Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Siemens představuje nové mobilní komunikační směrovače Scalance

Siemens rozšiřuje svou nabídku směrovačů (router) Scalance M o dvě nová zařízení: Scalance M874 2 a Scalance M874 3. Mobilní směrovač Scalance M874 3 umožňuje komunikaci s automatizačními zařízeními na dálku prostřednic­tvím telekomunikačních sítí 3G (UMTS – Uni­versal Mobile Telecommunication System). Pod­poruje technologii HSPA+ (High Speed Packet Access) a v závislosti na infrastruktuře posky­tovatele mobilní sítě může rychlost stahování (download) dosáhnout až 14,4 Mb/s a rychlost nahrávání (upload) až 5,76 Mb/s. Mobilní smě­rovač (router) Scalance M874 2 je určen pro připojení k mobilním sítím 2G (GSM/GPRS//EDGE).

 
Oba směrovače umožňují zabezpečenou ko­munikaci s využitím firewallu a VPN tunelů a díky tomu i bezpečný vzdálený přístup téměř odkudkoliv.
 
Směrovače Scalance M874 jsou využitelné v širokém spektru prů­myslových úloh, jako např. pro vzdálené programování, správu nebo diagnostiku.
 
Rovněž jsou vhodné pro telemetrické systémy a monitorování geograficky vzdálených stanic z centrálního bodu. Jejich použití se pří­mo nabízí pro zařízení, jako jsou čističky odpadních vod, zásobníky ropy a plynu, přečerpávací stanice, teplárenské soustavy, distribuční sítě elektřiny a systémy řízení dopravy. Obě zařízení jsou také vhod­ná k monitorování stavu větrných a solárních elektráren.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.com