Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Siemens odmítá FDT/DTM

číslo 12/2004

Siemens odmítá FDT/DTM

Společnost Siemens A&D začátkem října oznámila, že s ohledem na již existující metodu elektronického popisu zařízení EDD (Electronic Data Description) přehodnotila metodu FDT/DTM (Field Device Tool/Data Type Manager) a rozhodla se ji svým zákazníkům jako metodu parametrizace provozních přístrojů nedoporučit. Následuje tak společnost Emerson Process Management, která o tomtéž rozhodnutí informovala již v dubnu t. r. Základní námitkou obou firem je, že podle jejich názoru se při použití DTM nepodaří dosáhnout předpokládané minimalizace celkových nákladů na provozní přístroje. Po­dle viceprezidenta společnosti Siemens A&D Antona Hubera povede použití DTM při připojování provozních přístrojů prostřednictvím komunikačních sběrnic k mnoha nepředvídaným potížím. Vedle toho DTM spojuje budoucnost integrace přístrojů s řídicími systémy se softwarem firmy Microsoft. Ten je ale znám inovačními cykly podstatně kratšími, než jaké od řídicí techniky požadují uživatelé v průmyslu. Dále Huber říká: „V současné době existuje zavedená a ověřená metoda EDD, která je, po nedávném rozšíření o funkce standardních grafických modulů, perspektivní i do budoucna. Co se týče provozních přístrojů, nevíme nyní o žádné základní funkci neslučitelné s EDD.„ Obě společnosti, Emerson i Siemens, se tedy zaměří na další rozvoj a budou svým zákazníkům ve spojení s komunikačními protokoly HART, Profibus a Foundation Fieldbus doporučovat k popisu provozních přístrojů výhradně EDD.
[Reed Business Information, duben/říjen 2004.]

(kp)

Inzerce zpět