Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Siemens na 47. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

číslo 8-9/2005

Siemens na 47. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

Společnost Siemens se zúčastní 47. mezinárodního strojírenského veletrhu, který se na brněnském výstavišti uskuteční ve dnech 3. až 7. října 2005. Expozice Siemens v pavilonu Z (stánek 090) představí aktuální novinky z oblasti automatizace, standardních pohonů, pohonů velkých výkonů, projektů a služeb pro průmysl, logistických a osazovacích systémů a techniky budov. Expozice v pavilonu V (stánek 082) bude věnována oblasti řídicích systémů a pohonů pro obráběcí stroje.

Automatizace

V oblasti automatizace bude celá prezentace orientována na nový komunikační systém Profinet, který vstupuje do všech automatizačních prvků a stává se nedílnou součástí konceptu plně integrované automatizace (Totally Integrated Automation – TIA).

Obr. 1.

Obr. 1. Simatic S7-400 s možností komunikovat prostřednictvím Ethernetu, nyní až třikrát rychleji než u předchozích verzí

Profinet je otevřený, na výrobci či dodavateli nezávislý komunikační standard pro všechny úrovně průmyslové automatizace, založený na průmyslovém Ethernetu. Tento komunikační systém plní jeden z aktuálních požadavků současné automatizace, kterým je zajištění homogenní komunikace na všech úrovních řízení podniku, počínaje úrovní akčních členů a přístrojové techniky v technologickém provozu, přes úroveň provozního řízení (PLC) až po nadřazené stupně zpracování a vyhodnocování technologických dat. Standardizované propojení, jednotná správa sítě, osvědčené techniky z oblasti IT a komplexní diagnostika – to vše přináší úspory jak ve fázi plánování, tak ve fázi spouštění aplikace či při běžném provozu.

Celá koncepce Profinet bude na veletrhu prezentována pomocí modelu, který představuje kompletní výrobní linku a zahrnuje v sobě jednotlivé komponenty s možností připojení na Profinet. Společnost Siemens chce touto atraktivní formou představit jednotlivé novinky v oblasti automatizace a současně také jejich schopnost pracovat jako jeden homogenní systém.

Obr. 2.

Obr. 2. Simatic ET 200S compact se skládá z modulu rozhraní pro Profibus a bloku pro připojení 32 I/O

Součástí ukázkové výrobní linky bude inovovaná procesorová jednotka CPU 317-2PN/DP pro programovatelný automat Simatic řady S7-300, která umožňuje přímé připojení na komunikační síť Profinet, aniž by bylo nutné použít speciální komunikační kartu. Skupina nejvýkonnějších programovatelných automatů bude zastoupena typem Simatic S7-400 s CPU 416-2 (obr. 1). Distribuované I/O bude reprezentovat typ ET200S (obr. 2). V oblasti průmyslových přepínačů (switch) bude prezentována nová řada Scalance X. Skupinu ovládacích panelů zastoupí barevný dotykový panel TP170B; pro panely byla vyvinuta nová verze návrhářského softwaru WinCC Flexible 2005. Návštěvníci expozice na modelové lince rovněž uvidí inteligentní senzor obrazu VS 130 pro čtení kódu umístěného na produktu.

Měnič frekvence Micromaster MM420, ve veletržní modelové lince zodpovědný za řízení jednotlivých dopravníků, je již také založen na technice určené pro novou skupinu regulovaných elektrických pohonů Sinamics. Nejvýznamnějším prvkem zastoupeným ve zmíněné lince v rámci této skupiny automatizačních prostředků je ale měnič frekvence Sinamics S120 s integrovanou řídicí jednotkou Simotion D (obr. 3). Funkcí tohoto systému je přesné a rychlé polohování výrobků pro jednotlivé výrobní operace. Běžně se řídicí systém Simotion používá v náročných aplikacích s polohováním v několika osách: cílovými aplikacemi jsou tudíž všechny výrobní stroje se synchronizovanými pohyby s výjimkou obráběcích strojů, pro něž Siemens tradičně dodává numerický řídicí systém Sinumerik.

Obr. 3.

Obr. 3. Měniče frekvence řady Sinamics s integrovanou řídicí jednotkou Simotion D, vybavené knihovnou předem připraveného softwaru, jsou vhodným řešením např. pro balicí stroje

Měnič frekvence Sinamics S120 s integrovaným řídicím modulem Simotion D je spolu s ostatními prvky řízení začleněn do již zmíněného komunikačního systému Profinet. To kromě přenosu dat nutných pro řízení zajišťuje i přenos dat pro statistické vyhodnocování běhu linky, on-line úpravu programu řídicího systému a možnost vizualizace řízeného procesu. K vizualizaci je možné použít specializovaný vizualizační software nebo internetový prohlížeč, pro který řídicí systém Simotion funguje jako webový server.

Standardní pohony

V oblasti standardních pohonů budou v expozici prezentovány elektromotory nízkého napětí a nevýbušné asynchronní motory nízkého napětí. Tyto elektromotory pocházejí z produkce společnosti Siemens Elektromotory, jejíž výrobní závody jsou v Mohelnici a ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Pohony velkých výkonů

Co se týče pohonů velkých výkonů, bude se Siemens prezentovat jako dodavatel regulovaných pohonů šetřících energii. Důraz bude kladen na novou řadu měničů Sinamics a jejich kombinaci s úspornými motory. Model umístěný v expozici bude názorně ukazovat úspory energie ve vodárenství – srovnává regulaci průtoku vody pomocí měniče Sinamics G150 s regulací pomocí ventilů. V rozrůstající se skupině měničů Sinamics je typ Sinamics G150 určen pro pohony čerpadel a ventilátorů do 1 500 kW. Program Sinasave (obr. 5), který bude též na MSV předveden, je určen k přesnému výpočtu úspor energie a návratnosti investice do regulovaných pohonů čerpadel s motory a měniči značky Siemens.

Obr. 4.

Obr. 4. Měniče frekvence řady Sinamics s integrovanou řídicí jednotkou Simotion D v kombinaci s řídicím systémem Sinumerik jsou základními prvky platformy Solution Line

Řídicí systémy a pohony pro obráběcí stroje

V pavilonu V bude společnost Siemens prezentovat svoje novinky v oblasti řídicích systémů a pohonů pro obráběcí stroje. Ačkoliv se letos v září v Hannoveru koná veletrh EMO, mohou se výrobci obráběcích strojů sdružení v mezinárodní asociaci CECIMO (patří mezi ně i většina českých výrobců obráběcích strojů) letos poprvé, podle nových pravidel, v tomtéž roce účastnit i Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Siemens svá řešení pro obráběcí stroje představí společně s českými výrobci obráběcích strojů; základním mottem expozice bude heslo motion to the future (M2F).

Společnost Siemens zde v praxi předvede novou platformu pro CNC – Solution Line (obr. 4), která měla svou premiéru právě letos v září na veletrhu EMO, a zdokonalený softwarový produkt Jobshop. Solution Line je platforma založená na řídicích systémech Sinumerik a pohonech Sinamics a dává uživateli k dispozici mnoho nových užitečných funkcí, např. v oblasti komunikace, diagnostiky atd. JobShop je softwarová nadstavba, která výrazně zjednodušuje programování a obsluhu obráběcích strojů.

Obr. 5.

Obr. 5. Program Sinasave pro výpočet úspor energie

Doplňkem prezentace v pavilonu V budou elektrovřetena značky Weiss. Produkty firmy Weiss, která je součástí koncernu Siemens, jsou ideálním řešením pohonu hlavního vřetena. Tato vřetena jsou využívána např. pro frézky, soustruhy či brusky a jejich koncepce poskytuje oproti tradičnímu „řemenovému„ řešení mnoho výhod.

Projekty a služby pro průmysl

V oblasti projektů a služeb pro průmysl bude Siemens na veletrhu prezentovat své zkušenosti s poskytováním řešení a služeb v oboru automatizace, např. návrh a realizaci řízení a pohonů pro metalurgii a těžké strojírenství, těžební průmysl, vodárenství, papírenství, petrochemii i teplárenství. Společnost Siemens dodává komplexní i dílčí řešení a služby pro celý cyklus technického života jednotlivých zařízení i celých továren. Součástí nabídky jsou plánování a studie, projektování, programování, uvádění do provozu, preventivní údržba a servis, optimalizace, modernizace i recyklace. Společnost Siemens přebírá technické garance za celé projekty, nabízí alternativní cesty financování těchto projektů a také velmi často vystupuje v roli generálního dodavatele projektu. Na veletrhu budou prezentovány zkušenosti s realizací automatizace a pohonů složitých technologických celků ve zmiňovaných oblastech, se zaměřením na následné řízení a provádění elektroúdržby jednotlivých technologických zařízení.

Obr. 6.

Obr. 6. Měnič frekvence Sinamics G150 je určen pro pohony čerpadel a ventilátorů do 1 500 kW

Dále bude představen výrobní sortiment komponent pro osvětlení letištních drah a helioportů, včetně kompletních systémů.

Logistické a dopravníkové systémy

Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu bude poprvé představena oblast Logistické a dopravníkové systémy, která nabízí kompletní i dílčí automatizovaná či poloautomatizovaná řešení logistických a dopravníkových celků určených ke skladování, třídění a distribuci v různých oblastech průmyslu a obchodu (obr. 7). Široký sortiment regálových zakladačů a různých provedení třídičů i dopravníků umožňuje efektivně řešit potřeby výrobních závodů, montáží, skladů i velkoskladů. Siemens patří v oblasti logistických a dopravníkových systémů k předním světovým dodavatelům systémů pro manipulaci se zásilkami (cargo) a letištních systémů pro třídění zavazadel. V nabídce dále figurují systémy pro osazovací linky desek elektroniky a zařízení pro automatizaci pošt. V expozici budou prezentovány i stavebnicové systémy MAPS a MACS.

Technická zařízení budov

Společnost Siemens návštěvníkům veletrhu představí rovněž svou nabídku kompletního řešení automatizovaného řízení technického zařízení budov. Siemens v tomto oboru realizuje a dodává řídicí systémy pro techniku budov, včetně zabezpečovací a protipožární techniky, a poskytuje kompletní servis od přípravy projektu, přes jeho dodávku a instalaci až po záruky snížení nákladů na spotřebu energie a provozních nákladů (tzv. energeticky úsporné projekty).

Obr. 7.

Obr. 7. Dematic C-L100, systém určený pro oblast logistiky a dopravníkových linek, splňuje požadavky zákazníků na flexibilitu, výkon a možnost integrace s řídicími systémy vyšší úrovně

V oblasti systémů měření a regulace jsou v nabídce řešení pro rodinné domky, komerční a správní budovy i průmyslové podniky. Nabízené služby usnadňují měření, regulaci a řízení toku energie, pomáhají snižovat náklady na provoz budov a přispívají k pohodlí uživatelů a správců budov. Sortiment tvoří regulátory pro vytápění a vzduchotechniku, termostaty, čidla, ventily a pohony.

Siemens dále nabízí komplexní dodávky elektrických bezpečnostních systémů v těchto odvětvích: elektrická požární signalizace, stabilní hasicí systémy, detekce plynu, elektrická zabezpečovací signalizace, kontrola vstupu, průmyslová televize a nadstavbové systémy pro bezpečnostní aplikace. Svým zákazníkům je schopen dodat uvedené systémy „na klíč„, tedy počínaje návrhem jednotlivých systémů a vypracováním projektové dokumentace jednotlivých stupňů, přes montáž a uvedení do provozu po pravidelné kontroly a revize (včetně záručního a pozáručního servisu).

Na brněnském veletrhu bude představena nová řada prvků elektrické požární signalizace s názvem SintesoTM. Požární detekční systém Sinteso je zárukou spolehlivé ochrany osob a majetku při použití ve všech aplikacích. Významnou vlastností tohoto systému je také jeho velká rentabilita.

Kam pro další informace

Siemens v České republice působí v těchto hlavních oblastech: automatizace a řízení, doprava, energetika, informace a komunikace, osvětlení a zdravotnictví. Více informací o všech aktivitách firmy Siemens najdou zájemci na internetových adresách http://www.siemens.com (mezinárodní koncern) a http://www.siemens.cz (české zastoupení).

Zájemci o konkrétní oblast techniky mohou přímo využít tyto stránky:

(Siemens, s. r. o.)