Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Siemens na MSV 2006 a IMT 2006 Brně

číslo 8/2006

Siemens na MSV 2006 a IMT 2006 Brně

Mezi tradičními vystavovateli na 48. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně bude také společnost Siemens. Expozice v pavilonu Z (stánek 81) představí aktuální novinky z oblastí automatizace, techniky pohonů, technických zařízení budov, projektů a služeb pro průmysl, výroby energie a přenosu a rozvodu energie. Siemens se bude rovněž prezentovat na 5. mezinárodním veletrhu obráběcích a tvářecích strojů (IMT 2006). Expozice v pavilonu V (stánek 090) bude věnována oblasti řídicích systémů a pohonů pro obráběcí stroje.

Automatizace

V oblasti automatizace bude tradičně největší prostor věnován trendům a novinkám v sortimentu řídicích a vizualizačních systémů (obr. 1). Pozadu však nezůstane ani senzorika nebo dnes velmi dynamicky se rozvíjející oblast průmyslové komunikace. Co se týče řízení, budou představeny nové jednotky CPU (obr. 2). Odborníci ve stánku zájemcům zároveň naznačí budoucí trendy a další směřování produktů značky Siemens ohledně hardwaru, softwaru a nových parametrizačních nástrojů. Při prezentaci těchto produktů budou zdůrazněny výhody vyplývající z řešení založených na dodávkách od jednoho výrobce. Všechny výrobky jsou součástí koncepce Plně integrované automatizace (Totally Integrated Automation – TIA) společnosti Siemens a díky tomu snadno, efektivně a bezproblémově spolupracují v libovolné sestavě. Jednotlivé skupiny produktů koncepce TIA Siemens celoročně prezentuje na svých pravidelných seminářích s názvem „TIA na dosah„.

Obr. 1.

Obr. 1. Operátorská rozhraní Simatic HMI
Obr. 2. Nová CPU pro Simatic S7-400 – CPU 414-3 PN/DP, CPU 416-3 PN/DP a CPU 416F-3 PN/DP – mohou komunikovat i po síti Profinet

Oblast produktů Simatic Net pro průmyslovou komunikaci bude zaměřena především na průmyslový Ethernet a standard Profinet. Představeny budou možnosti nových komunikačních karet a síťových komponent řady Scalance, jejichž použití přináší mnohé výhody spojené s odolností a spolehlivostí, propracovaným konceptem diagnostiky, zabezpečením komunikačních sítí, zajištěním komunikace v reálném čase apod. Pozornost bude věnována rovněž zajímavé oblasti mobilní komunikace a ukázkám řešení bezdrátových komunikačních sítí na bázi Industrial WLAN, tedy řešení optimalizovanému pro průmyslové podmínky.

V oblasti senzoriky pro průmyslovou automatizaci lze vypozorovat trend stále častějšího využívání systémů pro zpracování a vyhodnocování obrazu. Tyto systémy jsou určeny zejména ke kontrole kvality objektů – pracovníci společnosti Siemens jsou připraveni konzultovat se zájemci možnosti využití moderních kamerových systémů Simatic Machine Vision. Aktuálním tématem jsou rovněž systémy RFID a jejich použití při sledování toku materiálu a identifikaci objektů ve výrobě a logistice. Část expozice společnosti Siemens na MSV bude též věnována celosvětově užívaným systémům RFID Simatic RF (obr. 3) a Moby a novinkám z tohoto odvětví.

Obr. 2.

Technika pohonů

Společnost Siemens na brněnském veletrhu představí ucelenou nabídku regulovaných pohonů. Řada standardních měničů Micromaster 4 bude zpočátku doplněna a dále postupně nahrazována řadou modulárních měničů Sinamics G120. Základními přínosy této inovace jsou nové bezpečnostní funkce (Safety Integrated) a možnost rekuperace energie do sítě. Modularita vede k možnosti optimálního složení měniče po stránce kapacity řídicí jednotky, počtu vstupů a výstupů, výkonu pohonu a schopností napájecího dílu.

Nejnovějším přírůstkem řady Sinamics G120 je měnič určený především pro použití v chemickém průmyslu (viz technická informace o výrobku na str. 130). Jde o provedení s napájecím napětím 690 V, rozsahem výkonů 7,5 až 55 kW a integrovaným sinusovým filtrem na bázi karbidu křemíku.

Nabídka prvků pro náročné dynamické regulace pohonů se, vedle již zavedených měničů Sinamics S120 ve víceosém provedení „booksize„, rozšiřuje o přístroje pro jednoosé pohony. Jde o tzv. blocksize čili kompaktní provedení a dále o vestavné přístroje pro velké výkony a napájecí napětí. Řídicí jednotka pro jednoosý i víceosý pohon nově disponuje funkcemi pro polohování bez použití řídicího systému.

Obr. 3.

Obr. 3. Simatic RF-Manager je software určený pro správu RFID zařízení, sběr dat z nich a jejich zpracování pro informační systémy

Novinky přicházejí i v řídicím systému Simotion, který právě ve spojení s měniči Sinamics S120, tedy v provedení Simotion D (drive based), zaznamenává významné obchodní úspěchy. Simotion v nové verzi 4.0 přináší především síťová řešení pro sběrnici Profinet s podporou reálného času, včetně modifikace s izochronním protokolem. Významných vylepšení doznala nabídka funkcí PLC-Open v rámci uživatelského programu. Celkové zvýšení výpočetního výkonu v celém spektru řídicích jednotek Simotion na všech platformách (controller based, drive based, PC based) je samozřejmostí.

S představenými novinkami hardwaru jdou ruku v ruce inovace příslušného softwaru. S řídicím systémem Simotion ve verzi 4.0 je logicky k dispozici Simotion Scout V4.0, který jej podporuje. S inovacemi v měničích Sinamics souvisí upgrade softwaru Sizer/Starter. Kromě toho se stále zdokonaluje podpora návrhu motorů s převodovkami v programu CAD Creator.

Kompletní nabídku společnosti Siemens v oblasti pohonů lze využít pro řešení řízení a automatizace nejrůznějších strojů, počínaje jednofázovými pohony s měniči Sinamics G110, kde Siemens konkuruje i „katalogovým„ prodejcům bez technické podpory.

Obr. 4.

Obr. 4. Vysokonapěťové měniče frekvence Robicon Perfect Harmony

V oblasti standardních motorů budou v expozici prezentovány elektromotory nízkého napětí a nevýbušné asynchronní motory nízkého napětí. Tyto elektromotory pocházejí z produkce společnosti Siemens Elektromotory, která má výrobní závody v Mohelnici a Frenštátě pod Radhoštěm. Jsou určeny k pohonu průmyslových zařízení, jako jsou čerpadla, ventilátory, obráběcí stroje, hydraulické komponenty a dřevoobráběcí stroje. Nevýbušné motory lze použít i v prostředí s nebezpečím výbuchu, např. v chemických provozech, u benzinových pump či v dolech. Motory značky Siemens lze používat i v náročných klimatických podmínkách.

Další novinkou je rozšíření sortimentu produktů díky akvizici firmy Robicon: řada Robicon Perfect Harmony (obr. 4) obsahuje vysokonapěťové měniče frekvence s integrovaným transformátorem. Tyto měniče vynikají svým jedinečným technickým řešením – důsledkem multipulsní šířkové modulace jsou velmi příznivé podmínky pro napájecí síť i poháněný motor.

V pavilonu D (stánek 31) budou představeny mechanické pohony firmy Flender, která je jednou z aktuálních akvizic společnosti Siemens. Nabídka výrobků je zaměřena zejména na zařízení pro přenos a převod momentu a zahrnuje spojky (obr. 5), průmyslové převodovky, elektropřevodovky a velké převodovky pro jednotlivé průmyslové aplikace. Nabízené spojky a převodovky jsou schopny přenášet krouticí moment řádově od newtonmetrů až po meganewtonmetry.

Obr. 5.

Obr. 5. Pružná spojka N-Eupex

V expozici budou vystaveny produkty téměř ze všech výrobních závodů, tedy elektropřevodovky a šnekové převodovky z výrobního závodu Flender Tübingen, průmyslové převodovky ze závodu v Penigu a různé druhy spojek (elastické, vysoce elastické, zubové či lamelové) z výrobního závodu Flender Bocholt – Mussum. Mezi zajímavosti bude patřit funkční model třístupňové čelní převodovky, která je poháněna elektromotorem řízeným měničem. Víko této převodovky je z organického skla (tzv. plexiskla), takže bude možné pozorovat způsob mazání ozubených částí a ložisek během provozu.

Řídicí systémy a pohony pro obráběcí stroje

Produkty z oblasti řídicích systémů (obr. 6) a pohonů pro obráběcí stroje Siemens představí na veletrhu IMT 2006, který se v rámci MSV koná jednou za dva roky v pavilonu V. Těžištěm expozice bude předvádění špičkových technologií na obráběcích strojích předních českých výrobců vybavených řídicími systémy Sinumerik a pohony Simodrive a Sinamics. Návštěvníci budou moci zhlédnout obráběcí stroj MCV1210 firmy Tajmac-ZPS Zlín a obráběcí stroj SP280SY firmy Kovosvit MAS Sezimovo Ústí.

Obr. 6.

Obr. 6. Řídící systémy od firmy Siemens se uplatní u obráběcích strojů CNC mj. i při výrobě tvarově složitých nástrojů a forem

Stroj MCV1210 je pětiosé vertikální obráběcí centrum s otočným a naklápěcím stolem. Je řízen systémem Sinumerik 840D Powerline a vybaven pohony Simodrive 611D. Na stroji bude ve spojení s programovacím pracovištěm předváděna příprava technologického postupu obrábění při využití systému CAD/CAM od fáze modelování obrobku až po vygenerování programů pro obrábění. Stroj bude spojen s počítačem kanálem DNC, jenž je určen pro přenos programů a dalších technologických dat. Na stroji bude následně realizováno obrábění s maximálním využitím technických možností stroje a systému, jako jsou pětiosá kinematika, kompresor, interpolace spline a další.

Stroj SP280SY je soustružnické centrum reprezentující novou řadu soustruhů firmy Kovosvit. Má dvě hlavní vřetena a jedno nástrojové vřeteno. Technologické možnosti stroje dále zvyšuje reálná osa Y. Řídicí systém Sinumerik 840D Solution Line a pohony Sinamics, kterými je stroj vybaven, představují novou generaci řídicí a pohonové techniky značky Siemens. Na stroji SP280MC bude předváděna „high technology„ z oblasti soustružení, plně využívající možnosti stroje a systému. Jsou to kinematické transformace transmit, tracyl, traang a jejich zřetězení, synchronní činnost obou vřeten pro předávání obrobku za chodu aj. Současně bude na tomto stroji prezentován také dílenský programovací systém Shopturn.

Expozici budou doplňovat elektrovřetena Weiss, jejichž výroba patří k aktivitám koncernu Siemens, a pracoviště se systémem Sinutrain pro výuku programování systému Sinumerik a simulaci činnosti programů NC, včetně dílenského programování Job Shop.

Technická zařízení budov

Společnost Siemens návštěvníkům veletrhu rovněž představí svou nabídku kompletního řešení automatizovaného řízení technických zařízení budov. Siemens na tomto poli realizuje a dodává řídicí systémy budov, včetně zabezpečovací a protipožární techniky, a poskytuje kompletní servis od přípravy projektu, přes jeho dodávku a instalaci až po záruku snížení nákladů na spotřebu energie a provozních nákladů (tzv. energeticky úsporné projekty).

V oblasti systémů měření a regulace jsou v nabídce řešení pro rodinné domky, komerční a správní budovy i průmyslové podniky. Nabízené služby usnadňují měření, regulaci a řízení toku energie, pomáhají snižovat náklady na provoz budov a přispívají k pohodlí uživatelů a správců. Sortiment tvoří regulátory pro vytápění a vzduchotechniku, termostaty, čidla, ventily a pohony.

Siemens dále nabízí komplexní dodávky elektrické požární signalizace, stabilních hasicích systémů, detektorů plynu, elektrické zabezpečovací signalizace, kontroly vstupu, okruhů průmyslové televize a nadstavbových systémů pro bezpečnostní aplikace. Svým zákazníkům je schopen dodat tyto systémy „na klíč„, tedy počínaje navržením jednotlivých systémů a vypracováním projektové dokumentace jednotlivých stupňů, přes montáž a uvedení do provozu až po pravidelné kontroly a revize (včetně záručního a pozáručního servisu).

Výroba energie

V oblasti parních turbín se bude Siemens prezentovat jako dodavatel komplexních služeb pro výrobu elektrické energie (popř. se současnou dodávkou tepla) až do elektrického výkonu 150 MW pro veškerá průmyslová odvětví a kombinované cykly. Výrobní závod Siemens Industrial Turbomachinery, se sídlem v Brně, zajišťuje podporu zákazníků ve všech fázích projektu, počínaje studií proveditelnosti, přes optimalizovaný návrh, dodávku a uvedení do provozu až po záruční a pozáruční servis.

Součástí prezentace bude představení celého sortimentu parních turbín, technicky pokrývajících jak kondenzační turbíny, tak i protitlakové turbíny s rozsáhlou variabilitou regulovaných i neregulovaných odběrů. Turbíny jsou určeny jak pro výrobu elektrické energie a tepla, tak i pro pohony kompresorů a čerpadel. Dále bude představena široká škála referencí, které prokazují použitelnost, spolehlivost a životnost dodávaného zařízení v průmyslových, papírenských a chemických procesech, rafineriích a spalovnách, elektrárnách spalujících biomasu, kombinovaných cyklech a dalších aplikacích.

(Siemens, s. r. o.)