Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Siemens na MSV 2010 představí nabídku řídicích systémů a pohonů pro obráběcí stroje

Společnost Siemens se zúčastní i letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a představí zde své novinky v nabídce řídicích systémů a pohonů pro obráběcí stroje v pavilonu P ve stánku 178.
 
Jádrem expozice společnosti Siemens bude vertikální obráběcí centrum MCV 1210 firmy Tajmac-ZPS Zlín osazené nejnovějšími softwarovými pakety pro řídicí systém Sinumerik z produkce společnosti Siemens. Kromě toho bude na veletrhu připomenuta také úspěšná padesátiletá historie řídicího číslicového systému Sinumerik pro obráběcí stroje. V průběhu pěti dekád tento řídicí systém získal výborné renomé jako klíčová součást procesu výroby komponent např. pro letectví, automobilový průmysl či lékařskou techniku.
 

Školicí pracoviště s programem Sinutrain

 
Siemens úzce spolupracuje se středními a vysokými školami – na veletrhu proto bude k vidění školicí pracoviště s výukovým softwarem Sinutrain, umožňujícím programování v systému Sinumerik a simulaci činnosti programů NC. Výukový software Sinutrain jednak nabízí alternativu pro technologickou přípravu výroby, ale především je určen pro výuku programování na strojích NC. Sinutrain představuje plnohodnotnou verzi řídicího systému Sinumerik a na PC se chová jako reálný stroj – je tedy možné do něj nahrát konkrétní strojní data, využívat standardní cykly a všechny další funkce, včetně transformací či nastavitelných a programovatelných posunutí. Zájemci si v expozici budou moci vyzkoušet práci s tímto programem na simulačním kufru osazeném operátorským panelem systému Sinumerik 840D sl.
 

Padesát let inovací

 
Ve stánku společnosti Siemens budou dále k dispozici informace o novém hardwarovém produktu Sinumerik 828D (obr. 1) pro frézování (do šesti os) a soustružení (do osmi os).
 
Tento kompaktní řídicí systém je určen pro výrobce sérií obráběcích strojů jednoho typu. Vzhledem k tomu, že tito výrobci sídlí téměř výhradně v Asii, pilotní projekty s produktem Sinumerik 828D byly realizovány právě v asijských státech. Systém zatím nebyl uvolněn pro evropský trh.
 
Jako protipól nejmodernějšího systému a zároveň symbol dlouhé cesty, kterou číslicové řídicí systémy Sinumerik za padesát let své existence ušly, bude v expozici vystaven Sinumerik 500 S z roku 1975. Ten pro prezentaci na veletrhu zapůjčil výrobní závod koncernu Siemens z německého města Chemnitz.
 

Sinumerik Operate a Sinumerik MDynamics

 
Obchodní název Sinumerik Operate zahrnuje moderní ovládací HMI pro obsluhu, který v jedné produktové skupině sjednocuje známá ovládací prostředí HMI Advanced, ShopMill a ShopTurn. Toto sjednocení významně zpřehledňuje a zjednodušuje obsluhu.
 
V technologickém balíku pro frézování pod názvem MDynamics Siemens nabízí řešení zaručující perfektní kvalitu povrchu, přesnost a rychlost. Jádrem Sinumerik MDynamics je nové inteligentní řízení pohybu Advanced Surface. Další funkcí je nové nástrojové hospodářství a programové vybavení pro jednoduché seřízení stroje. Své místo zde mají inovované technologické cykly, měřicí cykly a funkce pro HSC (High Speed Cutting). Sinumerik MDynamics je k dispozici jak pro tříosé stroje s řídicím systémem Sinumerik 828D, tak pro pětiosé stroje s řídicím systémem Sinumerik 840D sl. Na světové špičce v oblasti kompenzace se Siemens ocitl díky řešení Volumetric Compensation System, které dokáže rychle, přesně a spolehlivě korigovat všechny geometrické chyby obráběcího stroje.
(Siemens, s. r. o.)
 
Obr. 1. Sinumerik 828D
Obr. 2. Sinumerik slaví padesát let