Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Siemens buduje privátní síť 5G na výstavišti v Hannoveru

Německé výstaviště Deutsche Messe v Hannoveru o rozloze 1,4 km2 bude letos připraveno na připojení do sítě 5G. Společnost Deutsche Messe, která organizuje mezinárodní veletrhy, získala frekvenční pásmo v rozsahu 3,7 až 3,8 GHz v aukci od německé federální telekomunikační agentury Bundesnetzagentur (BNetzA). Může tak zřídit jednu z největších privátních zón 5G v Evropě pokrývající všech 27 výstavních hal, další budovy i celé venkovní prostranství.

Společnost Siemens jako jeden z hlavních tradičních vystavovatelů na průmyslovém veletrhu Hannover Messe buduje v jedné z výstavních hal v Hannoveru privátní síť 5G se zaměřením na využití komunikací 5G v průmyslu. Infrastruktura, kterou Siemens v hale nainstaluje, bude předána do užívání firmě Deutsche Messe, vlastníkovi výstaviště. Síť tak budou moci využívat vystavovatelé během veletrhů a mimo jejich konání i další firmy pro testování a pokusy. Hannoverské výstaviště se tudíž stane komerčním testovacím prostředím a ukázkou využití sítě 5G v průmyslu.

Výhodou německých společností je možnost využívat ve svých lokalitách privátní sítě 5G, protože německá vláda se rozhodla část frekvenčního pásma 5G vyhradit právě pro soukromé firmy. Agentura BNetzA, která loni spustila prodej licencí v pásmu 3,7 až 3,8 GHz soukromým firmám, se setkala s velkým zájmem a prodala téměř sto licencí. Možnost provozovat soukromé sítě 5G dovolí průmyslovým podnikům přizpůsobit síťovou infrastrukturu svým konkrétním požadavkům na výkon, spolehlivost a zabezpečení. Mohou při tom spolupracovat s tradičními mobilními operátory (např. v tomto případě s Deutsche Telekom), ale mohou se obejít zcela bez nich.

Privátní podnikové sítě 5G usnadňují např. řízení mobilních robotů nebo autonomních vozidel ve výrobě a výrobní logistice nebo využití aplikací rozšířené reality pro servisní techniky. Jejich hlavní uplatnění však bude při přenosu velkých objemů výrobních dat z provozního prostředí do cloudu, kde mohou být vy­užívány k získání kompletního přehledu o výrobních procesech a k jejich analýze. Velké možnosti využití mají také v zemědělství a stavebnictví.

Společnost Siemens již vybudovala privátní průmyslovou síť 5G ve vlastním zkušebním centru automobilového průmyslu v Norimberku. V současné době rovněž buduje další vlastní privátní sítě 5G ve svých závodech v Amberku a Karlsruhe. Spoléhá se při tom výhradně na své vlastní produkty a systémy.

[Tisková zpráva společnosti Siemens, březen 2021.]

(Foto: Siemens)

(Bk)

 

Obr. 1. Privátní sítě 5G najdou uplatnění v rozsáhlých areálech v automobilovém průmyslu např. při sběru provozních dat nebo při řízení automaticky naváděných vozíků