Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Siemens: druhé symposium o průmyslovém Ethernetu

číslo 6/2005

Siemens: druhé symposium o průmyslovém Ethernetu

Na svém v již druhém International Industrial Ethernet Symposium přivítala společnost Siemens v Amsterodamu ve dnech 8. až 10. května 2005 více než 200 účastníků z patnácti zemí. Více než dvě třetiny z nich nebylo „od Siemense„, tj. zastupovali konečné uživatele nebo konkurenci.

Tématem hlavní přednášky, kterou přednesl H. Forbes z poradenské společnosti ARC Advisory Group, byly nejdůležitější poznatky a závěry nedávno zveřejněné ve studii ARC na téma perspektivy průmyslového Ethernetu (Industrial Ethernet Market Outlook Study) a úloha průmyslového Ethernetu jako nástroje umožňujícího realizovat tzv. výrobu ve spolupráci (collaborative manufacturing).

Přestože symposium organizovala společnost Siemens, hlavní propagátor a podporovatel řešení Profinet, mohli se ho zúčastnit představitelé všech konsorcií věnujících se průmyslovému Ethernetu. Vrcholem setkání byla panelová diskuse zástupců konsorcií ODVA, Modbus-IDA, Ethercat, Ethernet Powerlink a Profibus International na téma přínosů Ethernetu v průmyslovém prostředí. Diskuse především umožnila posluchačům porovnat si způsoby, jakými jednotliví dodavatelé zavádějí Ethernet do systémů pro řízení výroby, nebo např. pohybu. Dále byly na pořadu přednášky informující o úspěšných použitích Ethernetu v průmyslu, např. při řízení překladiště kontejnerů a koordinaci desítek pohonů v tiskařských strojích, při manipulaci s materiálem, ve vodárenství atd. Jedním z hlavních diskutovaných témat byla i bezdrátová řešení.

Symposium bylo jedinečné otevřeností k mnoha dodavatelům a výrazně mezinárodní účastí (více než 20 % účastníků bylo z Asie).
[ARC News, 20. května 2005.]

(sm)