Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Siemens PLM Software představuje novou verzi softwaru Syncrofit pro urychlení vývoje letadel

V konstrukci letadel se vyskytuje velké množství spojů, které je třeba správně navrhnout a spočítat jejich parametry. To je velmi pracné a případné chyby se obtížně odstraňují. Stejně pracná je následná technická příprava automatizované montáže. Pro usnadnění těchto prací mají konstruktéři a technologové k dispozici software Syncrofit™. Je to specializovaný produkt pro projektování a výrobu velkých a složitých konstrukčních a montážních celků letadel. V jeho knihovně jsou stovky tisíc spojovacích prostředků, které se v kostře letadel běžně vyskytují.

Nejnovější verze softwaru Syncrofit přináší nové funkce pro rozvržení spojovacích dílů a dimenzování jednotlivých spojovacích částí, a tak pomáhá konstruktérům letadel až o 40 % zkrátit dobu, která je potřebná pro vytvoření schématu spojovacích dílů, dimenzování velikosti dílů a pro ověřování návrhů a jejich přizpůsobení následným konstrukčním změnám.

Syncrofit 13 šetří čas také technologům, protože eliminuje nutnost ručně ověřit, že stovky tisíc či miliony spojovacích dílů v trupu letadla jsou navrženy tak, aby je bylo možné smontovat, a že sestava splňuje všechny technologické požadavky.

Syncrofit 13 posiluje nabídku produktů Siemens pro konstrukční práce v leteckém průmyslu tím, že svůj modul AME (Airframe Manufacturing Environment) začleňuje do softwaru Siemens NX™ – jednotného systému pro konstrukci, výrobu a inženýrské analýzy (CAD/CAM/CAE).

Siemens Industry Software, s. r. o., tel.: +420 266 790 411, infocz.plm@siemens.com , www.siemens.cz/plm