Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Siemens – digitalizace průmyslové produkce

Společnost Siemens spojuje síly se třemi partnery v projektu R2D (Road to Digital Production – cesta k digitální produkci), který je podporován bavorským státním ministerstvem hospodářství. Projekt se zaměřuje na vývoj pokročilých technologií, rozhraní a infrastruktur pro implementaci digitální průmyslové výroby. Od září 2016 mezidisciplinární expertní tým tohoto projektu pracuje na digitálním zmapování a integraci průmyslových procesů, od masové produkce až po úroveň malých provozů.

Dne 1. září 2016 Siemens a jeho společníci, Fraunhofer IIS, Fraunhofer SCS, iTiZZiMO a KINEXON, spustili projekt R2D, sponzorovaný bavorským ministerstvem hospodářství v rámci bavorské iniciativy digitalizace průmyslu. Stanoveným cílem tohoto 26měsíčního projektu je pokročit ve vývoji zařízení a technologií umožňujících implementaci digitální průmyslové produkce. Projekt má dokázat, že digitalizace výrazně zvýší nejenom efektivnost procesů, ale také jejich kvalitu. S těmito výsledky bude poté jednodušší vývoj nových technologií pro CPPS (Cyper-Physical Production Systems – kyber-fyzické výrobní systémy) a definování principů a metod pro zakázkovou výrobu a montáž produktů. Projekt se zaměřuje na předvedení, jak může být vertikální digitalizace úspěšně implementována pomocí informací ze systémů pro procesy objednávání či rozvrhování výroby, bez nutnosti jediného papíru, a to vše s využitím chytré výroby a s možností maximálního zkrácení výrobních lhůt.

Pro digitalizaci výrobního řetězce bude každé zařízení během celé své výroby provázet digitální štítek, smart tag, který dokáže sám určit svou polohu a komunikovat s nadřízeným systémem. Cílem je, aby tento smart tag nezávisle rozpoznal, zaznamenal a kontroloval jednotlivé kroky procesu. Systém tak díky nashromážděným informacím vyřeší jeden z hlavních problémů, jak decentralizovat a dynamizovat plánování produkce a zásob materiálu. Doposud se tato činnost prováděla centralizovaně. V průběhu pilotního testu partneři ověří nejenom funkčnost systému, ale také jeho hospodárnost. Spolu s kompletací projektu je zde předpoklad, že nabyté znalosti umožní přesunout koncept na další výrobní linky, do dalších továren a společností – a použít ho jako referenční rámec pro individualizovanou průmyslovou výrobu.

Během společného projektu bude Siemens pracovat spolu se svými partnery na definování požadavků a popisu procesů. Partneři se shodli na společném testovacím prostředí v Testovacím a aplikačním centru L.I.N.K., vedeném společností Fraunhofer IIS, v Norimberku. V průběhu realizace projektu mají partneři v plánu přesunout montážní linku nízkonapěťových komponent do továrny firmy Siemens v Norimberku. Ústavy Fraunhofer IIS a Fraunhofer SCS pracují společně s firmou Siemens na koncepci CPPS a využití smart tags. Jejich partner KINEXON přispěje vysoce přesným systémem 3D lokalizace a detekce pohybu v reálném čase. Úlohou společnosti iTiZZiMO je implementace softwarové integrace za po­užití inteligentních provozních zařízení.

(jč)