Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Siemens představil Preactor AS Express pro lepší plánování

Pro strategické plánování nebo optimalizaci dílenských rozvrhů, systém pokročilého plánování a rozvrhování výroby (APS – Advanced Planning and Scheduling) je naprosto zásadní řešení pro předvídání potřeb výrobních zdrojů a plánování efektivního využití materiálu, lidí a strojů. Mnoho podniků si dnes vybírá APS jako první krok na své cestě k digitalizaci výroby. Důvodem je snadná implementace a rychlá návratnost investic, neboť zavedení systému má pozitivní dopad na zlepšování výkonnosti a efektivity výroby. Společnost Siemens pro tyto úkoly vyvinula a nyní nabízí nástroj Preactor AS Express. 

Díky zavedení nástrojů APS jsou podniky schopny poskytovat kvalitnější služby svým zákazníkům: přesné dodávky bez časových ztrát při vyšší ziskovosti. Transparentní náhled na zdroje v celé organizaci a znalost vytížení výrobních zdrojů pomáhají podnikům přijímat kvalifikovaná rozhodnutí, která se ve svém důsledku stanou nejdůležitější konkurenční výhodou. Je tak možné dosáhnout vyšší efektivity procesů – např. díky lepšímu využití výrobních zdrojů a kapacit, možnosti pružně reagovat na změny ve výrobě, optimalizovat tok zakázek výrobou, zvýšit přesnost dodávek zákazníkům a tak i zvýšit ziskovost svého podnikání.

 Preactor AS Express

Dosud rozšířený nástroj Preactor APS používají tisíce středních i velkých nadnárodních společností po celém světě. Již více než dvacet let je Preactor APS využíván k plánování, rozvrhování a optimalizaci výrobních procesů. Je možné jej integrovat s MES, ERP a dodavatelským řetězcem pro vytvoření vysoce efektivních výrobních operací.

Další pokročilé nástroje pro plánování a optimalizaci výrobních, logistických a skladovacích procesů dokážou rozšířit prováděné analýzy o rozměr času a vliv náhodných jevů, jako jsou neočekávané výpadky výrobních prostředků či dodávek materiálu. Příbuzným nástrojem ze skupiny dynamické simulace je software Plant Simulation, jehož výstupy jsou díky propracované animaci vhodné kromě exaktních analýz také pro názorné animace technologických procesů. Takové výstupy nacházejí uplatnění nejen jako efektní nástroj marketingu, ale zejména jako srozumitelná komunikační báze všech odborníků zúčastněných při řešení příslušných projektů strategického i operativního plánování či optimalizace.

Nový Preactor AS Express je plně funkční verzí Siemens Opcenter Schedulingu. Zájemci mají možnost otestovat přednosti systému APS na svých datech, jestliže si stáhnou jeho bezplatnou verzi. To lze po registraci na webové stránce https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/topic/preactor-as-express/56892.

[Tisková zpráva Siemens Product Lifecycle Mana­gement Software Inc., říjen 2019.]

(jh)

Obr. 1. Systém pro pokročilé plánování Preactor APS