Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Siemens na veletrhu Hannover Messe

Společnost Siemens na tiskové konferenci 16. března 2010 v Norimberku s předstihem představila odborným novinářům, co chystá pro letošní veletrh Hannover Messe (19. až 23. dubna 2010). Na konferenci vystoupili čelní představitelé divizí Industry Automation, Drive Technologies a Industry Solutions, aby podali informace o dosavadním vývoji v jejich segmentech trhu a seznámili novináře s výhledy do budoucna.
 
Tisková konference se konala v prostorách logistického centra Siemens Export Center, odkud se expedují zásilky produktů značky Siemens do celého světa.
 

Automatizační technika

 
„Automatizační technika a průmyslový software jsou klíčem ke zkrácení doby pro uvedení produktů na trh a k rychlejší návratnosti investic,“ shrnul úkoly své divize Anton Huber, výkonný ředitel divize Industry Automation. Divize Industry Automation má za sebou velmi těžké období – výsledky za fiskální rok 2009 jsou ještě horší, než se původně očekávalo. Finanční krize přinesla zastavení investic a nákupu nové techniky. Nejhorší byla situace na počátku roku, postupně se mírně zlepšovala, ale výsledky jsou přesto velmi nepříznivé: meziroční pokles nových objednávek byl 24 %, pokles obratu 19 % a pokles zisku 57 %. Firma na to zareagovala mnoha úspornými opatřeními, přičemž se však snažila v očekávání alespoň mírného oživení udržet co nejvíce zaměstnanců, a to i za cenu zkrácení jejich pracovní doby. Stejně tak se úsporná opatření jen minimálně dotkla investic do výzkumu a vývoje. Na veletrh Hannover Messe je proto přichystáno mnoho zajímavých novinek, které odpovídají na požadavky doby a jsou vkladem do budoucna.
 
Pilíře nabídky divize Industry Automation jsou tři: programovatelné automaty, řídicí systémy pro procesní výrobu a průmyslový software. S touto komplexní nabídkou dokáže Siemens uspokojit požadavky zákazníků ve všech oborech průmyslu a přinášet jim užitek v podobě flexibility, produktivity a efektivity výroby.
 
V oblasti PLC je nejvýznamnější novinkou nový mikrosystém Simatic S7-1200. Ten byl poprvé veřejnosti představen už na loňském Hannover Messe a zaslouženou pozornost vzbudil i na podzimním SPS/IPC/Drives v Norimberku. Na letošním Hannover Messe bude tento modulární, cenově výhodný systém představen doplněný o další funkce, které usnadňují programování (konvertor programů z S7-200) a rozšiřují možnosti použití (jednoduchá regulace teploty). Do stejné kategorie levných, univerzálních výrobků patří i nové operátorské panely řady Basic Panel. Tyto výrobky jsou určeny především pro zákazníky, kteří potřebují řešit relativně jednoduché úlohy, a to rychle a s malými náklady.
 
Vývoj ale pokračuje také u výkonnějších PLC S7-300 a S7-400. Rozšířeny jsou zvláště jejich možnosti řízení polohy a pohybu (motion control) a komunikační schopnosti.
 
Především zákazníci z oblasti výroby s kontinuálními a dávkovými procesy ocení inovace oblíbeného systému PCS 7: integraci sběrnice Fieldbus Foundation a bezpečnostních funkcí.
 
Ke zkrácení doby uvedení výrobků na trh významně přispívá také průmyslový software. V této oblasti byla nabídka společnosti Siemens významně rozšířena akvizicemi několika společností: UGS, Innotec a nejnověji francouzské společnosti Elan Software Systems. Obzvláště v kategorii produktů pro PLM je pozice společnosti Siemens nyní velmi silná. Software Teamcenter je s pěti miliony prodaných licencí nejvíce používaným softwarem PLM na světě. Ovšem ani systém NX z kategorie CAD/CAM/CAE, další silný zástupce v nabídce průmyslového softwaru od společnosti Siemens, v podílu na trhu a oblibě nijak nezaostává. Průmyslovému softwaru bude na Hannover Messe věnována zvláštní expozice.
 

Pohony

 
Technicky vyspělé produkty, bohaté odborné znalosti, zkušenosti a široká paleta služeb: to nabízí divize Drive Technologies. Také její výkonný ředitel Klaus Helmrich hovořil o výsledcích uplynulého fiskálního roku. Konstatoval, že objem objednávek klesl o 12 %, obrat o 11 % a zisk o 35 %. „Rok 2009 byl velmi těžký pro nás i pro naše zákazníky,“ řekl Helmrich, „...naproti tomu však zákazníci pokračují ve svých investicích směřujících ke zlepšení produktivity a k energetickým úsporám.“ A právě produktivita a úspory energie spolu se spolehlivostí provozu pohonů budou motivem expozice této divize společnosti Siemens na Hannover Messe. Nejde přitom jen o energeticky úsporné a spolehlivé elektromotory, o nichž se zvláště mluví v souvislosti s regulatorním opatřením EU, které zanedlouho vstoupí v platnost. Součástí nabídky divize Drives Technologies je návrh celého pohonného řetězce, od motoru, přes spojku, převodovku, měnič frekvence až po řídicí systém (motion control, CNC), bezpečnostní komponenty a jednotku HMI. Siemens dále nabízí zákazníkům pomoc při identifikaci potenciálu úspor v celém pohonném řetězci a analýzu jeho provozu v praxi. K tomu pomáhá několik nástrojů, např. Simatic Powerrate pro záznam dat o spotřebě energie nebo SinaSave pro výpočet úspor a doby návratnosti investice do regulovaných pohonů. Komplexnost služeb, které Siemens v oblasti pohonů poskytuje, je unikátní.
 

Inženýrské služby

 
Dalším řečníkem, který na tiskové konferenci vystoupil, byl Jens Wegmann, výkonný ředitel divize Industry Solutions. Také tato divize, která nabízí inženýrské služby pro průmyslové závody a infrastrukturu, cítí rostoucí tlak na úspory energie a reaguje na něj. Není to jen důsledek závazků vlád vyspělých zemí a s tím souvisejících regulatorních opatření, ale i rostoucí ceny energie. Industry Solutions nabízí svým zákazníkům konzultace, návrh projektů úspor energie včetně ekonomických analýz, srovnávací studie, energetické audity a přípravu na certifikaci, semináře a vzdělávání. Bere přitom v úvahu efektivní vy-. užívání všech druhů energie (elektřina, teplo, stlačený vzduch atd.) a zohledňuje použití netradičních zdrojů energie. Dívá se na spotřebu energie komplexně, tedy jak na spotřebu technologických zařízení, tak na spotřebu technického vybavení budov, aby v jejich společném řízení našla další možnosti úspor. Pro srovnávací studie v oblasti průmyslu používá metodu EcoCare Matrix, která dává do vztahu produktivitu výroby a její vliv na životní prostředí.
 

Expozice společnosti Siemens

 
Siemens bude na veletrhu Hannover Messe vystavovat v halách 9 a 17 (software). Představí zde nejen nové produkty, ale také konkrétní příklady realizovaných projektů z celého světa a ze všech oborů průmyslu (automobilový průmysl, potravinářství, farmacie, petrochemie, využití solární energie) i mimo průmyslovou výrobu (infrastruktura, účelové budovy).
 
Zájemci o návštěvu veletrhu Hannover Messe (19. až 23. dubna 2010) si mohou prostřednictvím webové stránky časopisu Automa zajistit volné vstupenky.
Petr Bartošík
 
Obr. 1. Pro návrh optimální konfigurace fotovoltaických zdrojů energie je určen software Sinvert Select
Obr. 2. Simatic ET 200S PM-E RO a funkční bloky pro Simatic jsou první produkty navržené podle koncepce Profienergy – umožňují účelné odpojování nepotřebné zátěže
Obr. 3. Siemens pomáhá dosahovat úspor energie i mimo výrobní podniky: ve vodním parku Neufun se pomocí koncepce Econ Pool podařilo omezit spotřebu vodních čerpadel o 45 %