Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Sick, Omron, Rockwell a ODVA vyvíjejí protokol DeviceNet Safety

číslo 3/2003

Sick, Omron, Rockwell a ODVA vyvíjejí protokol DeviceNet Safety

Tři přední světoví dodavatelé automatizačních a bezpečnostních komponent a systémů, společnosti Rockwell Automation, Omron Corporation a Sick AG, a organizace ODVA (Open DeviceNet Vendor Association), oznámili v říjnu minulého roku, že spolupracují na vývoji standardu otevřené interoperabilní bezpečnostní komunikační sítě pro průmyslové použití. V německo-japonsko-americké spolupráci tak vzniká nová integrovaná architektura průmyslové bezpečnostní sítě vyhovující požadavkům německého TÜV.

Rozhodnutí o vývoji předcházel rozsáhlý průzkum a analýza požadavků zákazníků. Na jejich základě konstatovaly zúčastněné tři podniky, členové asociace ODVA, že v průmyslu sílí poptávka po otevřeném bezpečnostním protokolu kompatibilním s existujícími strukturami průmyslových sítí.

Nový protokol DeviceNet Safety využívá otevřeného protokolu CIP Safety, což je bezpečnostní rozšíření současného standardního protokolu CIP (Control and Information Protocol), součásti zavedených standardních protokolů DeviceNet a EtherNet/IP. Skutečnost, že nově definovanou koncepci bezpečnostního rozšíření stávajícího protokolu prověřila a odsouhlasila autorizovaná zkušebna TÜV Rheinland, představuje důležitý mezník z hlediska jeho kvality a budoucího co nejširšího a rychlého přijetí uživateli. Organizace ODVA je názoru, že všechny tři zúčastněné společnosti by měly ve své spolupráci pokračovat i při implementaci nového bezpečnostního protokolu.

Protože je rozšířením stávajícího standardního protokolu, umožňuje nový bezpečnostní protokol současný provoz standardních a bezpečnostních přístrojů v jedné síti. Navíc poskytuje možnost, aby spolu po standardních sítích DeviceNet a EtherNet/IP navzájem komunikovaly bezpečnostní přístroje, a to bez jakéhokoliv dodatečného programování. Tato jedinečná vlastnost, která v komunikaci orientované na bezpečnost dosud chyběla, je realizována bez nákladného bezpečnostního hardwaru v podobě bran (gateway) nebo mostů (bridge). Dalšími přednostmi nového řešení jsou flexibilita při projektování sítě, jednodušší školení, snazší údržba a možnost současně sledovat standardní i bezpečnostní přístroje zapojené v síti.

První implementace nového bezpečnostního protokolu budou realizovány v síti DeviceNet. Poskytnou komunikaci zabezpečenou proti výpadkům mezi jednotlivými uzly sběrnice, např. moduly vstupů a výstupů, bezpečnostními spínači, bezpečnostními světelnými záclonami a zabezpečenými programovatelnými automaty (Programmable Logic Controller – PLC). Jako otevřený standard je bezpečnostní protokol navržen pro použití v systémech až do kategorie bezpečnosti 3 podle normy IEC 61508 (Safety Integrity Level – SIL). Použití bezpečnostního protokolu otevírá uživateli možnost využívat v síti širokou paletu přístrojů různých výrobců. Navíc bude zákazník moci těžit z velké flexibility při projektování sítí a z výrazného poklesu nákladů na instalaci.

Souhlas TÜV s touto koncepcí je prvním mezníkem ve vývoji bezpečnostního protokolu. Po dokončení a získání konečné certifikace od TÜV bude vlastníkem a správcem otevřené specifikace bezpečnostního protokolu organizace ODVA. V dalším kroku spolupracující společnosti vypracují a předloží k odsouhlasení specifikaci požadavků na systém (System Requirements Specification) zaměřenou na použití bezpečnostního protokolu v síti DeviceNet. Společnosti předpokládají, že první řešení na bázi bezpečnostní sítě DeviceNet Safety nabídnou v roce 2004.

Vedoucí marketingu a odbytu divize průmyslových bezpečnostních systémů firmy Sick AG, W. Windau, k tomu dodává: „Dynamika trhu s bezpečnostními a řídicími systémy vytváří silnou poptávku po jediné a výkonné architektuře sítě integrující bezpečnostní a standardní automatizační úlohy do jediného systému. Výsledkem jsou nové funkční schopnosti, dříve neexistující, a současně jejich snadné využití, z čehož ze všeho mají prospěch zákazníci. Protože můžeme nabídnout nejširší instalovanou základnu bezpečnostních produktů, máme i nezbytné zkušenosti k tomu, abychom všestranně uspokojili potřeby zákazníků.“

„Pozorujeme, že dynamika trhu vyžaduje integraci bezpečnostních a řídicích funkcí v síti,“ uvedl Kojiro Tobita, seniorprezident a vedoucí obchodní oblasti bezpečnostní techniky u firmy Omron Corporation. „I my zaznamenáváme silnou poptávku po otevřené síti, která naším zákazníkům umožní dosáhnout rovnováhy mezi přiměřenou úrovní bezpečnosti a náklady na ni. Naší výhodou je, že s nejrozsáhlejší bázi instalací sítě DeviceNet na světě budeme moci, díky ODVA a jejím členům, nabídnout zákazníkům mimořádně produktivní a výhodnou síť DeviceNet Safety.“

„Naši zákazníci požadují špičkovou techniku a svobodu volby, kterou poskytují otevřené sítě,“ říká E. Fooks, viceprezident obchodního úseku bezpečnostní techniky firmy Rockwell Automation. „Obojí dodáváme již dlouho. Proto pokračujeme v tom, s čím jsme na začátku 90. let se sítí DeviceNet začali. S DeviceNet Safety to jenom posuneme na vyšší úroveň.“

„CIP Safety je dalším příkladem toho, jak může ODVA dovést ke spolupráci konkurující si dodavatele z celého světa, aby společně reagovali na požadavky průmyslu. Umožní nám stavět na úspěchu sítí DeviceNet a EtherNet/IP i na investicích, které zákazníci v této oblasti již vynaložili,“ řekla K. Vossová, výkonná ředitelka ODVA.

Filip Pelikán, Sick s. r. o.

SICK spol. s r. o.
Nám. Osvoboditelů 1368
153 00 Praha 5 - Radotín
tel.: 257 911 850
fax: 257 810 559
e-mail: sick@sick.cz http://www.sick.cz

Inzerce zpět