KONICA MINOLTA

Aktuální vydání

celé číslo

11

2019

Využití robotů, dopravníků a manipulační techniky ve výrobních linkách

Průmyslové a servisní roboty

celé číslo

Siemens i v servisu nabízí komplexní řešení

Významnou roli v aktivitách společnosti Siemens, která je největší elektronickou a elektrotechnickou firmou v České republice, hraje divize Industry Automation and Drive Technologies. Ta nabízí pestrou paletu výrobků a systémů zaměřených na průmyslové procesy. Jde o průmyslové automatizační systémy mnoho let známé pod názvem Simatic, na ně navazující mikrosystémy pro řídicí techniku a řídicí systémy pro obráběcí stroje a roboty. Ve výčtu těchto produktů jsou též nízkonapěťové přístroje a instalační technika. K produktovým skupinám patří ze známých jmen a značek též řídicí systém Sinumerik, pohony Simodrive, Sinamics, Micromaster, Masterdrive a další.
 

Vše centrálně řídíme z Bradlece u Mladé Boleslavi

 
Servisní středisko divize Industry Automation and Drive Technologies má v České republice dlouholetou tradici. Působí na zdejším trhu již od roku 1999, kdy se součástí firmy Siemens stala společnost E&A, zabývající se automatizací a řídicími systémy. Od 1. října 2009 se společnost E&A změnila na odštěpný závod Industry Automation Services firmy Siemens a splňuje veškeré standardy společnosti Siemens. Své sídlo má v Bradleci u Mladé Boleslavi (obr. 1).
 

Jaký servis středisko poskytuje?

 
Servisní středisko má velmi široký záběr činnosti. Opravuje zmíněné řídicí systémy v jejich celém spektru, poskytuje technickou podporu pro zákazníky a školí obsluhu (obr. 2). K poskytovaným službám patří i záruční a pozáruční opravy stejnosměrných, synchronních a asynchronních motorů a servomotorů (obr. 4). V praxi to znamená skutečně komplexní služby – od poskytování základních technických a obchodních informací, přes nabídku servisních zásahů až po pomoc při uvádění zařízení do provozu.
 

Hot-line a zajištění servisu u zákazníků

 
Spojení se zákazníky je velmi jednoduché – stačí zavolat na bezplatnou „zelenou“ linku 800 122 552 či poslat zprávu elektronickou poštou na adresu iadtservis.cz@siemens.com a upřesnit, o jakou podobu pomoci má zákazník zájem. Koordinátoři servisu poté vše ostatní zprostředkují.
 
Jde-li o servisní zásah, pracovníci servisu domluví se zákazníkem podrobnosti. Zjistí typ řídicího systému, upřesní závadu, která se vyskytla, nabídnou možnosti opravy a poskytnou informace, kdy lze očekávat návštěvu servisního technika a zda je potřebný náhradní díl skladem.
 
V případě požadavku technické podpory lze zaslat dotaz na e-mailovou adresu iadtpodpora.cz@siemens.com nebo jej nahlásit na uvedené bezplatné telefonní číslo. Požadavek je zaznamenán do databáze a do dvou hodin se ozve zpět technik, který daný problém řeší.
 
Do nabídky služeb servisního střediska patří i servisní smlouvy lokálního a nadnárodního charakteru. Touto formou si zákazníci mohou zajistit návštěvu servisního technika během přesně dohodnuté doby, včetně víkendů, a určité cenové zvýhodnění oproti běžně poskytovaným servisním službám.
 

Dodávky, opravy a výkupy náhradních dílů

 
Logistické centrum servisního střediska zajišťuje standardní nebo expresní dodávky náhradních dílů, opravy i případný zpětný výkup použitých či částečně poškozených dílů. Téměř kompletní sortiment náhradních dílů řídicích systémů Simatic i Sinumerik a pohonů Simodrive je možné dodat zákazníkovi ihned – 24 hodin denně, sedm dní v týdnu – ze skladu servisního střediska nebo expresně ze skladů v Německu. Záleží pouze na požadavcích zákazníka, jak rychle daný díl potřebuje.
 
Poškozené díly se opravují buď přímo v servisním středisku, nebo ve výrobních závodech Siemens. Je zde využívána jak nejmodernější měřicí a zkušební technika, tak poznatky vývojového oddělení firmy Siemens.
 
Vývoj veškeré elektroniky jde neustále kupředu, což platí i u revizí elektronických dílů. Zákazníkům je nabízen výkup dílu staršího a prodej dílu revidovaného, elektronicky vyspělejšího. Veškeré opravené díly jsou před odesláním zákazníkovi náležitě dlouhodobě testovány a zkoušeny a je na ně poskytnuta záruka dvanáct měsíců. Každý takto opravený díl je označen datem opravy a informací o úspěšnosti testu.
 

Trvalá garance servisu je přidaná hodnota

 
Všechny servisní služby Siemens nabízí formou nesmluvního servisu nebo na základě servisní smlouvy, která zaručuje garantované doby reakce a zvýhodněnou cenu. Důraz kladený na kvalitní servis v této souvislosti není náhodný. Právě ten pro zákazníka tvoří přidanou hodnotu, která při různých nabídkách je rozhodující pro jeho finální rozhodnutí.
 
Práce celého servisního týmu je velmi odpovědná a náročná a klade vysoké nároky na kvalifikaci. U servisních techniků se hodnotí technická erudice a schopnost pracovat samostatně, rychlost řešení problémů, ochota pracovat podle potřeby, schopnost týmové práce a hlavně spokojenost zákazníků.
 
Veškeré další informace o možnostech servisu, prodeji náhradních dílů, jejich opravách či výkupech lze získat na telefonním čísle 800 122 552 nebo na e-mailové adrese iadtservis.cz@siemens.com.
 
Jan Chochola, vedoucí servisu a podpory zákazníků,
Industry Automation and Drive Technologies, Siemens, s. r. o.
 
 
Obr. 1. Sídlo odštěpného závodu Industry Automation Services firmy Siemens v Bradleci u Mladé Boleslavi
Obr. 2. Servisní středisko ze zabývá též školením pracovníků obsluhy
Obr. 3. Další z aktivit servisního střediska je technická podpora zákazníkům
Obr. 4. K nabídce služeb patří i záruční a pozáruční opravy servomotorů Siemens
Obr. 5. Řídicí systém Sinumerik a pohon Sinamics