Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Siemens rozšiřuje nabídku časových relé

Společnost Siemens rozšířila nabídku monitorovacích a řídicích relé o novou typovou řadu časových relé Sirius 3RP25, určených k řízenému spínání v průmyslu. Běžné časové funkce, jako jsou zpožděný rozběh (přítah) nebo zpožděný návrat (odpad), lze realizovat pomocí relé s jednou časovou funkcí. Univerzální uplatnění najdou i multifunkční časová relé, u nichž lze zvolit jednu z až 27 časových funkcí.

 
Časová relé 3RP25 se vyznačují moderním konstrukčním řešením krytu. Mohou být vybavena polovodičovým výstupem a funkcí watchdog. Tato funkce se používá především k jednoduché realizaci kontroly doby taktu cyklických procesů, např. dopravníků. Provedení s polovodičovým výstupem, který spíná bez opotřebení, jsou vhodná pro úlohy se spínáním v krátkých časových intervalech, jako je např. řízení podélného posuvu na lisovacích strojích. Nové časové funkce otevírají časovým relé Sirius 3RP25 nové možnosti uplatnění, např. při řízení kompresorů, výtahů nebo strojů dřevozpracujícího průmyslu.
 
Šířka přístrojů s jednou časovou funkcí je 17,5 mm, a zabírají tedy minimální prostor v rozváděči. Většinu časových relé lze napájet střídavým i stejnosměrným napětím v rozsahu 12 až 240 V. Díky tomu se v porovnání s předchozí řadou 3RP15 snižuje celkový počet provedení téměř na polovinu.
 

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.cz