Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Siemens rozšířil systém Cemat o nové funkční bloky

Společnost Siemens přidala do svého systému Cemat V8.0, který je určen k řízení technologických procesů v cementářském a báňském průmyslu a v příbuzných oborech, mnoho nových funkcí. Kromě toho byly vylepšeny také některé funkce obsažené již v předchozích verzích systému – např. funkce řízení údržby a servisu. K významným novinkám patří rozšířená nabídka pracovních režimů výrobních linek, skupin přístrojů i jednotlivých agregátů a možnost sledovat změny hodnot technologických veličin (např. tlaku či průtoku). Uživatel nyní rovněž může velmi snadno vytvářet a zobrazovat skupiny trendů jednotlivých veličin.

Jako jednu z novinek oproti předchozím verzím nabízí systém Cemat V8.0 možnost konfigurovat funkci Quick Trend přímo ze základního zobrazení technologického zařízení. Vytváření skupin jednotlivých veličin za účelem jejich společného grafického zobrazení a kontroly trendů je tak mnohem snazší. Uživatel nyní jednoduše přidá požadovanou analogovou veličinu do souborného grafického zobrazení trendů jedním kliknutím myší. Dosud bylo nutné veličiny k zobrazení pracně vybírat v archivech naměřených hodnot.

Systém Cemat V8.0 operátorovi také nabízí širší výběr provozních režimů. Vedle ovládání celých skupin může obsluha odpojovat i jednotlivé spotřebiče ve skupině (např. při řízení spotřeby energie). Pro účely ručního ovládání lze snadno nakonfigurovat varianty „bez blokací“, „jen vybrané blokace“ a „jen bezpečnostní blokace“.

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: iadtprodej.cz@siens.com, www.siemens.cz