Siemens se dlouhodobě věnuje i vývoji komunikačních komponent pro sítě průmyslového Ethernetu (Profinetu) i sítě Profibus. S produkty Scalance lze realizovat jednotné a flexibilní komunikační sítě pro nejširší použití. Ve strukturovaných komunikačních sítích se uplatní přepínače Scalance X. Moduly Scalance W jsou určeny pro rádiovou komunikaci IWLAN podle IEEE 802.11. S bezpečnostními moduly řady Scalance S lze propojit průmyslové a kancelářské sítě i spravovat automatizační síť na dálku přes internet, a to v souladu s uznávanými pravidly informační bezpečnosti průmyslových komunikačních sítí.
 
Na veletrhu budou představeny novinky v produktových řadách Scalance X. Řada XB-000 je určena pro nejmenší úlohy, řada XF-200 pro mělké instalační skříně a řada X-300M obsahuje nové částečně modulární přepínače s podporou gigabitových přenosů na všech portech. Řada XR-300M nabízí modulární přepínače v provedení pro instalační rámy o velikosti 19" Pro napájení až dvou koncových zařízení metodou PoE (Power-over-Ethernet) lze nově použít přepínač Scalance X108-2PoE.
 
Unikátní je rovněž systém rychlé a kvalitní montáže kabelů Fast Connect, umožňující zhotovit metalické a nově též optické konektory přímo v místě instalace.
 
V oblasti senzoriky Siemens na veletrhu představí nové laserové skenery pro zabezpečení malých ochranných zón a dopravních vozíků. Přístroj Simatic FS660 SR (obr. 3) s malým dosahem je vhodný jako bezpečnostní zařízení při zabezpečování malých ochranných zón na vzdálenost do 2,15 m. Laserový skener Simatic FS670 ke sledování pohybu byl speciálně vyvinut pro dopravní vozíky. Oba skenery jsou certifikovány jako zařízení kat. 3 podle IEC/EN 61496-1 a -3, SIL 2 podle normy IEC 61508 a PL d podle EN ISO 13849. Parametrizují se prostřednictvím programu LS4Soft.
 
Sortiment záznamových a čtecích zařízení pro pásmo UHF budou reprezentovat dvě nové kompaktní čtečky RFID. Čtečka Simatic RF620R (obr. 4) je vybavena jednou vestavěnou anténou, ke čtečce Simatic RF630R lze připojit až dvě vnější antény. Obě čtečky lze pomocí komunikačních modulů Simatic RF přímo integrovat do systému Simatic S7 i do komunikačních sítí Profinet a Profibus.
 

Nízkonapěťová spínací technika, rozvod energie

 
Novinkou v sortimentu nízkonapěťové spínací techniky jsou tzv. Inovace Sirius – modulární systém spínací techniky pro použití v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Inovace Sirius spočívají v úplném redesignu hlavních a řídicích obvodů přístrojů velikostí S00 a S0, tedy do 40 A. Novinky velmi často tkví v detailech – např. zvýšení zatížitelnosti při zachování stejné konstrukční velikosti nebo sloučení několika funkcí do jediného přístroje přinášejí významnou úsporu místa. Dalším příkladem může být podstatné zmenšení počtu typů přístrojů, které umožňuje snížit investice do skladových zásob a zjednodušuje projektování i logistické operace. Velmi důležitým momentem je monitorování provozu. Monitorovací proudová relé lze v případě produktů řady Inovace Sirius začlenit přímo do motorového vývodu bez nutnosti samostatného upevnění na montážní lištu a dalšího propojování. Monitorovat lze zdánlivý proud, účiník nebo činný proud a podle zvolené veličiny je možné vyhodnotit a okamžitě reagovat na odlehčení, popř. přetížení spotřebiče a na stavy od nich odvozené. Významné zmenšení objemu vodičů v kabelových žlabech zajistí připojení k PLC pomocí AS-Interface nebo IO-Link. Předností je rovněž projektování řídicích obvodů na jednotné softwarové platformě a jejich úplná integrace do programovacího jazyka Step7. Kromě povelů pro zapínání, spouštění a zastavování jsou přenášeny statistické a diagnostické funkce.
 
V nabídce společnosti Siemens se nově objevuje také nová řada fotovoltaických střídačů Sinvert TL a Sinvert PVM. Jde o přístroje vhodné jak pro firmy nabízející fotovoltaické elektrárny, tak i pro koncové uživatele v komerčním sektoru.
 
Ke zjišťování aktuální spotřeby energie lze využít digitální multifunkční měřicí přístroje Sentron PAC3200, PAC4200 nebo novinku PAC3100. Jejich měřicí funkce a komunikační rozhraní umožňují vedle centrálního hlídání elektrických zařízení také přesné měření odběru energie, které se používá jako základ pro přiřazení nákladů na energie jednotlivým výrobním střediskům a jako nástroj pro zavedení úsporných opatření.
 
Součástí veletržní expozice bude i systém rozváděčů Sivacon S4. Jde o stavebnicový systém typově zkoušených rozváděčů umožňující oddělení jejich vnitřních prostor (tzv. separaci) až do třídy 4b. Rozváděče Sivacon S4 jsou připraveny pro použití celé produktové řady přístrojů značky Siemens – od modulových jističů, přes relé a stykače až po výkonové vzduchové jističe řady Sentron.
 
Návštěvníci expozice si budou moci dále prohlédnout přípojnicové systémy řady Sivacon 8PS, které se vyrábějí v českých výrobních závodech společnosti Siemens.
 

Standardní a mechanické pohony

 
Produktová skupina standardních pohonů představí asynchronní elektromotory nízkého napětí, nevýbušné asynchronní motory nízkého napětí a elektropřevodovky. Elektromotory pocházejí z produkce výrobních závodů v Mohelnici, Frenštátě pod Radhoštěm a Bad Neustadtu a jsou určeny k pohonu průmyslových zařízení, např. ventilátorů, čerpadel, obráběcích strojů, hydraulických komponent a dřevoobráběcích strojů. Nevýbušné motory AOM lze použít např. v chemických provozech, u benzinových pump či v dolech. Motory je možné používat i v náročných klimatických podmínkách. V rámci expozice budou prezentovány i produkty jednoho ze sedmi výrobních závodů Siemens-Flender. Elektropřevodovky Siemens-Flender jsou schopny přenášet výkony od 0,09 do 200 kW a krouticí moment od 90 do 20 000 Nm. Rozsah převodových poměrů je 1,5 až 70 000. K dispozici jsou i elektropřevodovky určené do prostředí s nebezpečím výbuchu.
 

Regulované pohony

 
V oblasti regulovaných pohonů bude představen decentralizovaný frekvenční měnič Sinamics G110D, který byl vyvinut speciálně pro jednoduché úlohy dopravy materiálu. Kromě integrované komunikace prostřednictvím sběrnice AS-Interface určené k nastavení a diagnostikování měniče lze rovněž přímo na jednotce měniče zpracovávat až pět signálů z externích čidel. Sinamics G110D má velmi nízký profil a stejné montážní rozměry pro všechny výkonové velikosti. Také může být snadno kombinován s výkonnějším měničem Sinamics G120D, aby mohl být začleněn do pohonů ve složitějších úlohách.
 
K vidění bude i modulární frekvenční měnič Sinamics G120P. Poskytuje velmi kvalitní regulaci s uzavřenou smyčkou pro řízení ventilátorů ve vzduchotechnice, odstředivých čerpadel pro klimatizační systémy a kompresorových jednotek.
 
Prezentována bude i nová, výkonnější řídicí jednotka CU320-2 pro náročné několikaosé pohony Sinamics S120 (obr. 5).
 

Pohony velkých výkonů

 
Na konci roku Siemens uvedl na trh nový řízený usměrňovač Sinamics DC Master (obr. 6). V tomto výrobku jsou výhody a nové trendy v pohonech osvědčené řady Sinamics přeneseny i do oblasti konzervativní stejnosměrné techniky. Měniče DC Master jsou velmi variabilní v hardwarové i softwarové části, a umožňují tak efektivní použití v širokém spektru úloh. Na veletrhu bude vystaven funkční model tohoto měniče.
 

Energetika

 
Siemens na veletrhu představí kompletní sortiment produktů a služeb pro výrobu, přenos a rozvod energie. Letošní expozice se zaměří především na systémy smart grids – inteligentní sítě, a novinky v oblasti transformátorů a produktů vysokého a velmi vysokého napětí.
 

Siemens Engineering – výroba rozváděčů

 
Ve stánku Siemens bude prezentována také výroba rozváděčů v teplickém výrobním závodě Servisní centrum – Výroba rozváděčů (SC-VR). Tento závod společnosti Siemens Engineering vyrábí rozváděče nízkého napětí a betonové transformovny pro tuzemský i zahraniční trh.
(Siemens, s. r. o.)
 
Obr. 1. Malé a odolné bloky I/O Simatic ET200 eco PN
Obr. 2. Malý řídicí systém Simatic S7-1200
Obr. 2. Malý řídicí systém Simatic S7-1200
Obr. 4. RFID čtečka RF620R
Obr. 5. Řídicí jednotka CU320-2 pro náročné několikaosé pohony Sinamics S120
Obr. 6. Řízený usměrňovač Sinamics DC Master