Siemens nabízí nejkompaktnější Coriolisův průtokoměr na trhu

Coriolisův hmotnostní průtokoměr nové generace od společnosti Siemens je v současnosti nejkompaktnějším přístrojem svého druhu na trhu. Průtokoměr Sitrans FC430 s malou vestavnou délkou je určen pro nejrůznější úlohy měření průtoku kapalin nebo plynů ve všech průmyslových odvětvích. Je vhodný zejména pro úlohy vyžadující měření několika veličin současně. Uplatní se tak, kromě samotného měření průtoku plynů a kapalin, také při úlohách plnění, míchání a dávkování.

Průtokoměr Sitrans FC340 se vyznačuje velkou přesností, malou tlakovou ztrátou a vynikající stabilitou nuly. Mezi špičkové Coriolisovy průtokoměry patří rovněž díky rychlosti aktualizace výstupního údaje, který je obnovován každých 10 ms. Moderní obslužné nástroje uživateli poskytují přímý přístup jak k provozním údajům, tak k informacím o stavu přístroje a jeho certifikátům a zkušebním protokolům. Sitrans FC430 je jedním z prvních Coriolisových průtokoměrů, jejichž hardware a software jsou schváleny k použití v systémech s úrovní bezpečnosti SIL 2 či SIL 3.

Pro výrobu průtokoměrů Sitrans FC430 byla vybudována vysoce automatizovaná výrobní linka umožňující rychle reagovat na požadavky zákazníků. Krátkých dob výroby zakázkových přístrojů je dosahováno použitím montážních robotů řízených laserovými systémy prostorového vidění. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese www.siemens.com/fc430.

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.cz/iadt