Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Seznam zkratek

číslo 3/2005

Seznam zkratek

AMA

Arbeitsgemeinschaft für Messvertaufnehmer

APC

Advanced Process Control

ASIC

Application Specific Integrated Circuit

ATEX

Atmosphères Explosibles

CA

Certification Authority

CAA

Codesys Automation Aliance

CAE

Computer Aided Engineering

CCTV

Closed Circuit TV

CENELEC

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique, Evropská komise pro normalizaci v eletrotechnice

CIP

Cleaning In Place

CMMS

Computerised Maintenance Management System

CPU

Central Processor Unit

CSA

Canadian Standards Association, Kanadská asociace pro standardizaci

DCS

Distributed Control System

DD

Device Description

DDE

Dynamic Data Exchange

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

DLL

Dynamically Linked Library

DTM

Device Type Manager

DVI

Digital Visual Interface

EDDL

Electronic Device Description Language

EDM

Electronic Document Management

EEPROM

Electrically Erasable Programmable ROM

EIB

European Installation Bus

ERP

Enterprise Resource Planning

ESD

Emergency Shut Down

FDA

Food and Drug Administration

FDT

Field Device Tool

FDT JIG

FDT Joint Interest Group

FDT/DTM

Field Device Tool/Data Type Manager

FF

Foundation Fieldbus

FM

Factory Mutual Global, společnost pojišťoven zabývající se bezpečnostním inženýrstvím a rozborem rizik v průmyslu (USA)

FPGA

Field Programmable Gate Array

FTP

File Transfer Protocol

GSM

Global System for Mobile Communications

HART

Highway Addressable Remote Transducer

HMI

Human Machine Interface

HSE

High Speed Ethernet

HTML

Hypertext Markup Language

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

I/O

input-output

ICT

Information and Communication Technology

IEC

International Electrotechnical Commission

IEEE

Institut of Electrical and Electronics Engineers, Inc

IFAC

International Federation of Automatic Control

IP

Ingress Protection

IRC

inkrementální rotační čidlo

ISA

The Instrumentation, Systems, and Automation Society

ISA-SP

ISA Standards and Practices

IT

Information Technology

LAN

Local Area Network

MaR

měření a regulace

MEMS

Micro-Electro-Mechanical-Systems

MES

Manufacturing Execution System

MMC

Multimedia Card

NAMUR

Normenausschuss für Mess- und Regeltechnik der chemischen Industrie

NASA

National Aeronautical and Space Administration

Nmi

Nederlands Meetinstituut, Nizozemský metrologický institut

ODVA

Open DeviceNet Vendor Association

OEM

Original Equipment Manufacturer, finální výrobce, finalista

OLE

Object Linking and Embedding

OPC

OLE for Process Control

PAC

Programmable Automation Controller

PAM

Plant Asset Management

PAN

Personal Area Network

PC

Personal Computer (osobní počítač standardu IBM PC AT)

PCI

Peripheral Component Interconnect

PFC

Programmable Fieldbus Controller

PI

proporcionálně-integrační

PID

proporcionální-integrační-derivační

PIMS

Plant Information Management System

PIN

Personal Identification Number

PKI

Public Key Infrastructure

PLC

Programmable Logic Controller

PLC

Power Line Communication

PLM

Product Lifecycle Management

PTB

Physikalisch-Technische Bundesanstallt, Spolkový fyzikálně-technický ústav (SRN)

RoHS

Restriction on Hazardeous Substances (směrnice 2002/96/ES)

ROM

Read-only Memory

RTU

Remote Terminal Unit

SCADA

Supervisory Control and Data Acquisition

SIL

Safety Integrity Level

STN

Supertwist Nematic

SVGA

Super VGA (Video Graphics Array)

TCO

Total Cost of Ownership

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

TDR

Time Domain Reflektometry

TFT

Thin Film Transistor

USB

Universal Serial Bus

VDMA

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau

WAN

Wide Area Network

WINA

Wireless Industrial Networking Alliance

XML

eXtended Markup Language

ZVEI

Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.