Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Siemens rozšiřuje nabídku pro vodohospodářství

Společnost Siemens uzavřela koncem ledna letošního roku dohodu o převzetí firmy Cambridge Water Technology se sídlem v Cambridge ve státě Massachusetts, USA. Dohodnutá akvizice je pro společnost Siemens významným krokem při naplňování strategie orientované na nabídku špičkové techniky v oboru vodárenství a čištění odpadních vod.

Technologické postupy a produkty vyvinuté a patentované firmou Cambridge Water Technology umožňují z vody rychleji odstraňovat pevné částice a zvyšují kapacitu a čisticí účinnost úpraven vody a čistíren odpadních vod. Systémy dodávané touto firmou vyžadují v porovnání s doposud obvyklou technikou méně než poloviční zastavěnou plochu a zvyšují kapacitu existujících zařízení na dvojnásobek až trojnásobek, aniž by bylo nutné přidávat další nádrže. Jsou schopny se rovněž účinně vyrovnat s přívaly dešťových vod a umožňují z vody dokonaleji odstraňovat živné látky při nákladech podstatně nižších, než jaké vyžadují dostupné alternativní metody. Principem patentově chráněných postupů a zařízení je optimalizace procesu odkalování s novátorským využitím magnetitu jako balastní látky. Firma Cambridge Water Technology je první, komu se podařilo tuto metodu začlenit do biologických procesů čištění odpadních vod.

Produkty firmy Cambridge Water Technology jsou vhodné k použití v nových projektech i při modernizaci nebo rozšiřování stávajících komunálních i průmyslových vodohospodářských zařízení. Nabídku společnosti Siemens doplňují v oborech biologického čištění a odkalování odpadních vod i přípravy pitné vody.

Další informace o systémech pro úpravu vody jsou k dispozici na internetové adrese www.siemens.com/water.

[Tisková informace Siemens, s. r. o., 5. dubna 2012.]

(js)