Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Siemens: předpokladem úspěchu je standardizace

číslo 3/2004

Siemens: předpokladem úspěchu je standardizace

„Cesta vývoje a uplatňování stále náročnějších standardů v oblasti komponent, systémů i služeb používaných při budování a provozu moderních automatizovaných průmyslových závodů, kterou jde společnost Siemens, je pro její zákazníky zárukou dlouhodobé konkurenceschopnosti ve stále složitějších podmínkách podnikání v průmyslu,„ uvedl na společné mezinárodní tiskové konferenci skupin Automatizace a pohony (Automation and Drives – A&D) a Projekty a služby pro průmysl (Industrial Solutions and Services – I&S) společnosti Siemens Joergen Ole Haslestad, prezident I&S. Helmut Gierse, prezident A&D, tamtéž zdůraznil: „Siemens nabízí jedinečnou integrovanou základnu umožňující nabídnout postupně konvergujícím světům automatizace nespojitých a spojitých technologických procesů společné tzv. hybridní řešení. Díky standardizaci, modulární stavbě a vzájemné integraci automatizačních a energetických systémů v rámci sad nabízených jednotlivým odvětvím v podobě tzv. Siemens Industry Suites šetří jejich uživatelé čas i peníze a jsou tudíž schopni dosahovat výrazně větší míry zisku.„

Obr. 1.

Společná tisková konference se konala ve Frankfurtu nad Mohanem dne 3. března 2004, již tradičně krátce před průmyslovým veletrhem v Hannoveru, jehož součástí bude letos poprvé veletrh automatizace spojitých procesů Interkama+. Pozornost byla na ní věnována nejen stručně charakterizovaným podnikatelským strategiím společnosti Siemens, principiálně vycházejícím ze standardizace na široké technické bázi jako hlavního předpokladu trvalého úspěchu a konkurenceschopnosti v průmyslu. Zmíněny byly také hlavní z novinek, které společnost Siemens představí na letošním veletrhu v Hannoveru.

Pokud jde o skupinu A&D a oblast spojitých technologických procesů, budou mezi nimi např. rozšíření řídicího systému Simatic PCS 7 o programový nástroj Simatic Route Control pro konfigurování, řízení, sledování a diagnostiku dopravních cest a toků materiálu (viz obr.), uvedení řady nových provozních přístrojů a program kategorie MES Simatic IT Historian v. 6.0 s důležitými funkcemi jako např. Audit Trail a Electronic Signature. V oblasti průmyslové komunikace, kde A&D pokračuje na bázi konceptu Profinet ve sbližování průmyslových sběrnic s Ethernetem, budou představeny zákaznické obvody připravované ve spolupráci s formou NEC, které přijdou na trh během roku 2004, a také nová, dokonalejší řešení v oblasti informační bezpečnosti výrobních procesů.

Skupina I&S nabídne letos v Hannoveru poprvé produkty i komplexní odvětvová řešení charakteristické koordinací úrovně automatického řízení a údržby s informačními systémy podniku způsobem plug & produce, a to pro podniky z odvětví papírenství, hutní výroby, těžby nerostů včetně ropy a zemního plynu, vodárenství a námořní techniky. Mezi jinými to budou např. informační portál reálného času XHQ pro podniky produkující ropu a zemní plyn, rozšíření rodiny produktů Siroll pro válcovny o integrované modulové automatizační řešení Processing Lines a databázový produkt Maintenance Business Review vhodný pro odvětví s nespojitou i spojitou výrobou.
[Siemens AG Industry Press Conference, Frankfurt, 3. března 2003.]

Inzerce zpět