Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Siemens připraví linku 4 pařížského metra na provoz bez strojvedoucích

Společnost Siemens získala zakázku od provozovatele pařížské hromadné dopravy, společnosti RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens), aby dodala systém automatizace pro provoz souprav metra SAET. Kapacita linky tím vzroste o 20 %, protože soupravy budou moci jezdit v intervalech zkrácených na 85 s. Současně se také o 15 % sníží spotřeba elektřiny. Objem zakázky je přibližně 70 milionů eur. Uvedení modernizované linky do automatického provozu je plánováno na rok 2022.

 
Zatím neautomatizovaná linka 4 pařížského metra přepraví průměrně 700 000 pasažérů denně, a je tak nejfrekventovanější z celé sítě hromadné dopravy. Je důležitou spojnicí severu s jihem: spojí stanice Porte de Clignancourt na severním okraji města s budoucí stanicí Bagneux na jihu. Při své cestě městem zastavuje na třech velkých dálkových nádražích a je také jedinou linkou s přestupem na všech šestnáct dalších linek hromadné dopravy.
 
Pro 12,1 km linky 4 dodá Siemens automatický systém vedení vlaku. Díky němu budou moci soupravy jezdit bez strojvedoucího, pod dohledem dispečera z řídicího střediska, jehož vybavení také dodá Siemens. U provozu metra bez strojvedoucích je nejdůležitější otázkou zajištění bezpečnosti cestujících při výstupu a nástupu. Nástupiště všech 27 stanic budou proto vybavena speciálními posuvnými dveřmi, které cestujícím neumožní vstupovat na okraj nástupiště před úplným zastavením vlaku.
 
Společnost Siemens již technikou pro plně automatický provoz vybavila přibližně 300 km linek metra v celém světě. Patří tak ke špičce v tomto oboru. V Paříži již pro provoz bez strojvedoucích vybavila linky 14 a 1. Linka 1 o délce 17 km je nejstarší a nejfrekventovanější a spojuje severozápad s jihovýchodem města. Na bezobslužný provoz byla uváděna postupně v letech 2010 až 2012 (obr. 1). Linka 14 spojuje střed města se čtvrtí Rive Gauche. Její délka je jen 9,2 km, ale sedm z jejích devíti stanic je přestupních.
 
Siemens kromě toho v minulosti dodal významné komponenty sdělovací a zabezpečovací techniky i pro linky 3, 5 a 9 pařížského metra.
(Bk)

Obr. 1. Linka 1 pařížského metra vybavená systémem Trainguard MT od společnosti Siemens je v plně automatickém provozu a její soupravy jezdí bez strojvedoucích